Ικανοποιητική η προσέλευση του κοινού στις αιμοδοσίες του Αυγούστου