Εγγραφές και επιβεβαιώσεις εγγραφών σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές

Παρασκευή, 14/6/2024 - 14:38

Η εγγραφή ή η επιβεβαίωση εγγραφής των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, για τη σχολική χρονιά 2024 – 2025, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

      i.        Για τους/τις μαθητές/ριες Α΄ τάξης Γυμνασίου, η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιουνίου 2024, με φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στο Γυμνάσιο, στο οποίο θα φοιτήσει το παιδί τους τη σχολική χρονιά 2024-2025.

    ii.        Για τους/τις μαθητές/ριες Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου, Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου και Β΄ και Γ΄ τάξης Τεχνικών Σχολώνη επιβεβαίωση εγγραφής θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις 18 μέχρι τις 21 Ιουνίου 2024.

   iii.        Για τους/τις μαθητές/ριες Α΄ τάξης Λυκείου (εκτός από τους/τις μαθητές/ριες των Λυκείων που αναφέρονται στο σημείο iv), η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2024, με φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στο Λύκειο, στο οποίο θα φοιτήσει το παιδί τους τη σχολική χρονιά 2024-2025.

   iv.        Για τους/τις μαθητές/ριες Α΄ τάξης Λυκείου που θα φοιτήσουν στα τρία πιο κάτω σχολεία, θα λειτουργήσει πιλοτικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα eΔΕΑ (ηλεκτρονική Διοίκηση Εκπαίδευσης και Αγωγής):

  • Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα – Λευκωσία
  • Λύκειο Κύκκου Β΄ – Λευκωσία
  • Λύκειο Πολεμιδιών – Λεμεσός.

Για την εγγραφή των εν λόγω μαθητών/ριών, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

    v.        Για τους/τις μαθητές/ριες Α΄ τάξης Τεχνικών Σχολών, η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Ιουνίου 2024, με φυσική παρουσία των μαθητών/μαθητριών και γονέων/κηδεμόνων στην Τεχνική Σχολή, στην οποία  θα φοιτήσει το παιδί τους τη σχολική χρονιά 2024-2025.

2. Για την επιβεβαίωση της εγγραφής των μαθητών/ριών της Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου, Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου και Β΄ και Γ΄ τάξης Τεχνικών Σχολών, θα τεθεί σε λειτουργία η Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών στη διεύθυνση https://engrafes.moec.gov.cy/ , η οποία θα είναι προσβάσιμη στους γονείς/κηδεμόνες από τις 18 μέχρι τις 21 Ιουνίου 2024. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να μεταβούν στη συγκεκριμένη Πύλη και μέσω του διαδικτυακού Συνδέσμου (Banner) που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.: www.moec.gov.cy.

3. Οι γονείς/κηδεμόνες που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να εγγράψουν ή να επιβεβαιώσουν την εγγραφή του παιδιού τους στα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται πιο πάνω, θα πρέπει να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα, στην οποία θα φοιτήσει το παιδί τους, από τις 27 μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2024, ώστε να διεκπεραιωθεί η εγγραφή ή η επιβεβαίωση της εγγραφής του παιδιού τους.