Στα χέρια Γεώργιου επιστολές Παγκράτιου και Πιτσιλλίδη που ζητούν αποκατάσταση