Χ. Αλεξάνδρου: Eχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε τα δάση μας σε άριστη κατάσταση

Σάββατο, 20/3/2021 - 16:46
Μικρογραφία

Η προστασία και αειφορική διαχείριση των δασών και γενικά του περιβάλλοντος ενώ αποτελεί επιτακτική ανάγκη για ένα καλύτερο μέλλον, έχει διαφανεί και διαφαίνεται ότι είναι ένα πολύπλοκο και επίπονο εγχείρημα το οποίο απαιτεί συνεχή και συλλογική προσπάθεια τόσο στο διεθνές όσο και στο εθνικό επίπεδο, αναφέρει σε χαιρετισμό του για τη Διεθνή Μέρα Δασών ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Χαράλαμπος Αλεξάνδρου.

Η καθιέρωση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών της 21ης Μαρτίου,  αρχικά ως «Παγκόσμια Μέρας Δασοπονίας» (1971 μέχρι το 2012)  και από το 2013 ως «Διεθνή Μέρα Δασών», σημειώνει, έχει ως βασικό σκοπό την ευαισθητοποίηση για την αξία και την τεράστια σημασία που έχουν τα δάση στη ζωή μας, σημειώνει. Να μάθουμε ότι όταν προστατεύουμε και διαχειριζόμαστε αειφορικά τα δάση σημαίνει κάτι πιο ευρύ και με μεγαλύτερο βάθος, σημαίνει ότι διατηρούμε και/ή δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για τη δική μας υγεία αλλά και για την υγεία των μελλοντικών γενιών, σημαίνει ότι δημιουραψγούμε ένα καλύτερο μέλλον, αναφέρει.

Ειδικότερα, όπως, προσθέτει ο κ. Αλεξάνδρου, με την προστασία και αειφορική διαχείριση των δασώνδιατηρείται, προστατεύεται και ενισχύεται η βιοποικιλότητα, προάγεται η οικονομική δραστηριότητα που σημαίνει θέσεις εργασίας και βελτίωση του εισοδήματος,
αντιμετωπίζεται πραγματικά η κλιματική αλλαγή, βελτιώνεται η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, βελτιώνεται η τροφή που τρώμε, βελτιώνεται το νερό που πίνουμε, δημιουργείται ένα πιο υγιές περιβάλλον για τα παιδιά μας.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών εκφράζει και προβληματισμούς ότι, την ίδια ώρα που όλοι δείχνουν να κατανοούν την αξία των δένδρων, των δασών και της φύσης γενικότερα, τα αποτελέσματα και η πράξη δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. "Έχουμε την καταστροφή 13000000 εκταρίων δασών το χρόνο (10 φορές την έκταση της Ελλάδας) και τη μείωση της έκτασης τους από το 1/2 στο 1/3 της επιφάνειας της γης, και ας γιορτάζουμε από το 1971 τη Παγκόσμια Μέρα Δασοπονίας και από το 2013 τη Διεθνή Μέρα Δασών. Με τις κύριες αιτίες να παραμένουν οι ίδιες, αλλαγή της χρήσης της γης, αλόγιστη εκμετάλλευση, πυρκαγιές και ατμοσφαιρική ρύπανση. Την ίδια ώρα που ακούμε διαρκώς για μέτρα και πολιτικές, για αειφορία, για βιο-οικονομία, για πράσινη ανάπτυξη, για γαλάζια ανάπτυξη, τα αποτελέσματα και η πράξη έδειξαν και δείχνουν υπερθέρμανση και κλιματική αλλαγή και απώλεια βιοποικιλότητας", επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξάνδρου, το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Είναι η ίδια η συμπεριφορά του ανθρώπου ο οποίος συμπεριφέρεται στη φύση ως κατακτητής που βασιλεύει πάνω σε ένα ξένο λαό. Δεν έχει κατανοήσει ότι της ανήκει και ότι αποτελεί στοιχείο του οικοσυστήματος. Δεν είναι μόνο η συμπεριφορά του ανθρώπου είναι και το παραγωγικό σύστημα το οποίο δε στοχεύει σε κάτι περισσότερο, παρά μόνο στο πιο βραχυπρόθεσμο και χειροπιαστό αποτέλεσμα.

"Η προστασία και αειφορική διαχείριση των δασών και γενικά του περιβάλλοντος ενώ αποτελεί επιτακτική ανάγκη για ένα καλύτερο μέλλον, έχει διαφανεί και διαφαίνεται ότι είναι ένα πολύπλοκο και επίπονο εγχείρημα το οποίο απαιτεί συνεχή και συλλογική προσπάθεια τόσο στο διεθνές όσο και στο εθνικό επίπεδο", τονίζει.

Σε ό,τι αφοράτα δάση της Κύπρου, "έχουμε καταφέρει να τα διατηρήσουμε ως φυσικά δάση και σε άριστη κατάσταση. Φιλοξενούν και προστατεύουν αποτελεσματικά το 80% της κυπριακής βιοποικιλότητας. Φιλοξενούν τα 1400 από τα 1649 ιθαγενή είδη και υποείδη χλωρίδας και  περίπου τα 110 από τα 141 ενδημικά είδη και υποείδη. Ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο, καλύπτεται από δασικές περιοχές και το 58% του δικτύου είναι κρατικά δάση. Παράλληλα όμως, με τη διαχείριση των πλείστων περιοχών ως Εθνικά Δασικά Πάρκα έχουμε καταφέρει να τα χαίρεται και να τα απολαμβάνει ο κόσμος και με αυτόν τον τρόπο να στηρίζεται και ο τουρισμός και η οικονομία", αναφέρει.

Πηγή
ΚΥΠΕ