Αυθόρμητη στάση εργασίας στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου

Τρίτη, 28/3/2023 - 21:42
Μικρογραφία

Της Κατερίνας Ιωάννου

Τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, η κατάργηση θέσεων εργασίας στην Αερολιμενική Υπηρεσία αλλά και το ότι δεν προχωρά ο εκσυγχρονισμός της Αερολιμενικής Υπηρεσίας, ανάγκασαν τους εργαζόμενους της υπηρεσίας και της Πολιτικής αεροπορίας των δύο αεροδρομίων της χώρας, να απέχουν από τα καθήκοντα τους.

Από τις επτά μέχρι τις εννέα το πρωί οι υπάλληλοι κατήλθαν σε αυθόρμητη στάση εργασίας.

Κλάδος Πολιτικής Αεροπορίας ΠΑΣΥΔΥ
Οι λόγοι που ανάγκασαν το προσωπικό να κατέλθει σε στάση εργασίας είναι οι μονομερείς και ετσιθελικές αποφάσεις του τμήματος πολιτικής αεροπορίας το οποίο παραβιάζει γραπτές συμφωνίες που έχουν συνομολογηθεί στην Μεικτή Επιτροπή Προσωπικού.

Όπως διαμηνύουν – η υπηρεσία παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα ένεκα του ότι δεν προσλαμβάνονται επιπλέον υπάλληλοι, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των αεροδρομίων και των επιβατών. Ενώ καταγγέλλουν την κατάργηση καίριων θέσεων, με την διεύθυνση να βάζει ταφόπλακα στην υπηρεσία.

Σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, μας αναφέρθηκε ότι το θέμα τυγχάνει χειρισμού.

Η αυθόρμητη στάση εργασίας δεν επηρέασε το πτητικό πρόγραμμα και την εύρυθμη λειτουργία των αερολιμένων.