Κύπρος

Ιδού οι προτάσεις των καθηγητών για τις εξετάσεις τετραμήνων (ΕΠΙΣΤΟΛΗ)

Τις εισηγήσεις της αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της νέας μορφής αξιολόγησης των μαθητών, απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομο Προδρόμου, η ΟΕΛΜΕΚ.
 
Σε επιστολή της προς τον κ. Προδρόμου, η ΟΕΛΜΕΚ εκφράζει, για μία ακόμη φορά, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες της Οργάνωσής για τη νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών, με βάση όλα όσα βίωσαν καθηγητές και μαθητές κατά την διάρκεια του Α’ τετραμήνου.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Οργάνωσης, το Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ αναφορικά με τη νέα Μορφή Αξιολόγησης του Μαθητή εισηγείται για το 1ο Τετράμηνο όπως η κεντρική 90λεπτη αξιολόγηση για τα εξεταζόμενα μαθήματα να πραγματοποιείται τον Ιανουάριο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, με την έναρξη του σχολείου, και κατά τη διάρκεια της περιόδου που θα διενεργείται η κεντρική αξιολόγηση στα εξεταζόμενα μαθήματα, οι μαθητές να μην προσέρχονται στο σχολείο (δεν θα διεξάγονται μαθήματα).
 
Αναφέρει, επίσης, πως απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκείται σωστά το διδακτικό έργο και ταυτόχρονα να εμπεδώνει σωστά ο μαθητής, είναι η μείωση της ύλης, ούτως ώστε η διδακτέα ύλη να συνάδει με τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο, ο οποίος θα πρέπει να υπολογίζεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς. 
 
«Η ύλη στην οποία θα αξιολογούνται κεντρικά οι μαθητές ανά τετράμηνο θα πρέπει να καθορίζεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς και να καλύπτει αυτά που θα διδαχθούν (με βάση τον προγραμματισμό) δύο, τουλάχιστον, εβδομάδες πριν τη λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου», προσθέτει.
 
Εισηγείται, επιπλέον, όπως τα θέματα που θα περιλαμβάνονται στην κεντρική αξιολόγηση στα εξεταζόμενα μαθήματα, να είναι διαβαθμισμένα, επιπέδου διαγωνίσματος και να έχουν στόχο τη διαμορφωτική αξιολόγηση, όπως στο ενδεικτικό να φαίνεται ο συνολικός βαθμός του τετραμήνου και ο βαθμός της κεντρικής αξιολόγησης μόνο, όπως ισχύει σήμερα και στις υπόλοιπες τάξεις.
 
«Για τα εξεταζόμενα μαθήματα οι Καθηγητές/τριες να δίνουν στη γραμματεία του σχολείου δύο (2) βαθμούς. Τον βαθμό του κεντρικού διαγωνίσματος (όπως ισχύει για όλες τις τάξεις) και τον βαθμό που προκύπτει αθροιστικά από το διαγώνισμα και την προφορική αξιολόγηση. Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ο Καθηγητής/τρια να παραδίνει στη γραμματεία  ένα (1) μόνο βαθμό», σημειώνει.
 
Εισηγείται, επιπρόσθετα, όπως το Αναλυτικό Πρόγραμμα να προσαρμοστεί, σε ένα τουλάχιστο κλάδο, ώστε να περιλαμβάνει 2-3 διδακτικές περιόδους, για να διδάσκονται οι μαθητές  τα εργαλεία και τα στάδια δημιουργίας ενός project, όπως οι Καθηγητές να τύχουν επιμόρφωσης, όσον αφορά την κατασκευή / δημιουργία Project και οι μαθητές των Τεχνικών Σχολών να τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης αναφορικά με τα κοινά εξεταζόμενα μαθήματα (ίσες διδακτικές περιόδους), τα οποία διδάσκονται κατά μία διδακτική περίοδο λιγότερη σε σχέση με το Λύκειο.
 
Η ΟΕΛΜΕΚ εισηγείται, παράλληλα, τα εξής:
 
Εξεταζόμενα μαθήματα
 
Γραπτή αξιολόγηση 30%
 
Κεντρικό διαγώνισμα με βαρύτητα 30% (το γραπτό αυτό να βαθμολογείται από το 1 έως 20)
 
Προφορική αξιολόγηση 70%

(i)        Συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο εργαστήριο
(ii)       Κατ΄οίκον εργασία
Σημείωση 1: Τα σημεία (i) και (ii) θα έχουν βαρύτητα 50%. Στο θέμα αυτό να μην γίνεται καμία παρέμβαση από τους Επιθεωρητές και να μην υποχρεώνουν τους Καθηγητές σε αχρείαστες χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίας με ποσοστώσεις κ.λπ.
 
(iii)      Ένα 45λεπτο διαγώνισμα (προειδοποιημένο) του Καθηγητή/τριας με βαρύτητα 10%.
(iv)      Προαιρετική (αφήνεται στην κρίση του/της Καθηγητή/τριας) εικοσάλεπτη γραπτή (προειδοποιημένη) άσκηση με βαρύτητα μέχρι 10%  ή μία προαιρετική βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία) με βαρύτητα  μέχρι 10%.
 
Σημείωση 2: Η εικοσάλεπτη γραπτή άσκηση θα αξιολογεί τον μαθητή στο μάθημα της προηγούμενης ημέρας.
 
Σημείωση 3: Σε περίπτωση που ο/η Καθηγητής/τρια δεν θα αξιολογήσει τους μαθητές με βάση το σημείο (iv), τότε τα σημεία (i) και (ii) να έχουν βαρύτητα 60%.
 
(v)       Δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα  αξιολογούνται με 5%, το οποίο θα λειτουργεί ως επιπρόσθετη μοριοδότηση επί της συνολικής επίδοσης (γραπτής και προφορικής).
 
Μη εξεταζόμενα
 
Γραπτή αξιολόγηση 40%
 
Ένα Διαγώνισμα του Καθηγητή/τριας 40% (προειδοποιημένο)
 
Προφορική αξιολόγηση 60%
 
(ι). Συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο εργαστήριο
(ιι). Κατ΄οίκον εργασία
 
Τα σημεία (i) και (ii) θα έχουν βαρύτητα 50%.
 
(iii)      Κατάργηση των 20λεπτων γραπτών αξιολογήσεων.  Μία προαιρετική βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία) με βαρύτητα μέχρι 10%. 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση που ο Καθηγητής/τρια δεν θα αξιολογήσει με βάση το σημείο (iii), τότε τα σημεία (i) και (ii) να έχουν βαρύτητα 60%.
 
(iv): Δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα αξιολογούνται με 5%, το οποίο θα λειτουργεί ως επιπρόσθετη μοριοδότηση επί της συνολικής επίδοσης (γραπτής και προφορικής).
 
Η ΟΕΛΜΕΚ εισηγείται, επίσης, όπως για τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, της Μουσική και της Τέχνης εξαιρούνται οι πιο πάνω πρόνοιες και η αξιολόγηση θα γίνεται με ρυθμίσεις από την αρμόδια αρχή, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.  
 
«Νοείται ότι ο συνολικός αριθμός των project για εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα δεν θα υπερβαίνει το δύο (2) στη διάρκεια κάθε τετραμήνου για κάθε μαθητή/τρια. Στο τέλος του 2ου τετραμήνου ο νέος τρόπος αξιολόγησης των μαθητών θα πρέπει απαραίτητα να τύχει επιστημονικής αξιολόγησης», καταλήγει.
 

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Έως και 4 λίτρα το πετρέλαιο που εισέρευσε στη λίμνη Αγίου Γεωργίου (ΒΙΝΤΕΟ)

"Ούτε ψάρια πέθαναν, ούτε χελώνες" διαβεβαιώνει το Τμήμα Αλιείας
21/01/2020 - 14:04

ΣχετικέςΕιδήσεις

ΟΕΛΜΕΚ: Ενδεχόμενο επιστροφής των μαθητών πριν την 7η Σεπτεμβρίου

Πότε θα δοθούν βαθμοί σε Γυμνάσια και Λύκεια
05/06/2020 - 17:50

Η λίστα των κατασκηνώσεων που ακυρώνονται για το 2020 λόγω της πανδημίας

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τα προγράμματα που δεν θα πραγματοποιηθούν φέτος
05/06/2020 - 15:22

Στον αέρα οι τελικές βαθμολογίες και οι απουσίες των μαθητών

Μπάχαλο στη Βουλή με τις τροποποιήσεις του Υπουργείου Παιδείας - Αναβλήθηκε η συζήτηση
05/06/2020 - 15:21

Δεν ψηφίζει τελικά κατεπείγον τους κανονισμούς του Υπ. Παιδείας η Ολομέλεια

Αναίρεσε την απόφαση που πήρε κατά την έναρξη της συνεδρίας της
05/06/2020 - 15:12

Αυτό είναι το Πρωτόκολλο Ασφαλείας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Τι προβλέπεται για την εξέταση ευπαθών ομάδων - Οι οδηγίες προς τους υποψήφιους
04/06/2020 - 14:06

"Φιλί ζωής" αξίας 20,000 ευρώ από την κυβέρνηση στο Μουσείο Παραμυθιού

Έκτακτη χορηγία από το Υπουργείο Παιδείας για να συνεχίσει το έργο του και τις δράσεις του
03/06/2020 - 19:04

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

"Πρεμιέρα" με πέντε αφίξεις και πέντε αναχωρήσεις απο το αεροδρόμιο Λάρνακας

Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των κυπριακών αιθέρων

Πέντε συλλήψεις για τις άγριες συμπλοκές και τα επεισόδια στην οδό Στασικράτους

Τι ισχυρίζονται οι δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την επίθεση

Λάρνακα: Το "έβαλε" στα πόδια μόλις είδε τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι του

Επεισοδιακή σύλληψη 32χρονου για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών στη Λευκωσία
Ελλάδα

Προκαλεί Κύπρο & Ελλάδα ο Ακάρ: "Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας είναι έτοιμες"

Κάλεσε στην Άγκυρα για συνομιλίες τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Παναγιωτόπουλο

Πυρά εναντίον τουρκικής αστυνομίας στον Έβρο 'βλέπει' η νομαρχία Αδριανούπολης

Ισχυρίζεται ότι τα πυρά σταμάτησαν όταν η τουρκική αστυνομία πυροβόλησε στον αέρα

Έλληνας ΥΠΑΜ: Προετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα απέναντι στην Τουρκία

«Μέσα σε όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβάνονται ασφαλώς και η στρατιωτική εμπλοκή»
Διεθνή

Μαντλίν-Ίνγκα-Ρενέ: Ο "συνδετικός κρίκος" πίσω από τις εξαφανίσεις των παιδιών

Γιατί οι γερμανικές Αρχές διερευνούν ενδεχόμενο εμπλοκής του υπόπτου στις τρεις υποθέσεις

Θρήνος και οργή για τον Τζορτζ Φλόιντ από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις για τον θάνατο του αφροαμερικανού από αστυνομικό

Αυτός είναι ο νεότερος απολογισμός του Worldmeter για την πορεία της πανδημίας

Συνεχίζεται η θλιβερή "πρωτιά" για τις ΗΠΑ σε αριθμό κρουσμάτων και θυμάτων του κορωνοϊού

tv news

O Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη...

Σχολιάζει τις κατηγορίες για ρητορική μίσους, αυτό το Σάββατο στις «24 ΩΡΕΣ»
Alpha TV Κύπρου

«Παράδοση Κατ' Οίκον» με καλεσμένο τον Κώστα Καζάκα με κέφι και αποκαλύψεις...

Πώς βίωσε τις μέρες της καραντίνας και ποια είναι τα πρόσωπα που του έχουν λείψει πιο πολύ
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 06/06/2020 - 14:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 06/06/2020 - 15:50Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Σάβ, 06/06/2020 - 18:00ALPHA NEWS
Σάβ, 06/06/2020 - 18:40KITCHEN LAB
Σάβ, 06/06/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Σάβ, 06/06/2020 - 21:1524 ΩΡΕΣ
Σάβ, 06/06/2020 - 22:20THE NOVEMBER MAN
Κυρ, 07/06/2020 - 00:15ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Κυρ, 07/06/2020 - 01:45WORLD PARTY
Κυρ, 07/06/2020 - 02:4510Η ΕΝΤΟΛΗ