Τη δολοφόνησε κι έκλεψε από το διαμέρισμά της χρήματα και ηλεκτρικές συσκευές