Κύπρος

Ασάφειες και προβληματικές πτυχές στους σχεδιασμούς του ΓεΣΥ, λέει η Παιδιατρική

ΓΙΑΤΡΟΣ

Μέσω ανακοίνωσης η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου ξεκαθαρίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της είτε έχουν ήδη ενταχθούν στο ΓεΣΥ είτε όχι, τάσσεται υπέρ της αναγκαιότητας νομικής και κανονιστικής ρύθμισης των ασαφειών και προβληματικών πτυχών του συγκεκριμένου σχεδιασμού και όπως επισημαίνει η Παιδιατρική έχει ήδη προβεί στην υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων προς το Υπουργείο Υγείας. 

"Επιβεβλημένη μεν η μεταρρύθμιση αλλά όχι κατεδαφίζοντας ότι καλό, με κόπο και υπερβάλλοντα ζήλο δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Προς τούτο έχουμε ήδη προβεί στην υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων που είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τόσο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου όσο και της Εταιρείας μας και άπτονται της καθολικότητας και της δυνατότητας πραγματικά ελεύθερης, απρόσκοπτης και ποιοτικής άσκησης του λειτουργήματος μας".

Την ίδια ώρα τονίζει ότι ως επιστημονική εταιρεία θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους προβαίνοντας εποικοδομητικά και χωρίς να αποδέχονται εκπτώσεις ή πειραματισμούς.

"Σαν Επιστημονική Εταιρεία και ανεξαρτήτως της συμμετοχής ή μη των μελών μας στο σύστημα, δηλώνουμε ότι ως σύνολο θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το έργο μας με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα, παρεμβαίνοντας εποικοδομητικά εκεί και όπου χρειαστεί και χωρίς να αποδεχόμαστε εκπτώσεις ή πειραματισμούς στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας για τα παιδιά μας".

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου έχει, από της ιδρύσεως της, τάξει ως ύψιστο σκοπό της την εξύψωση της υγείας και την προστασία του παιδιού καθώς και την προαγωγή της ειδικότητας μας, προασπίζοντας ταυτόχρονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των μελών της. Στην 50χρονη ιστορία της αναδείχθηκε πρωτοπόρα στους τομείς της σύγχρονης και ποιοτικής φροντίδας υγείας τόσο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, όπου τα πλεονεκτήματα της παροχής εξειδικευμένης παρακολούθησης από τους πλέον εκπαιδευμένους και καταρτισμένους στον τομέα της παιδιατρικής επιστήμης αποδείχθηκαν έμπρακτα όσο και στις ανώτερες βαθμίδες περίθαλψης με θαυμαστά αποτελέσματα από τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια παιδιατρικά κέντρα του τόπου μας. Μέσα από το πρίσμα της υψηλής αποστολής μας και μετά από την ενημέρωση που τύχαμε από τον έντιμο Υπουργό Υγείας στις 6 Μαΐου 2019 αναφορικά με τις τελευταίες αναθεωρημένες προτάσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, μελετήσαμε εκτενώς όλες τις πτυχές της σχεδιασθείσας μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας και όλες τις παραμέτρους που αφορούν την συμμετοχή των μελών μας στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία και θεωρούμε καθήκον μας να δημοσιοποιήσουμε.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας, είτε έχουν ήδη ενταχθεί στο ΓεΣΥ είτε όχι, τάσσεται υπέρ της αναγκαιότητας νομικής και κανονιστικής ρύθμισης των ασαφειών και των προβληματικών πτυχών του συγκεκριμένου σχεδιασμού.

Τα αιτήματα είναι κοινά και προσβλέπουν στην καθολική συμμετοχή όλων των γιατρών, σε ένα σύστημα υγείας πραγματικά υγιές, ασφαλές και αποδοτικό. Επιβεβλημένη μεν η μεταρρύθμιση αλλά όχι κατεδαφίζοντας ότι καλό, με κόπο και υπερβάλλοντα ζήλο δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Προς τούτο έχουμε ήδη προβεί στην υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων που είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τόσο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου όσο και της Εταιρείας μας και άπτονται της καθολικότητας και της δυνατότητας πραγματικά ελεύθερης, απρόσκοπτης και ποιοτικής άσκησης του λειτουργήματος μας. Πρώτιστο μέλημα μας παραμένει η διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας για τους ασθενείς μας και η διατήρηση των αξιοζήλευτων δεικτών υγείας που απολαμβάνει σήμερα ο παιδικός πληθυσμός της Κύπρου.

Στα πλαίσια αυτά έγκαιρα υποδείξαμε τον κίνδυνο από την αναμενόμενη υπερεπισκεψιμότητα που προάγεται μέσα από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, την μη ελεύθερη χρήση φαρμάκων, εμβολίων ή διαγνωστικών μέσων της επιλογής του γιατρού, τον χρονικό διαχωρισμό της πλήρους εφαρμογής του συστήματος για όλες τις βαθμίδες, την απουσία θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή την πρόθεση δημιουργίας πρωτοκόλλων με όχι αυστηρά επιστημονικά αλλά συνυπολογίζοντας οικονομικά κριτήρια, την μη αυτονόμηση και ουσιαστική στήριξη των δημοσίων νοσηλευτηρίων και το ασαφές εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα κληθεί να υπηρετήσει ο παιδίατρος τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Διοικητικό Συμβούλιο 2016 - 2018 Διοικητικό Συμβούλιο 2018 - 2020 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νίκος Σκορδής ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Χατζηδημητρίου ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μιχάλης Αναστασιάδης ΤΑΜΙΑΣ Παναγιώτης Γιάγκου ΜΕΛΗ Κυριάκος Αγαθοκλέους Μάριος Καλλίας Γεώργιος Κασής Χρίστος Κιτάζος Άθως Νικολάου Θάλεια Παπαδούρη Ανδρούλα Στεφάνου Χαρίλαος Στυλιανού Αναστασία Συμεού 2 Η αυξημένη επισκεψιμότητα επιφέρει κινδύνους μετάδοσης ασθενειών, μη άμεσης διαχείρισης επειγόντων περιστατικών, καθυστέρησης στην διενέργεια προληπτικών εξετάσεων ή εμβολιασμών, μειωμένο χρόνο ενασχόλησης με το κάθε περιστατικό, αυξημένο κίνδυνο κόπωσης και ιατρικών λαθών. Παρατηρούμε ότι, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες, η σφαιρικότητα και η ανελαστικότητα του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου συστήματος για τον οποίο όλοι συνεισφέρουμε, τελικά οδηγεί σε πραγματική δημιουργία φαινομένου ασθενών πολλών ταχυτήτων αφού η πρόσβαση σε ακριβότερα φάρμακα ή σε όλα τα εμβόλια θα εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα του καθενός.

Πολλά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην παιδιατρική πρακτική (πχ αντιπυρετικάαναλγητικά, αντιβηχικά, βλεννολυτικά, προϊόντα περιποίησης του δέρματος, είδη καθαρισμού της μύτης, συμπληρώματα διατροφής και βιταμινούχα σκευάσματα) είναι μη συνταγογραφούμενα και δεν αναμένεται να περιλαμβάνονται στην λίστα φαρμάκων του συστήματος ενώ είναι καλά γνωστό ότι μέσα από τον σχεδιασμό προάγεται η διάθεση γενοσήμων (αντιγραφικών) φαρμάκων, με μόνο ποιοτικό κριτήριο επιλογής τους το χαμηλότερο κόστος. Επομένως ορατός προβάλλει ο κίνδυνος απόσυρσης πρωτοτύπων φαρμάκων με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Τα εμβόλια που θα παρέχονται δωρεάν είναι αυτά που θα περιλαμβάνει το σχήμα που θα προτείνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Αυτό δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμα αλλά αναμένεται ότι η πλειοψηφία των εμβολίων που προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή Εμβολιασμών της ΠΕΚ και στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα νεώτερης γενιάς σκευάσματα, σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, πιθανότατα δεν θα περιέχονται σε αυτό και οι γονείς θα καλούνται να πληρώνουν επιπρόσθετα για το κόστος τους. Επίσης μια σημαντική παράμετρος που δεν έχει διασαφηνιστεί είναι με ποιον τρόπο θα συντελείται η προμήθεια και η διακίνηση των εμβολίων που θα καλύπτει το σύστημα προς τους παρόχους υγείας για να εξυπηρετείται η αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας και συντήρησης των ευαίσθητων αυτών σκευασμάτων.

Η διενέργεια απλών παρακλινικών εξετάσεων στο ιατρείο, η οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τον κλινικό γιατρό και η οποία δυνητικά μπορεί να μειώσει την ανάγκη και συνεπώς το κόστος της όποιας περαιτέρω εργαστηριακής διερεύνησης δεν υποστηρίζεται από τον σχεδιασμό καθώς εναποθέτει το βάρος της οικονομικής κάλυψης της αποκλειστικά στον ίδιο τον επαγγελματία. Εμμένουμε στην εισαγωγή το συντομότερο δυνατό του θεσμού των εφημεριών για εξυπηρέτηση του δικαιώματος διαρκούς ιατρικής κάλυψης από το σύστημα όλων των πολιτών σε περίπτωση απουσίας του οποιουδήποτε συμβεβλημένου γιατρού.

Το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη να απολαμβάνει τις υπηρεσίες ενός συστήματος για το οποίο υποχρεωτικά καταβάλλει την εισφορά του προϋποθέτει την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις τις οποίες θα δύναται να του συνταγογραφήσει ο οποιοσδήποτε γιατρός της επιλογής του (είτε ανήκει στο σύστημα είτε όχι).

Επικράτησε ένας αχρείαστος πανικός σχετικά με την υποχρέωση του κάθε πολίτη να προστρέξει άμεσα να εγγραφεί σε λίστα ασθενών συμβεβλημένου γιατρού και αναφορικά με την δυνατότητα νοσηλείας στα δημόσια νοσηλευτήρια όπου παρέχεται δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα. Το δικαίωμα του κάθε πολίτη να παραπέμπεται για νοσηλεία σε κέντρα του συστήματος δεν συνδέεται με την εργασιακή ιδιότητα του γιατρού του και τόσο οι ιδιώτες όσο και οι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ γιατροί δύνανται να παραπέμψουν ασθενείς για νοσηλεία ανά πάσα στιγμή καθώς προέχει η διαφύλαξη του ύψιστου αγαθού της υγείας. Οι εγγραφές δεν έχουν ημερομηνία λήξης και δεν είναι υποχρεωτικές (εκτός εάν κάποιος επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες από το σύστημα πέραν της επείγουσας φροντίδας). Εάν ήδη συντελέστηκε η εγγραφή σε κάποιον εκ των συμβεβλημένων γιατρών και ο γιατρός της επιλογής του συμβληθεί αργότερα θα μπορεί να γίνει μετάβαση στη λίστα του (η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ρυθμιστεί με τρόπο που να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα).

Εμείς οι παιδίατροι της Κύπρου, με υψηλό αίσθημα ευθύνης καταθέσαμε αιτήματα και εισηγήσεις με μόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση της καθολικότητας, της ισοτιμίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Αξίες που διέπουν την φιλοσοφία του οποιουδήποτε αποτελεσματικού και επωφελούς για τον πολίτη σχεδίου υγείας. Η υιοθέτηση των πιο πάνω προτάσεων θα καταστήσει τα μέλη μας ικανά και επαρκώς εφοδιασμένα να υπηρετήσουν το υψηλό τους λειτούργημα σε ένα εργασιακό περιβάλλον πραγματικά ασφαλές και αποδοτικό.

Σαν Επιστημονική Εταιρεία και ανεξαρτήτως της συμμετοχής ή μη των μελών μας στο σύστημα, δηλώνουμε ότι ως σύνολο θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το έργο μας με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα, παρεμβαίνοντας εποικοδομητικά εκεί και όπου χρειαστεί και χωρίς να αποδεχόμαστε εκπτώσεις ή πειραματισμούς στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας για τα παιδιά μας.

Επόμενο άρθρο

Επιχείρηση "σκούπα" των Αρχών στα σπίτια τριών προσώπων

Ταυτόχρονες έρευνες σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο για το οργανωμένο έγκλημα
24/05/2019 - 11:06

ΣχετικέςΕιδήσεις

Έτσι θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία την ημέρα της κηδείας του τέως Προέδρου

Εξωτερικά ιατρεία, χειρουργεία και Πρώτες Βοήθειες σε καθεστώς δημόσιας αργίας
23/06/2019 - 16:42

Πόσο κοστίζουν οι γυναικολογικές εξετάσεις με το ΓεΣΥ;

Τι συμπεριλαμβάνει και τι όχι η επίσκεψη σε γυναικολόγο συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ
20/06/2019 - 08:46

Αβέρωφ Νεοφύτου: Μονόδρομος η πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ (BINTEO)

Και επίσημα Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟκΥΠΥ ο Κυριάκος Γεωργίου
18/06/2019 - 21:45

Καταβλήθηκαν οι πρώτες αμοιβές στους φαρμακοποιούς του ΓεΣΥ (ΒΙΝΤΕΟ)

Καταβάλλονται πριν το τέλος Ιουνίου οι αμοιβές στους παρόχους υγείας
16/06/2019 - 21:43

Είσαι Ευρωπαίος πολίτης και θέλεις το yellow slip για εγγραφή στο ΓεΣΥ;

Μάθε ποιά πιστοποιητικά απαιτούνται, όλη τη διαδικασία και το ύψος των καταβλητέων τελών
16/06/2019 - 15:33

ΓεΣΥ: Κύμα καταγγελιών στον ΟΑΥ για Προσωπικούς Ιατρούς (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο ΟΑΥ δέχεται παράλληλα καταγγελίες και για προσωπικούς ιατρούς
14/06/2019 - 20:56

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Η παγκόσμια πρωτοτυπία του Νίκου Μεταξά (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι κάνει τρομερή εντύπωση σε εμπειρογνώμονες και τι θα ήθελαν να τον ρωτήσουν

Εισφορές εις μνήμη του Δημήτρη Χριστόφια

Το ΑΚΕΛ ανακοινώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δυο ταμείων

Άλλος ένας οδηγός βρέθηκε θετικός σε νάρκοτεστ

Διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της ΚΔ
Ελλάδα

Δωδεκάχρονος έπεσε από τρακτέρ και τραυματίστηκε θανάσιμα

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Σερρών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

19χρονος "έσβησε" ενώ έπαιζε μπάσκετ

Φως στα αίτια θανάτου του θα ρίξει η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 15χρονης (ΦΩΤΟ)

Η Αστυνομία δίνει στη δημοσιότητα φωτογραφία της
Διεθνή

Επιβεβαιώσεις για τα δικαιώματα της αντιπροσωπείας της στην ΚΣΣΕ ζητά η Ρωσία

Εγκρίθηκε ψήφισμα που επιτρέπει στους Ρώσους βουλευτές να συμμετέχουν στη Σύνοδο

Έκκληση Συμβουλίου Ασφαλείας για μείωση της ένταξης μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Η Ρωσία κάνει πλάτες στην Τεχεράνη για τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

Περιορίζονται οι πιθανότητες ο Βέμπερ να εκλεγεί νέος Πρόεδρος της Κομισιόν

Ζυμώσεις σε όλα τα επίπεδα για τον επόμενο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

tv news

Η επιστροφή των νεονύμφων στο σπίτι τους προσγειώνει στην πραγματικότητα...

Η δολοφονική επίθεση του Σωκράτη λήγει με τη σύλληψή του «To Τατουάζ» Τρίτη: Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

Η Λίλιαν παροτρύνει την Κάτια να πει στην Μαρίνα την όλη την αλήθεια...

Η Μαρίνα εξακολουθεί να φοβάται την Κάτια... «Γυναίκα Χωρίς Όνομα»Τρίτη Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 25/06/2019 - 15:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 25/06/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τρί, 25/06/2019 - 17:00ALPHA NEWS
Τρί, 25/06/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 25/06/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Τρί, 25/06/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τρί, 25/06/2019 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τρί, 25/06/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 26/06/2019 - 00:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 26/06/2019 - 01:15ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
Τετ, 26/06/2019 - 02:0010Η ΕΝΤΟΛΗ
Τετ, 26/06/2019 - 02:45ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τετ, 26/06/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 26/06/2019 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Τετ, 26/06/2019 - 07:00ALPHA ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 26/06/2019 - 09:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τετ, 26/06/2019 - 10:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 26/06/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 26/06/2019 - 13:00ΕΛΕΝΗ