Κύπρος

Κόκκινος: Έγινε στρατηγικός σχεδιασμός για ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης

Η Πολιτεία, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, έκανε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων, δήλωσε ο Υφυπουργός Κυριάκος Κόκκινος προσθέτοντας πως η αποτελεσματική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας βρίσκεται στον πυρήνα των κρατικών σχεδιασμών.

Ο κ. Κόκκινος μιλούσε διαδικτυακά στο Ακαδημαϊκό και Πρακτικό Συμπόσιο με τίτλο «Εκπαίδευση και Επιστήμη του Σχεδιασμού - Ανακάμπτοντας από την Απομόνωση της COVID 19;» που διοργάνωσε σήμερα το Alexander College, τομέας Design και το Ερευνητικό Κέντρο Alexander, με στόχο τη συμβολή στις αναζητήσεις των αποτυπωμάτων που αφήνει ο εγκλεισμός και η πανδημική κρίση, για το ξεπέρασμα τους στην Εκπαίδευση, το Σχεδιασμό, στις Τέχνες και στην Έρευνα.

Πρόσθεσε ότι «η εκπαίδευση, και η παιδεία ευρύτερα, βρίσκονται στον πυρήνα των προσπαθειών μας, καθώς αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούμε το μέλλον, με πολύτιμο εφόδιο το ανθρώπινό μας κεφάλαιο».

Σύμφωνα με τον ίδιο «η κρίση που επήλθε στην εκπαίδευση με την πανδημία του COVID-19, έθεσε στο προσκήνιο την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος, σε όλα τα επίπεδα, έθεσε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών πρακτικών, και ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη θεσμοθέτησης της ψηφιακής εκπαίδευσης, ως βασικού στρατηγικού πυλώνα για υψηλής ποιότητας διδασκαλία και μάθηση στην ψηφιακή εποχή».

Όπως είπε ο κ. Κόκκινος «για την στήριξη του οράματος αυτού, η Πολιτεία, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, και σε συνεργασία με το Υφυπουργείο, έχει αναπτύξει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων, το οποίο περιλαμβάνει πολιτικές και δράσεις για θεσμοθέτηση ενός υβριδικού μοντέλου εκπαίδευσης, που να επιτρέπει, αναλόγως συνθηκών και αναγκών, τον συνδυασμό του παραδοσιακού χώρου διδασκαλίας με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση».

Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε, προωθείται η αναβάθμιση της σύνδεσης των σχολείων στο Διαδίκτυο και των εσωτερικών ασύρματων δικτύων, με συνολικές πάγιες δαπάνες περίπου 300 χιλιάδων ευρώ και πρόσθετη ετήσια δαπάνη περίπου 100 χιλιάδων ευρώ, ενώ, επιπρόσθετα, προγραμματίζεται και η αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού όλων των σχολείων, προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν εξ ολοκλήρου στο ηλεκτρονικό πεδίο. Ένα σχέδιο με δαπάνη πέραν των δυο εκατομμυρίων ευρώ ετησίως».

Ταυτόχρονα, συνέχισε «έχει κατατεθεί στη Βουλή και αναμένουμε να εγκριθεί τροποποίηση των Κανονισμών, ούτως ώστε να κατοχυρωθεί θεσμικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ εκπονείται, σε συνεργασία πάντα και με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ένα Γενικό Σχέδιο Πολιτικής για την Ψηφιακή Τεχνολογία στην Εκπαίδευση».

Πρόκειται, όπως εξήγησε ο Υφυπουργός Έρευνας, «για ένα ανασχεδιασμό σε βάθος, που πέραν από θέματα πολιτικής και αναβάθμισης υποδομών και εξοπλισμού, προϋποθέτει την προσαρμογή και τη δημιουργία νέου μαθησιακού περιεχομένου, αναλυτικών προγραμμάτων και παιδαγωγικών μεθόδων, καινοτόμες δράσεις, όλα με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και εργαλείων, καθώς και ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις ανάγκες του διευρυμένου τους ρόλου».

Αφού ανέφερε πως «οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητο συστατικό για την αποτελεσματική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας» πρόσθεσε ότι «γι’ αυτό και βρίσκονται στον πυρήνα των κρατικών σχεδιασμών, όχι μόνο όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά ολόκληρο το φάσμα του κοινωνικο-οικονομικού ιστού». Ενημέρωσε ότι στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει περιληφθεί έργο ύψους πέραν των 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον σκοπό αυτό, καθώς και για την προώθηση της δια βίου μάθησης, ως στρατηγικό εργαλείο για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας.

Είπε ακόμα ότι «η διαρκής επιμόρφωση του εργατικού και του επιστημονικού μας δυναμικού, η προώθηση των ψηφιακών όσο και των οριζόντιων δεξιοτήτων και η  προώθηση της κατεύθυνσης STEM, ενός τομέα που, σύμφωνα με παγκόσμιες εκτιμήσεις αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αποτελούν κλειδί για την επιτυχία των προσπαθειών μας, κλειδί για τη διασφάλιση της προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης των ανθρώπων μας».

Τα επόμενα βήματα

Τα επόμενα μας βήματα, σημείωσε, «είναι να ενθαρρύνουμε και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες ευκαιρίες στους νέους μας, ώστε να διοχετεύσουν την εφευρετικότητά τους, να συντονιστούν με τις παγκόσμιες τάσεις της εποχής, να εργαστούν, να συνεργαστούν, να συναγωνιστούν, να μάθουν, να πετύχουν».

«Στόχος μας είναι όπως όλοι οι πολίτες διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για ενεργή και ισότιμη συμμετοχή στην ψηφιακή εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, τη δημόσια διακυβέρνηση και την κοινωνία ευρύτερα, συμβάλλοντας, μέσω της ατομικής τους εξέλιξης, στην επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης», είπε.

Το στοίχημα, ανέφερε, είναι «να μετατρέψουμε τη νέα κανονικότητα της πανδημίας σε εφαλτήριο για έναν τεκμηριωμένο επανασχεδιασμό του συνόλου των εκπαιδευτικών διαδικασιών προς όφελος της σύγχρονης κοινωνίας».

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα εγχείρημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και προσδοκούμε στη στήριξη και στην εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους – δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, επιχειρηματική κοινότητα», είπε καταληκτικά.

Στο δικό του χαιρετισμό ο Άντυς Λόππας, Διευθυντής του Alexander College είπε πως «δεν είναι μόνο η πανδημία που έχει επηρεάσει τη ζωή των ακαδημαϊκών, αλλά και των απλών ανθρώπων». «Η απόσταση και ο φόβος έχουν πλέον εισχωρήσει βαθιά τις ρίζες τους στο μυαλό των πολιτών του κόσμου και το καθήκον μας, είναι να αξιοποιήσουμε αυτές τις προκλήσεις και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο, για τη χώρα και την κοινωνία μας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «η σημερινή συζήτηση, μετά από τους συνεχείς εγκλεισμούς και περιορισμούς που περάσαμε, επικεντρώνεται στην εκπαίδευση, τη μάθηση και το σχεδιασμό» και διαβεβαίωσε πως «το Alexander College θα συνεχίσει να αναπτύσσει την ερευνητική του δραστηριότητα, καθώς και την ποιοτική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία».

Στο δικό του χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας είπε πως «η επόμενη μέρα από την άφιξη της νόσου COVID – 19 μας βρίσκει με εκατοντάδες χιλιάδες ζωές να έχουν χαθεί, με οικογένειες να έχουν διαχωριστεί, με οικονομίες που σταμάτησαν να λειτουργούν και βυθίστηκαν βιαίως στην ύφεση». «Η πανδημία αποτελεί μια συνεχή, ασύμμετρη και απρόβλεπτη απειλή για την ανθρωπότητα, επηρεάζοντας έντονα την ποιότητα της ζωής μας», ανέφερε.

Στην πράξη, συνέχισε ο κ. Βύρας, «αυτό σημαίνει ότι η υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να είναι ευθύνη μόνο του τομέα της υγείας». «Οι τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, του αστικού σχεδιασμού, του εμπορίου και της εκπαίδευσης και ο αγροτικός τομέας, πρέπει όλοι να αποτελέσουν μέρος της λύσης» ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτό ισχύει για την τρέχουσα κρίση, αλλά και για την επόμενη ημέρα μετά την πανδημία, η οποία μας υπενθύμισε πόση αξία και πόση σημασία έχει να δουλεύουμε μαζί και να κάνουμε τολμηρά βήματα, για να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις στον τομέα της υγείας».

Ο Δρ Sam Vale Ανώτερος Λέκτορας Φωτογραφίας, Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church στο Ηνωμένο Βασίλειο, έθεσε προς συζήτηση τα αχαρτογράφητα ύδατα της μετα-πανδημικής περιόδου και εξήγησε πως ο εγκλεισμός λόγω COVID-19 έθεσε περιορισμούς στην δημιουργικότητα και στην τέχνη.

Μέσα σε αυτό το περίπλοκο περιβάλλον, της απομόνωσης, της κοινωνικής αποσύνδεσης και μειωμένης αλληλεπίδρασης, ο καθηγητής Vale προτείνει ότι ο δημιουργικός άνθρωπος δεν μένει στους κανόνες που επιβάλλονται αλλά θέτει τους δικούς του κανόνες για να αντιμετωπίσει τις δραματικές αλλαγές και να διατηρήσει και αναπτύξει την δημιουργικότητα, σημείωσε. Δεν μένει στάσιμος στον ψηφιακό κόσμο και επιχειρεί με δραστηριότητες και παραδείγματα που έδωσε να βιώσει την φυσική επαφή με τον πραγματικό κόσμο, ανέφερε.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Βασιλειάδης, εκπαιδευτικός και επιμελητής της Biennale Λάρνακας 2021, ανέπτυξε το θέμα «Τι μπορεί να κάνει η Τέχνη στην εποχή της πανδημίας» και αναζήτησε το ρόλο της δημιουργίας γενικότερα απέναντι στις κρίσεις που βιώνει η ανθρωπότητα, σημειώνοντας πως «η απάντηση είναι απλή. Η Τέχνη δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από εκείνο που έκανε πάντα, να υπερασπίζεται το ωραίο απέναντι στις ορδές της ασχήμιας. Δικαιολογώντας το αναπόδεικτο και προτάσσοντας τη μαγεία της δημιουργίας ως τη μόνη διαδικασία προς την πνευματική δικαίωση του ανθρώπου».

Οφείλουμε συνέχισε «να διαφυλάξουμε το ρόλο της Τέχνης στην κοινωνία. Πρώτοι από όλους εμείς οι καλλιτέχνες πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην μετατραπεί η Τέχνη σε μέσο κοινωνικού σχολιασμού, σε εργαλείο προπαγάνδας ή εκφραστικό όργανο ιδεοληψιών, να μην αντικαταστήσουμε την αλχημιστική διαδικασία της δημιουργίας με εύκολες μεθόδους εφήμερης συγκίνησης των πολιτών όπως αυτές που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ και τα ΜΚΔ.»

O Κώστας Χριστοδουλίδης Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Alexander μελέτησε τις επιπτώσεις της αντικατάστασης της συμβατικής, πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας με μεθοδολογίες εξ αποστάσεως διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και παρέθεσε ποσοτικές ενδείξεις μερικής τουλάχιστον αλλοίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και δεξιοτήτων που αποκόμισαν οι φοιτητές Παγκύπρια, υποδεικνύοντας την ανάγκη για εισαγωγή νέων μεθόδων καθώς και τον αναντικατάστατο ρόλο της παραδοσιακής μάθησης σε ένα φοιτητικό-κεντρικό, εμπλουτισμένο με διάλογο, πλαίσιο.  

Επόμενο άρθρο

Έτοιμος για διάλογο για την απογευματινή εργασία, δηλώνει ο Κλάδος Ιατρών ΠΑΣΥΔΥ

Πρόσθεσε πως θα δηλώσει απών από τα "οποιαδήποτε αχρείαστα επικοινωνιακά παιχνίδια"
17/09/2021 - 13:50

ΣχετικέςΕιδήσεις

Έρχεται στην Κύπρο ο Παπασταύρου

Ο πρόεδρος της Ομόνοιας αναμένεται στο νησί μας σύντομα
26/10/2021 - 14:00

Πρόεδρος Αναστασιάδης: Αντλώ θάρρος από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

«Η πατρίδα μας διέρχεται πραγματικά κρίσιμες στιγμές»
26/10/2021 - 12:26

Προεδρικό καλεί ΑΚΕΛ: "Προσοχή μην καταλήξετε από τραγικοί, κωμικοί" (ΒΙΝΤΕΟ)

Για "υποκρισία και δηθενισμό" κατηγορεί την Εζεκία Παπαϊωάννου ο Δημητρίου
26/10/2021 - 12:18

Νουρής: Διαχείριση πράσινης γραμμής σαν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

«Αναγκαία η τοποθέτηση εμποδίων για αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών»
26/10/2021 - 08:54

"Ξεχώρισε για το ήθος": Ο πολιτικός κόσμος της Κύπρου αποχαιρετά τη Φώφη

Tα μηνύματα Νίκου Αναστασιάδη, Αννίτας Δημητρίου και πολιτικών κομμάτων για το χαμό της
25/10/2021 - 17:32

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα σε γεωργούς που δεν διαχειρίζονται ορθά την κοπριά

Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στη Λάρνακα για την δυσοσμία που μαστίζει την πόλη και επαρχία

Εισήγηση Νουρή στο Υπουργικό για τα δυο αδέλφια 'χωρίς ταυτότητα'

Μπορεί να αποδοθεί η κυπριακή υπηκοότητα στα δύο παιδιά από το Λιοπέτρι ανέφερε ο ΥΠΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ: Πόσες χιλιάδες Κύπριοι γιορτάζουν ανήμερα του Αγίου Δημητρίου;

Κυριακού: "Άσχετοι" οι ιερείς που λένε όχι στο βάπτισμα παιδιών με αρχαιοελληνικά ονόματα
Ελλάδα

ΒΙΝΤΕΟ: Νεκρά τέσσερα παιδιά από ναυάγιο στη Χίο

Διασώθηκαν 22 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο

Βυθίστηκε λέμβος με μετανάστες στη Χίο

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης
Διεθνή

DW: Ο Τσαβούσογλου απείλησε τον Ερντογάν με παραίτηση για την υπόθεση Καβάλα

Τι αναφέρει γερμανικό δημοσίευμα για τη διπλωματική κρίση που ξέσπασε

Ιαπωνία: Παντρεύτηκε "κοινό θνητό" και έχασε τον τίτλο της πριγκίπισσας

«Γύρισε την πλάτη» στην παράδοση και απέρριψε το γαμήλιο δώρο των .. 150 εκατομμυρίων γιεν

tv news

Mια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τον Στάθη αφού η Αρετή ανακάλυψε το ψέμα του...

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Η ζωή του Μαθιού σε κίνδυνο. Η Αργυρώ αποκαλύπτει στη Μαρίνα το μυστικό…

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 26/10/2021 - 15:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τρί, 26/10/2021 - 17:00DEAL
Τρί, 26/10/2021 - 17:55ALPHA NEWS
Τρί, 26/10/2021 - 18:00ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Τρί, 26/10/2021 - 19:00THE CHASE
Τρί, 26/10/2021 - 20:00ALPHA NEWS
Τρί, 26/10/2021 - 21:00ΣΑΣΜΟΣ
Τρί, 26/10/2021 - 22:20Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Τρί, 26/10/2021 - 23:20ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Τετ, 27/10/2021 - 01:15ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τετ, 27/10/2021 - 02:00THE CHASE
Τετ, 27/10/2021 - 02:45ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Τετ, 27/10/2021 - 03:30ΣΑΣΜΟΣ
Τετ, 27/10/2021 - 04:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ