Πότε είναι πιθανόν να επιστρέψουν στα σχολεία οι υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης