Πού εστιάζουν οι προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες