«Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια»: Διεκδικεί θέση Αναπληρωτή στον ΔΗΣΥ ο Σαμψών