Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον Άγιο Συνέσιο της κατεχόμενης Καρπασίας