Κύπρος

Ασάφειες και προβληματικές πτυχές στους σχεδιασμούς του ΓεΣΥ, λέει η Παιδιατρική

ΓΙΑΤΡΟΣ

Μέσω ανακοίνωσης η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου ξεκαθαρίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της είτε έχουν ήδη ενταχθούν στο ΓεΣΥ είτε όχι, τάσσεται υπέρ της αναγκαιότητας νομικής και κανονιστικής ρύθμισης των ασαφειών και προβληματικών πτυχών του συγκεκριμένου σχεδιασμού και όπως επισημαίνει η Παιδιατρική έχει ήδη προβεί στην υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων προς το Υπουργείο Υγείας. 

"Επιβεβλημένη μεν η μεταρρύθμιση αλλά όχι κατεδαφίζοντας ότι καλό, με κόπο και υπερβάλλοντα ζήλο δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Προς τούτο έχουμε ήδη προβεί στην υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων που είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τόσο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου όσο και της Εταιρείας μας και άπτονται της καθολικότητας και της δυνατότητας πραγματικά ελεύθερης, απρόσκοπτης και ποιοτικής άσκησης του λειτουργήματος μας".

Την ίδια ώρα τονίζει ότι ως επιστημονική εταιρεία θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους προβαίνοντας εποικοδομητικά και χωρίς να αποδέχονται εκπτώσεις ή πειραματισμούς.

"Σαν Επιστημονική Εταιρεία και ανεξαρτήτως της συμμετοχής ή μη των μελών μας στο σύστημα, δηλώνουμε ότι ως σύνολο θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το έργο μας με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα, παρεμβαίνοντας εποικοδομητικά εκεί και όπου χρειαστεί και χωρίς να αποδεχόμαστε εκπτώσεις ή πειραματισμούς στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας για τα παιδιά μας".

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου έχει, από της ιδρύσεως της, τάξει ως ύψιστο σκοπό της την εξύψωση της υγείας και την προστασία του παιδιού καθώς και την προαγωγή της ειδικότητας μας, προασπίζοντας ταυτόχρονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των μελών της. Στην 50χρονη ιστορία της αναδείχθηκε πρωτοπόρα στους τομείς της σύγχρονης και ποιοτικής φροντίδας υγείας τόσο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, όπου τα πλεονεκτήματα της παροχής εξειδικευμένης παρακολούθησης από τους πλέον εκπαιδευμένους και καταρτισμένους στον τομέα της παιδιατρικής επιστήμης αποδείχθηκαν έμπρακτα όσο και στις ανώτερες βαθμίδες περίθαλψης με θαυμαστά αποτελέσματα από τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια παιδιατρικά κέντρα του τόπου μας. Μέσα από το πρίσμα της υψηλής αποστολής μας και μετά από την ενημέρωση που τύχαμε από τον έντιμο Υπουργό Υγείας στις 6 Μαΐου 2019 αναφορικά με τις τελευταίες αναθεωρημένες προτάσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, μελετήσαμε εκτενώς όλες τις πτυχές της σχεδιασθείσας μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας και όλες τις παραμέτρους που αφορούν την συμμετοχή των μελών μας στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία και θεωρούμε καθήκον μας να δημοσιοποιήσουμε.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας, είτε έχουν ήδη ενταχθεί στο ΓεΣΥ είτε όχι, τάσσεται υπέρ της αναγκαιότητας νομικής και κανονιστικής ρύθμισης των ασαφειών και των προβληματικών πτυχών του συγκεκριμένου σχεδιασμού.

Τα αιτήματα είναι κοινά και προσβλέπουν στην καθολική συμμετοχή όλων των γιατρών, σε ένα σύστημα υγείας πραγματικά υγιές, ασφαλές και αποδοτικό. Επιβεβλημένη μεν η μεταρρύθμιση αλλά όχι κατεδαφίζοντας ότι καλό, με κόπο και υπερβάλλοντα ζήλο δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Προς τούτο έχουμε ήδη προβεί στην υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων που είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τόσο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου όσο και της Εταιρείας μας και άπτονται της καθολικότητας και της δυνατότητας πραγματικά ελεύθερης, απρόσκοπτης και ποιοτικής άσκησης του λειτουργήματος μας. Πρώτιστο μέλημα μας παραμένει η διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας για τους ασθενείς μας και η διατήρηση των αξιοζήλευτων δεικτών υγείας που απολαμβάνει σήμερα ο παιδικός πληθυσμός της Κύπρου.

Στα πλαίσια αυτά έγκαιρα υποδείξαμε τον κίνδυνο από την αναμενόμενη υπερεπισκεψιμότητα που προάγεται μέσα από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, την μη ελεύθερη χρήση φαρμάκων, εμβολίων ή διαγνωστικών μέσων της επιλογής του γιατρού, τον χρονικό διαχωρισμό της πλήρους εφαρμογής του συστήματος για όλες τις βαθμίδες, την απουσία θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή την πρόθεση δημιουργίας πρωτοκόλλων με όχι αυστηρά επιστημονικά αλλά συνυπολογίζοντας οικονομικά κριτήρια, την μη αυτονόμηση και ουσιαστική στήριξη των δημοσίων νοσηλευτηρίων και το ασαφές εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα κληθεί να υπηρετήσει ο παιδίατρος τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Διοικητικό Συμβούλιο 2016 - 2018 Διοικητικό Συμβούλιο 2018 - 2020 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νίκος Σκορδής ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Χατζηδημητρίου ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μιχάλης Αναστασιάδης ΤΑΜΙΑΣ Παναγιώτης Γιάγκου ΜΕΛΗ Κυριάκος Αγαθοκλέους Μάριος Καλλίας Γεώργιος Κασής Χρίστος Κιτάζος Άθως Νικολάου Θάλεια Παπαδούρη Ανδρούλα Στεφάνου Χαρίλαος Στυλιανού Αναστασία Συμεού 2 Η αυξημένη επισκεψιμότητα επιφέρει κινδύνους μετάδοσης ασθενειών, μη άμεσης διαχείρισης επειγόντων περιστατικών, καθυστέρησης στην διενέργεια προληπτικών εξετάσεων ή εμβολιασμών, μειωμένο χρόνο ενασχόλησης με το κάθε περιστατικό, αυξημένο κίνδυνο κόπωσης και ιατρικών λαθών. Παρατηρούμε ότι, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες, η σφαιρικότητα και η ανελαστικότητα του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου συστήματος για τον οποίο όλοι συνεισφέρουμε, τελικά οδηγεί σε πραγματική δημιουργία φαινομένου ασθενών πολλών ταχυτήτων αφού η πρόσβαση σε ακριβότερα φάρμακα ή σε όλα τα εμβόλια θα εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα του καθενός.

Πολλά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην παιδιατρική πρακτική (πχ αντιπυρετικάαναλγητικά, αντιβηχικά, βλεννολυτικά, προϊόντα περιποίησης του δέρματος, είδη καθαρισμού της μύτης, συμπληρώματα διατροφής και βιταμινούχα σκευάσματα) είναι μη συνταγογραφούμενα και δεν αναμένεται να περιλαμβάνονται στην λίστα φαρμάκων του συστήματος ενώ είναι καλά γνωστό ότι μέσα από τον σχεδιασμό προάγεται η διάθεση γενοσήμων (αντιγραφικών) φαρμάκων, με μόνο ποιοτικό κριτήριο επιλογής τους το χαμηλότερο κόστος. Επομένως ορατός προβάλλει ο κίνδυνος απόσυρσης πρωτοτύπων φαρμάκων με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Τα εμβόλια που θα παρέχονται δωρεάν είναι αυτά που θα περιλαμβάνει το σχήμα που θα προτείνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Αυτό δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμα αλλά αναμένεται ότι η πλειοψηφία των εμβολίων που προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή Εμβολιασμών της ΠΕΚ και στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα νεώτερης γενιάς σκευάσματα, σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, πιθανότατα δεν θα περιέχονται σε αυτό και οι γονείς θα καλούνται να πληρώνουν επιπρόσθετα για το κόστος τους. Επίσης μια σημαντική παράμετρος που δεν έχει διασαφηνιστεί είναι με ποιον τρόπο θα συντελείται η προμήθεια και η διακίνηση των εμβολίων που θα καλύπτει το σύστημα προς τους παρόχους υγείας για να εξυπηρετείται η αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας και συντήρησης των ευαίσθητων αυτών σκευασμάτων.

Η διενέργεια απλών παρακλινικών εξετάσεων στο ιατρείο, η οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τον κλινικό γιατρό και η οποία δυνητικά μπορεί να μειώσει την ανάγκη και συνεπώς το κόστος της όποιας περαιτέρω εργαστηριακής διερεύνησης δεν υποστηρίζεται από τον σχεδιασμό καθώς εναποθέτει το βάρος της οικονομικής κάλυψης της αποκλειστικά στον ίδιο τον επαγγελματία. Εμμένουμε στην εισαγωγή το συντομότερο δυνατό του θεσμού των εφημεριών για εξυπηρέτηση του δικαιώματος διαρκούς ιατρικής κάλυψης από το σύστημα όλων των πολιτών σε περίπτωση απουσίας του οποιουδήποτε συμβεβλημένου γιατρού.

Το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη να απολαμβάνει τις υπηρεσίες ενός συστήματος για το οποίο υποχρεωτικά καταβάλλει την εισφορά του προϋποθέτει την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις τις οποίες θα δύναται να του συνταγογραφήσει ο οποιοσδήποτε γιατρός της επιλογής του (είτε ανήκει στο σύστημα είτε όχι).

Επικράτησε ένας αχρείαστος πανικός σχετικά με την υποχρέωση του κάθε πολίτη να προστρέξει άμεσα να εγγραφεί σε λίστα ασθενών συμβεβλημένου γιατρού και αναφορικά με την δυνατότητα νοσηλείας στα δημόσια νοσηλευτήρια όπου παρέχεται δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα. Το δικαίωμα του κάθε πολίτη να παραπέμπεται για νοσηλεία σε κέντρα του συστήματος δεν συνδέεται με την εργασιακή ιδιότητα του γιατρού του και τόσο οι ιδιώτες όσο και οι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ γιατροί δύνανται να παραπέμψουν ασθενείς για νοσηλεία ανά πάσα στιγμή καθώς προέχει η διαφύλαξη του ύψιστου αγαθού της υγείας. Οι εγγραφές δεν έχουν ημερομηνία λήξης και δεν είναι υποχρεωτικές (εκτός εάν κάποιος επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες από το σύστημα πέραν της επείγουσας φροντίδας). Εάν ήδη συντελέστηκε η εγγραφή σε κάποιον εκ των συμβεβλημένων γιατρών και ο γιατρός της επιλογής του συμβληθεί αργότερα θα μπορεί να γίνει μετάβαση στη λίστα του (η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ρυθμιστεί με τρόπο που να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα).

Εμείς οι παιδίατροι της Κύπρου, με υψηλό αίσθημα ευθύνης καταθέσαμε αιτήματα και εισηγήσεις με μόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση της καθολικότητας, της ισοτιμίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Αξίες που διέπουν την φιλοσοφία του οποιουδήποτε αποτελεσματικού και επωφελούς για τον πολίτη σχεδίου υγείας. Η υιοθέτηση των πιο πάνω προτάσεων θα καταστήσει τα μέλη μας ικανά και επαρκώς εφοδιασμένα να υπηρετήσουν το υψηλό τους λειτούργημα σε ένα εργασιακό περιβάλλον πραγματικά ασφαλές και αποδοτικό.

Σαν Επιστημονική Εταιρεία και ανεξαρτήτως της συμμετοχής ή μη των μελών μας στο σύστημα, δηλώνουμε ότι ως σύνολο θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το έργο μας με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα, παρεμβαίνοντας εποικοδομητικά εκεί και όπου χρειαστεί και χωρίς να αποδεχόμαστε εκπτώσεις ή πειραματισμούς στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας για τα παιδιά μας.

Επόμενο άρθρο

Επιχείρηση "σκούπα" των Αρχών στα σπίτια τριών προσώπων

Ταυτόχρονες έρευνες σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο για το οργανωμένο έγκλημα
24/05/2019 - 11:06

ΣχετικέςΕιδήσεις

Στις 20 Σεπτεμβρίου η έναρξη διαλόγου στον τομέα της Υγείας μεταξύ ΠΙΣ-ΟΑΥ

Είδαν Πρόεδρο της Δημοκρατίας και συνεχίζουν με άλλους φορείς
17/09/2019 - 17:45

ΓεΣΥ: Ο εντατικός διάλογος, οι βελτιώσεις και η σύσκεψη αρχηγών (ΒΙΝΤΕΟ)

Μπορούμε πλέον να αλλάξουμε προσωπικό γιατρό στους τρεις κι όχι στους έξι μήνες
13/09/2019 - 20:43

Ικανοποιημένος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης για την μέχρι σήμερα πορεία του ΓεΣΥ

Με το βλέμμα στραμμένο στη 2η φάση του ΓεΣΥ ο ΟΑΥ
13/09/2019 - 17:27

Με αξιώσεις στο Προεδρικό οι γιατροί (ΦΩΤΟ)

Κρίσιμη συνάντηση και ύστατη προσπάθεια να τα βρουν με την Κυβέρνηση και το ΓεΣΥ
12/09/2019 - 10:58

Ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου του ΓεΣΥ (ΒΙΝΤΕΟ)

"Οτιδήποτε αλλοιώνει την φιλοσοφία δεν είναι αποδεκτό" λέει ο Υπουργός Υγείας
11/09/2019 - 21:01

Η λειτουργία και τα προβλήματα των 100 ημερών ΓεΣΥ ενώπιον Αναστασιάδη

Στο Προεδρικό ΟΑΥ και Υπουργός Υγείας συζητούν τα επόμενα βήματα
11/09/2019 - 10:17

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Σε συναγερμό οι Αρχές για βάρκα με μετανάστες ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο

Επιχείρηση διάσωσης των επιβατών από το ΚΣΕΔ και τη Λιμενική Αστυνομία

Ένταση, λογομαχίες και συμπλοκές στη δίκη για τον φόνο του 44χρονου Μιχαήλ

Εξαιρέθηκε δικαστής του Κακουργιοδικείου με αίτημα της υπεράσπισης των τριών υπόπτων

Μέχρι τον κρατήρα που σχημάτισε η φονική έκρηξη έφτασαν οι φλόγες στο Μαρί

Επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς με τη συμμετοχή επίγειων και εναέριων μέσων
Ελλάδα

Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών

Δεν χρειάζεται η κατάθεση δικαιολογητικών ή η φυσική παρουσία των επιτυχόντων

Υπ. Παιδείας: Καταργεί την αναγραφή θρησκεύματος στα πιστοποιητικά σπουδών

Η Υπουργός δήλωσε ότι στόχος είναι να καλλιεργεί ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς

"Κλείδωσε" η συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στη Νέα Υόρκη

Θα συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Διεθνή

Ο Τζάστιν Τριντό απολογήθηκε που ντύθηκε Αλαντίν πριν δύο δεκαετίες

Η φωτογραφία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων περί ρατσιστικής συμπεριφοράς

Ιρανικά ΜΜΕ: Οι ΗΠΑ δεν έβγαλαν βίζα στον Πρόεδρο μας

Ενδέχεται να ακυρωθεί η συμμετοχή Ρουχανί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών

Φόρεσαν χειροπέδες στον ένοπλο που απειλούσε να ανατινάξει γέφυρα στο Κίεβο

Η αστυνομία είχε χαρακτηρίσει "προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης" την ενέργειά του

tv news

«Η Φαμίλια» Β’ Κύκλος με...μαφία, νονά και κουφέτα γάμου, έρχεται στον Alpha!

Το αψυχολόγητο ζεύγος «Χατζηβασιλείου» παντρεύεται ξανά...Πρεμιέρα Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου
Alpha TV Κύπρου

Όλοι έχουν μια ιστορία... Ποιο είναι το τραγούδι της δικής σου;

Στείλτε και εσείς τη δική σας ιστορία, για να ετοιμάσουμε μία μοναδική έκπληξη!
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 19/09/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 19/09/2019 - 17:30ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Πέμ, 19/09/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Πέμ, 19/09/2019 - 18:10ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Πέμ, 19/09/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 19/09/2019 - 19:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Πέμ, 19/09/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Πέμ, 19/09/2019 - 21:158 ΛΕΞΕΙΣ
Πέμ, 19/09/2019 - 23:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Πέμ, 19/09/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 20/09/2019 - 00:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Παρ, 20/09/2019 - 01:158 ΛΕΞΕΙΣ
Παρ, 20/09/2019 - 02:45ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Παρ, 20/09/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 20/09/2019 - 06:00KITCHEN LAB
Παρ, 20/09/2019 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Παρ, 20/09/2019 - 09:30ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 20/09/2019 - 10:15ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Παρ, 20/09/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παρ, 20/09/2019 - 13:15ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ