Έτσι θα κάνουμε τελικά Πάσχα: Η Μεγάλη Εβδομάδα και το τραπέζι της Ανάστασης

Κυριακή, 25/4/2021 - 09:36
Μικρογραφία

Σε εφαρμογή τίθεται σε ένα 24ωρο το τρίτο lockdown, το οποίο έρχεται μαζί με τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Τι ισχύει τελικά στις εκκλησίες και τι στα τραπέζια;

Μεγάλη Εβδομάδα

Μετά από δεύτερες σκέψεις που έφεραν οι αντιδράσεις πιστών, επιτρέπεται καθ΄όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα η παρουσία πιστών στο προαύλιο των ναών με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι αποστάσεις και θα γίνουν διευθετήσεις για να κάθονται.

Στο εσωτερικό των ναών επιτρέπεται η παρουσία μέχρι 50 ατόμων, νοουμένου ότι θα προσκομίζουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους για το COVID-19, με το οποίο να αποδεικνύουν ότι έχουν εμβολιασθεί τουλάχιστον με τη μια δόση, τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες πριν και τηρουμένου του μέτρου αποστασιοποίησης, καθώς και του υγειονομικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας. 

Υπενθυμίζεται ότι για όλες τις ημέρες ισχύει το κέρφιου στις 9 το βράδυ με μοναδική εξαίρεση το Μεγάλο Σάββατο που μετατίθεται στη 1 το ξημέρωμα.

Τραπέζι

Για την Κυριακή του Πάσχα (2 Μαΐου) και μόνο, πέραν των μόνιμα διαμενόντων, επιτρέπεται η παρουσία σε οικίες ατόμων νοουμένου ότι προέρχονται μόνο από δύο οικογένειες και νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων στην οικία δεν υπερβαίνει τα 10 πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των ανήλικων.

Σημειώνεται ότι ενώ όλες τις υπόλοιπες ημέρες θα έχουμε ένα SMS, για την Κυριακή του Πάσχα θα έχουμε δύο.

Πηγή
Φωτογραφία Associated Press