Η Αστυνομία εντόπισε πέντε θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης, μία σύλληψη