Εισπράχθηκαν πάνω από €120.000 σε μια ημέρα από ανεκτέλεστα εντάλματα προστίμου

Τρίτη, 5/3/2024 - 19:20

Συνολικά 168 ανεκτέλεστα εντάλματα προστίμου εκτελέστηκαν σήμερα, κατά τη διάρκεια εκστρατείας εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου, που πραγματοποίησε ο Ουλαμός Εκτέλεσης Ενταλμάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας.

Τα εντάλματα που εκτελέστηκαν αφορούν διάφορες κατηγορίες οφειλών όπως πρόστιμα για τροχαία αδικήματα και από ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις, οφειλές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και τα Δημαρχεία, καθώς και διατροφές.

Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε, από τα 168 εντάλματα που εκτελέστηκαν, ανέρχεται στις €129,119.91.