Κύπρος

Η νεολαία και ο ρόλος της στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διοργανώνει Εθνικό Συνέδριο με θέμα «Η νεολαία και ο ρόλος της στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης».

Το συνέδριο θα λάβει χώρα το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 στις 9:00 με 14:00 στο Hilton, στη Λευκωσία. Η εκδήλωση θα χωριστεί σε δύο μέρη, με το πρώτο μέρος να αποτελείται από συζήτηση μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής και τεχνοκρατών που συνδέονται με τη θεματική του συνεδρίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει εργαστήριο με τίτλο «Young Changemakers» και εργαστήριο με τη μορφή διαρθρωμένου διαλόγου με σκοπό τη συλλογή των απόψεων των νέων που θα συμμετέχουν στο συνέδριο όσον αφορά στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Πρόγραμμα

08:15– 08:45 Προσέλευση & Εγγραφές

09:00 – 09:30 Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, Υπουργός Εξωτερικών

Χαιρετισμός  κα Silija Markkula, Προέδρος Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας

Χαιρετισμός κ. Αντώνη Κουρρά, Πρόεδρος Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

09:30 – 10:30 Συζήτηση

Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην  Κύπρο, κα Μυρτώ Ζαμπάρτα

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, κα. Χριστιάνα Ξενοφώντος

Εθνικός Εκπρόσωπος των Πολιτών της Κύπρου στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, κ. Αντώνης Κουρράς

Συντονισμός συζήτησης: κα Βίβιαν Κανάρη

10:30 – 11:00  Διάλειμμα

11:00 – 13:00  Εργαστήριο «Young Changemakers»

13:00 – 14:00  Γεύμα

Άλλες Πληροφορίες:

Δήλωση Συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8KeRVz_AHVANSgDy3mjtnSewgasec8dzplQyMVAp53XJU3A/viewform?usp=sf_link

Γλώσσα διεξαγωγής του ΣυνεδρίουΕλληνικά
Χρηματοδότης του ΣυνεδρίουThe 25 Percent Project” awarded to the European Youth Forum and sponsored by the COMM Unit of the European Parliament – COMM/SUBV/2020/E

Στοιχεία επικοινωνίας:

Χριστίνα Γιανναπή, Εκτελεστική Γραμματέας, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, info@cyc.org.cy
Αντώνης Κουρράς, Πρόεδρος, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, president@cyc.org.cy

To πρόγραμμα «The 25 Percent Project»

Παρά το γεγονός ότι οι νέοι αντιπροσωπεύουμε το 25 τοις εκατό του πληθυσμού της Ευρώπης, αντιμετωπίζουμε πολλά εμπόδια στο να έχουμε λόγο για το μέλλον μας.

Το 2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης προκειμένου να σχηματίσουμε όλοι μαζί το όραμά μας για το μέλλον της ηπείρου μας. Αυτό αποτέλεσε την έμπνευση για να ξεκινήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, για να διασφαλίσουμε ότι οι φωνές των νέων εισακούγονται και ότι οι νέοι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την Ευρώπη.

Το «25 τοις εκατό» είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοποιείται για τους νέους, από τους νέους, για να βεβαιωθούμε ότι οι ιδέες μας ακούγονται εκεί πού λαμβάνονται οι αποφάσεις και για να παρέχουμε στους/στις νέους/νέες τα εργαλεία και τους πόρους που χρειαζόμαστε ώστε να αμφισβητήσουμε το καθεστώς που επικρατεί και να αναλάβουμε δράση για τα θέματα που μας απασχολούν.

Για να επιτύχουμε το όραμά μας, επιθυμούμε να ενώσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τους/τις νέους/νέες διαμέσου:

 • 200 τοπικών και 5 εθνικών εκδηλώσεων που προσεγγίζουν τουλάχιστον 3.500 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες
 • Μιας Πολύγλωσσης Διαδικτυακής Εκστρατείας που προσεγγίζει τουλάχιστον 500.000 νέους, συγκεντρώνοντας τις ιδέες τους στο Συνέδριο και μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό που αποτελεί πηγή έμπνευσης.
 • Ενός εγχειριδίου με προσαρμόσιμους και προσωπικούς πόρους για την υποστήριξή των νέων ούτως ώστε να γίνουν φορείς της αλλαγής που θέλουν να δουν
 • Μιας διεθνούς εκδήλωσης που θα συγκεντρώσει 150 νέους/νέες για να συζητήσουν όλες τις ιδέες που συλλέγονται και να τις μετατρέψουν σε 15 συγκεκριμένες προτάσεις εκ μέρους της νεολαίας.
 • Χάραξη Πολιτικής στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «The 25 Percent Project»

Ιστοσελίδα https://the25percent.eu

Facebook https://www.facebook.com/the25percent

Instagram https://www.instagram.com/the_25_percent/

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα εκπροσώπησης των Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο, λειτουργώντας ως ο συντονιστικός τους φορέας με την πολιτεία και ως αντιπροσωπευτικός τους φορέας σε διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα στα οποία καλούνται να εκπροσωπηθούν. Στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, συμμετέχουν σήμερα όλες οι οργανώσεις νεολαίας των πολιτικών κομμάτων, φοιτητικών παρατάξεων, μαθητών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, αγροτικών οργανώσεων, τουρκοκυπριακών οργανώσεων, θρησκευτικών ομάδων και αρκετές άλλες οργανώσεις νεολαίας οι οποίες ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν τη νεολαία. Ο σκοπός του ΣυΝΚ, είναι να προάγει το διάλογο και την συνεργασία μεταξύ των Οργανώσεων μελών του και παράλληλα να προσφέρει ένα αντιπροσωπευτικό πλαίσιο για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, για την προώθηση της επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι νέες του τόπου μας. Παράλληλα, μέσα από τη δράση του και την ανάπτυξη προγραμμάτων, γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης, βασισμένης στην κατανόηση, στον αμοιβαίο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών σε ολόκληρη την Κύπρο. Το ΣυΝΚ από την ίδρυση του, είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, και συμμετέχει στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και παραγωγής πολιτικής για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη συνεργασίας με τα άλλα Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί ως σημαντικός εταίρος του κράτους στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν την Νεολαία. Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου προεδρεύει της Εθνικής Ομάδας Εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Διάλογο με τη Νεολαία και είναι ένας εκ των δύο συνδιοργανωτών της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας που έλαβε χώρα μεταξύ 11 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 στην Λευκωσία στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι κύριες δραστηριότητες του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου έχουν να κάνουν με την ενημέρωση, ενδυνάμωση και εκπροσώπηση της Νεολαίας της Κύπρου:

 • H προώθηση του διαλόγου και επικοινωνίας ανάμεσα στις ΜΚΟ Νεολαίας
 • H προσφορά ενός αντιπροσωπευτικού πλαισίου για τις οργανώσεις μέλη του, για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και ανάπτυξη διαλόγου σε θέματα που αφορούν τους νέους.
 • H ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Συνείδησης στην νεολαία της Κύπρου
 • H ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και την ενεργό πολιτότητα
 • H προώθηση της αναγνώρισης των ΜΚΟ Νεολαίας και της μη-τυπικής εκπαίδευσης από το ευρύτερο κοινό
 • H προώθηση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν και η προώθηση πολιτικών για τη νεολαία στη βάση των ψηφισμάτων, αποφάσεων και εισηγήσεων του Ο.Η.Ε., της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Επόμενο άρθρο

Αυτούς τους νεαρούς καταζητούν οι Αρχές για τα επεισόδια στο ΠΑΦΟΣ-ΑΠΟΕΛ U19

Τέσσερα πρόσωπα έχουν ήδη συλληφθεί, για την ίδια υπόθεση
29/11/2021 - 15:05

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Ενώνουν δυνάμεις για επίτευξη των στόχων

Ο αντίκτυπος της πανδημίας στους νέους στο επίκεντρο του Εργαστηρίου Συν-σχεδιασμού
14/01/2022 - 15:44

Δέκα λεπτά με τη νέα Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου Μαρία Κολά (ΒΙΝΤΕΟ)

Η προτεραιότητα, το παράπονο της νεολαίας, το μήνυμα σε κάθε νέ@ αλλά και στην Πολιτεία
09/01/2022 - 12:56

Από αναβολή σε αναβολή το Συνέδριο στους Οικολόγους (ΒΙΝΤΕΟ)

Εσωστρέφεια και προβλήματα στο Κίνημα εξαιτίας ενός υποψηφίου
13/12/2021 - 14:18

Αντιδράσεις και φωνές λίγο πριν την αναβολή του Συνεδρίου των Οικολόγων (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο διαμαρτυρόμενος ήταν μέλος που είχε πετύχει δικαστικά την προηγούμενη αναβολή
12/12/2021 - 20:50

Εκλογές Οικολόγων: Αναβλήθηκε για δεύτερη φορά το συνέδριο

Δεν συγκεντρώθηκε ο αριθμός μελών όπως προνοεί το καταστατικό
12/12/2021 - 14:29

Αννίτα Δημητρίου: "Άριστη ευκαιρία" η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Συνάντηση με την Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
10/12/2021 - 16:37

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Θα μετρούν πλέον ιστορικό: Αλλάξει το "παζάρι" μεταχειρισμένων οχημάτων (ΒΙΝΤΕΟ)

Τέλος στην αβεβαιότητα των αγοραστών και στα ..."πειραγμένα" χιλιόμετρα

Άρχισε η ταυτοποίηση προσώπων από το πολυσέλιδο email του Γκιώνη (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν αποκλείεται να κληθεί στην Κύπρο για περαιτέρω διευκρινίσεις ο ακτιβιστής

Στο νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στη Λακατάμια

Τις συνθήκες της σύγκρουσης με όχημα διερευνούν μέλη της Τροχαίας
Ελλάδα

Υπόθεση ομαδικού βιασμού: Νέα μαρτυρία αντικρούει τα όσα κατέθεσε η 24χρονη

Παραδίνουν αύριο το φάκελο με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

"Η απαγόρευση ήρθε πολύ αργά", απαντά για το χάος η Αττική Οδός

Ρίχνει την ευθύνη σε τροχαία και Πολιτική Προστασία η εταιρεία

ΣΕΑ Τουρκίας: Η Ελλάδα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εξοπλίζοντας τα νησιά

Συνεδρίασε για πέντε ώρες υπό την προεδρία του Προέδρου της χώρας

tv news

Η Αθηνά αποκαλύπτει στον Ιάκωβο ότι ο Δημήτρης δεν είναι γιος της...

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Μια απόφαση για τον Αστέρη ανατρέπει τα πάντα! Μαθιός σε θανάσιμο κίνδυνο...

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Παρ, 28/01/2022 - 02:00THE CHASE
Παρ, 28/01/2022 - 03:00WORLD PARTY
Παρ, 28/01/2022 - 03:45ΣΑΣΜΟΣ
Παρ, 28/01/2022 - 04:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ