Τον Σεπτέμβριο εξετάζονται τα προβλήματα της θαλάσσιας σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας