Πεπραγμένα Υπ. Εσωτερικών: Ικανοποιημένος και περήφανος ο Νουρής για όσα πέτυχε