Κύπρος

Πάνω από 100 πρόσωπα τραυματίστηκαν ή έχασαν την ζωή τους σε πυρκαγιές το 2020

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατά την διάρκεια του έτους 2020 ανταποκρίθηκε συνολικά σε 11.985 κλήσεις για παροχή βοήθειας, οι οποίες αφορούσαν κλήσεις για πυρκαγιές, ειδικές εξυπηρετήσεις και ψευδείς κλήσεις.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου για το έτος 2020, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ανταποκριθεί σε συνολικά 7.203 πυρκαγιές παγκύπρια, από τις οποίες οι 4.789 αφορούσαν τις πυρκαγιές υπαίθρου και οι 2.414 αφορούσαν τις αστικές πυρκαγιές.

Για τα έτη 2019 – 2020, γίνεται μια σύγκριση αυξομειωτικής τάσης επί τις εκατό (%) και διαπιστώνεται ότι με την λήξη του τρέχοντος έτους υπάρχει μια αύξηση στο σύνολο όλων των πυρκαγιών  (αστικών – υπαίθρου) της τάξης του 12,88%.

Πυρκαγιές Υπαίθρου

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις πυρκαγιές υπαίθρου, παρατηρείται για το 2020 αυξητική τάση, με το συνολικό ποσοστό να αυξάνεται κατά 18,95 % σε σχέση με το 2019.

Κατά τον μήνα Απρίλιο, -αν και κάθε χρόνο παραδοσιακά παρουσίαζε σημαντικές αυξήσεις λόγω των λαμπρατζιών ή καύση άλλων άχρηστων αντικειμένων, τα οποία καίγονταν στο ύπαιθρο λόγω των εορτών του Πάσχα - για το 2020 παρουσιάζεται σημαντικότατη μείωση, με το ποσοστό του να είναι της τάξεως του -50,44% σε πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Αστικές περιοχές και χαμηλή αύξηση στις πυρκαγιές υπαίθρου της τάξης του 6,46% σε σχέση με το 2019, γεγονός που οφείλεται στις εκστρατείες πρόληψης Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ενημέρωση του κοινού τόσο με τηλεοπτικές όσο και ραδιοφωνικές συμμέτοχες των εκπροσώπων τύπου.

Επιπρόσθετα, καταλυτικός ήταν και ο ρόλος των περιπολίων τόσο της Αστυνομίας όσο και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λόγω των επικρατουσών συνθηκών της πανδημίας και του περιορισμού διακινήσεων και απαγόρευσης υπαίθριων συνευρέσεων.

Για τις  πυρκαγιές υπαίθρου, λαμβανόμενου υπόψη ότι οι μήνες τις αντιπυρικής περιόδου είναι βάσει των επικρατουσών περιβαλλοντικών συνθηκών, οι Μάιος – Νοέμβριος, διαπιστώνεται για αυτή την περίοδο αύξηση της τάξης του 12,7%.

Η πυροσβεστική Υπηρεσία, ανταποκρίθηκε συνολικά για τη συγκεκριμένη περίοδο σε 3.485 πυρκαγιές σε αντίθεση με 3.090 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή, οφείλεται στην παράνομη συνήθεια των καψαλισμάτων κυρίως στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου.

Επιπρόσθετα η πολυομβρία των χειμερινών μηνών του έτους 2019 και ο μεγάλος όγκος της ξηρής εύφλεκτης ύλης, που υπήρξε τους μήνες της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2020, τόσο στο ύπαιθρο όσο και σε ανοικτούς χώρους αστικών περιοχών, υπήρξε καταλυτικός παράγοντας στην αύξηση του ποσοστού των πυρκαγιών.

Όσον αφορά τις αιτίες των πυρκαγιών υπαίθρου αυτές οφείλονται όπως έχει αναφερθεί σε καψαλίσματα, σκόπιμες καύσεις, καύσεις σκυβάλων, απόρριψη αποτσίγαρων ή άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες στο ύπαιθρο, που πιθανόν να προκαλούν πυρκαγιές. Διαπιστώνεται για ακόμη μια χρονιά η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα όσον αφορά την πρόκληση, με το ποσοστό να ξεπερνά το 92%.

Αστικές πυρκαγιές

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις αστικές πυρκαγιές, διαπιστώνεται μικρή αύξηση της τάξης του 2,51%.

Ο αριθμός πυρκαγιών που εκδηλώθηκε σε αστικές περιοχές είναι 2.414 σε σύγκριση με 2.355, που εκδηλώθηκαν το έτος 2019.

Πιθανόν η μικρή αυτή αύξηση να οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα, τα οποία εφαρμόστηκαν κατά περιόδους λόγω της πανδημίας και των αυξημένων γενικών δραστηριοτήτων των πολιτών, που βρίσκονταν υπό περιορισμό.

Οι κύριοι χώροι εκδήλωσης αστικών πυρκαγιών ήταν σε οικόπεδα, μηχανοκίνητα οχήματα, ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα πολυκατοικιών, σκυβαλοδοχεία, άλλα υποστατικά και άλλους χώρους.

Όσον αφορά τις αιτίες πυρκαγιών σε αστικές περιοχές αυτές οφείλονταν ως επί το πλείστον σε ηλεκτρικά προβλήματα σε ηλεκτρικές συσκευές σε κατοικίες ή υποστατικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά προβλήματα σε οχήματα, αποτσίγαρα, κακόβουλες πράξεις , εμπρησμούς, ελαττωματικές καπνοδόχους και εστίες τζακιού, λανθασμένη χρήση εστιών θέρμανσης και μαγειρικών συσκευών, λανθασμένη ή αμελή χρήση εργαλείων ή συσκευών σε χώρους εργασίας. 

Διαπιστώνεται ότι ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, με τις αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών να φτάνει το 90%.

Καμένη έκταση και οικονομική πτυχή των ζημιών από πυρκαγιές

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, άξια αναφοράς είναι η καμένη έκταση της υπαίθρου, η οποία παρουσιάζεται για το 2020 (18.20 τ.χλμ), αυξημένη κατά 8.16 τ.χλμ σε σχέση με το 2019 (10.04 τ.χλμ).

Η οικονομική πτυχή των ζημιών, παρουσιάζεται μειωμένη για το 2020.

Όπως καταγράφονται οι ζημιές εκτιμούμενες κατά προσέγγιση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για το 2020 υπήρξαν συνολικές ζημιές (9,915.210 εκ. ευρω ) από τις οποίες το ποσό των 9,323.310  εκ. αφορούσε αστικές πυρκαγιές και το ποσό των 591,900 χιλ. αφορούσε πυρκαγιές υπαίθρου.

Το 2019 υπήρξε συνολικό ποσό ζημιών (10,859.502 εκ. ευρω) , από τις οποίες το ποσό των 9,975.807 εκ. αφορούσε τις αστικές πυρκαγιές και το ποσό των 883,395 χιλ. ευρω αφορούσε τις πυρκαγιές υπαίθρου.

Παρατηρείται μείωση των ζημιών στις αστικές πυρκαγιές, παρόλη την αύξηση που υπήρχε στον αριθμό των ανταποκρίσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για αστικές πυρκαγιές το 2020, που ανήλθε στο ποσοστό του 2,51% και αυτό οφείλεται ουσιαστικά στους χώρους που εκδηλώθηκαν. 

Η μείωση των ζημιών στις πυρκαγιές υπαίθρου κατά το 2020, σε σχέση με το 2019, οφείλεται επίσης στους χώρους στους οποίους εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές, παρόλο του αυξημένου γενικό ποσοστού πυρκαγιών υπαίθρου που στο 18,95% σε σχέση με το 2019.  

Σύνολο Διασωθέντων, Τραυματιών και Νεκρών από Πυρκαγιές
 
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το σύνολο των ατόμων τα οποία διασώθηκαν, τραυματίστηκαν ή έχασαν την ζωή τους εξ υπαιτιότητας των πυρκαγιών έφτασε στους 124.
 
Σημαντικά πιο αυξημένος αριθμός από το έτος 2019 όπου ο αριθμός ανήλθε στους 80.

Αναλυτικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία προέβηκε για το 2020 σε 18 διασώσεις από πυρκαγιές σε σχέση με 41 για το 2019. Υπήρξαν 103 τραυματισμοί σε σύγκριση με 31 το 2019, και έχασαν την ζωή τους 3 άτομα από πυρκαγιές σε σχέση με 8 της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 

Ειδικές Εξυπηρετήσεις

Μείωση παρατηρείται στις ανταποκρίσεις Ειδικών Εξυπηρετήσεων της τάξης του 13,7%.

Για το 2020 υπήρξε ανταπόκριση 4.028 κλήσεων σε σχέση με το 2019 οι οποίες ανήλθαν στις 5.551.

Μείωση η οποία ουσιαστικά οφείλεται στις μειωμένες ανταποκρίσεις σε περιστατικά πλημμυρών λόγω των καιρικών συνθηκών, διασώσεων ζώων, ανταποκρίσεων ανελκυστήρων αλλά και άλλων γενικών ανταποκρίσεων Ειδικών Εξυπηρετήσεων που διεκπεραιώνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ως επί το πλείστον οι ανταποκρίσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε ειδικές εξυπηρετήσεις, εστιάζονται σε αποπαγιδεύσεις ατόμων τα οποία εγκλωβίζονται σε ελαττωματικούς ανελκυστήρες, ανταποκρίσεις σε πλημμύρες που αφορούν αντλήσεις όμβριων υδάτων  από κατοικίες ή άλλα υποστατικά, ρυμουλκήσεις ή διασώσεις ατόμων τα οποία εγκλωβίζονται στα οχήματα τους εντός πλημμυρισμένων δρόμων, ανοίγματα οχετών όμβριων υδάτων, προλήψεις δυστυχημάτων, διασώσεις ζώων, ανταποκρίσεις σε τροχαίες  συγκρούσεις και αποπαγιδεύσεις ατόμων, βοήθεια για μεταφορά ασθενών, παροχή βοήθειας στην Αστυνομία για διάφορα περιστατικά.

Επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προέβηκε κατά το έτος 2020 στην διάσωση 1.774 ατόμων.

Οι διασώσεις αφορούσαν άτομα τα οποία ενεπλάκησαν σε πυρκαγιές, σε τροχαίες συγκρούσεις, εργατικά ατυχήματα, εγκλωβισμούς  σε ελαττωματικούς ανελκυστήρες, αποπαγιδεύσεις ατόμων μετά από καταρρεύσεις κτιρίων οι άλλων υποστατικών, διασώσεις από  ψηλά κτήρια, διασώσεις από υγρό στοιχείο, πηγάδια, από γκρεμνούς είτε μετά από τροχαία δυστυχήματα είτε μετά από ατύχημα και τραυματισμό πεζών ατόμων και εγκλωβισμό τους σε απροσπέλαστες περιοχές, είτε διασώσεων  ατόμων τα οποία έχασαν τον προσανατολισμό τους σε υπαίθριες ή δασικές περιοχές.

Γενικότερα, οι 1.650 περιπτώσεις από τις 1.774, δεν αφορούσαν διασώσεις από πυρκαγιές, αλλά προσφορά βοήθειας σε άτομα τα οποία βρέθηκαν σε κίνδυνο ή εγκλωβίστηκαν σε θαλάμους ανελκυστήρων στις οποίες τα 222 άτομα υπέστησαν τραυματισμούς και τα 41 κατέληξαν σε θάνατο.

Ψευδείς κλήσεις

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι ψευδείς κλήσεις διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, στις κακόβουλες, οι οποίες αφορούν κλήσεις, οι οποίες είναι ψευδείς και γίνονται αποκλειστικά με κακή πρόθεση, με καλό σκοπό, που αφορούν κλήσεις, οι οποίες δεν έχουν κακή πρόθεση αλλά γίνονται από άτομα τα οποία εντοπίζουν στο περιβάλλον χαρακτηριστικά τα οποία προσομοιάζουν με πυρκαγιά, όπως π.χ σκόνη στο ύπαιθρο, η οποία παράγεται από γεωργικό ελκυστήρα ο οποίος οργώνει χωράφι και η οποία εκλαμβάνεται από περαστικούς ως πυρκαγιά, και στο  Ένεκα μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης, που αφορά ήχηση συστημάτων συναγερμού χωρίς να υπάρχει πυρκαγιά γιατί υπέστησαν μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη.

Συνολικά ο αριθμός των ψευδών κλήσεων για το 2020, ανέρχεται στις 753 σε αντίθεση με το 2019 που ο αριθμός ανήλθε στις 886.

Διαπιστώνεται μια μείωση του 15,01 %.

Παρόλα ταύτα η συντριπτική πλειοψηφία των ψευδών κλήσεων αφορά κλήσεις με καλό σκοπό. Πιο συγκεκριμένα για το 2020 οι 647 κλήσεις αφορούσαν κλήσεις με καλό σκοπό, 93 λόγω μηχανικής/ηλεκτρικής βλάβης και 13 μόνον αφορούσαν κακόβουλες. Αυτό αποδεικνύει την υπερευαισθησία του κοινού σε θέματα πρόληψης και έγκαιρης ειδοποίησης των ομάδων καταστολής.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, παρόλες τις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικράτησαν ειδικά την αντιπυρική περίοδο η επιθετική τακτική που εφαρμόζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με επίγειες και εναέριες δυνάμεις από το αρχικό στάδιο των πυρκαγιών αποδεικνύεται καταλυτική για το περιορισμό τόσο των πυρκαγιών  υπαίθρου όσο και των αστικών πυρκαγιών.

Πέραν αυτών καταλυτικοί παράγοντες για την μείωση είναι οι καλές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικράτησαν μέχρι και τον μήνα Ιούνιο με αρκετές βροχοπτώσεις, τα μέτρα προλήψεις που έλαβαν όλες οι Υπηρεσίες τόσο οι Υπηρεσίες καταστολής όσο και πρόληψης, η ανθρώπινη ευσυνειδησία, η οποία αναπτύχθηκε μετά από τις εκστρατείες οι οποίες γίνονται σε θέματα πρόληψης και ενημέρωσης του κοινού με αποτέλεσμα να είναι μειωμένες αρκετά οι ανθρώπινες δραστηριότητες που μπορεί να προκαλούν πυρκαγιές και επιπλέον η έγκαιρη ενημέρωση που λαμβάνουν οι δυνάμεις καταστολής όταν εντοπίζεται πυρκαγιά, οι περιπολίες , οι στελεχώσεις των Σταθμών Υπαίθρου, και η συνεργασία που υπάρχει στα θέματα αυτά με όλες τις Υπηρεσίες καταστολής και η συμβολή της Αστυνομίας στη διερεύνηση αιτιών πυρκαγιάς με ανακριτική δράση αλλά και προσαγωγή ενόχων ενώπιον δικαστηρίου.

Επόμενο άρθρο

Politico για εμβολιασμούς: Η Κύπρος θα πετύχει τον στόχο της το 2023

Η εφημερίδα "απορρίπτει" τους σχεδιασμούς της ΕΕ λόγω των καθυστερήσεων στις παραδόσεις
02/02/2021 - 09:43

ΣχετικέςΕιδήσεις

Χωράφια-ζούγκλα σε όλη την Κύπρο...αυξημένος κίνδυνος για πυρκαγιές (VID)

Προμηνύεται ένα δύσκολο καλοκαίρι, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες να προετοιμάζονται
07/05/2021 - 22:28

Σε χρόνο ντετέ! Πυροσβέστες επιβιβάζονται σε οχήματα και φεύγουν για κατάσβεση

Άσκηση ετοιμότητας στον Σταθμό Λυθροδόντα, σε ζωντανή μετάδοση στην Alpha Ενημέρωση
07/05/2021 - 18:35

Συναγερμός στο Λονδίνο: Πυρκαγιά σε πολυώροφο κτήριο (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα
07/05/2021 - 13:25

Τρόμος στη Βραζιλία: 25 νεκροί από πυροβολισμούς σε σταθμό μετρό (ΒΙΝΤΕΟ)

Aστυνομική επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης
06/05/2021 - 19:48

Υπό φρούρηση το εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιών στην Αγία Βαρβάρα

Ειδικοί εμπειρογνώμονες αναμένουν την διεξαγωγή εργασιών στην οροφή του εργοστασίου
05/05/2021 - 15:12

Πυρπόλησαν αποθήκη εργοληπτικής εταιρείας στη Λεμεσό

Κακόβουλη ενέργεια "βλέπουν" οι Αρχές
05/05/2021 - 09:16

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Συνεχίζεται ο μίνι καύσωνας: Φτάνει στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

Αραιή σκόνη θα παρατηρείται στην ατμόσφαιρα - Η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας

Τα 70 σημεία για rapid test σε εργαζόμενους και μαθητές ενόψει του unlock

Σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται σήμερα οι μονάδες δειγματοληψίας

Στα χέρια των Αρχών και τρίτος ανήλικος για τον εμπρησμό περιπολικού στην Λεμεσό

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί άλλα δύο πρόσωπα 17 ετών
Ελλάδα

Πάνω από 2.500 νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα

749 ασθενείς δίνουν μάχη με τον Covid στα νοσοκομεία ενώ άλλοι 63 κατέληξαν

«Πράσινο φως» από Βρυξέλλες για την έκδοση του Γιάννη Λαγού στην Ελλάδα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εισαγγελίας των Βρυξελλών

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας θα δικαστεί η 35χρονη για την επίθεση με βιτριόλι

Τι αναφέρει το βούλευμα που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών
Διεθνή

ΠΟΥ: Να μην ξεκινήσει ακόμη ο εμβολιασμός των παιδιών

Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε ηλικιωμένους κι ευπαθείς ομάδες

Ο ΠΟΥ ενέκρινε για επείγουσα χρήση το κινεζικό Sinopharm

Γαλλία και Γερμανία εξέρχονται σταδιακά από περιορισμούς

Πρόταση για άρση της πατέντας εμβολίων: Διαφωνεί η Γερμανία, θετικός ο Πούτιν

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά την υποστήριξη της πρότασης του ΠΟΥ από τον Μπαιντεν

tv news

Η Κατερίνα πάνω στον θυμό της κατηγορεί τον Μιλτιάδη ότι αυτός σκότωσε τον Φοίβο

«8 Λέξεις» Δείτε αυτή την εβδομάδα στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια του 2ου κύκλου
Alpha TV Κύπρου

Ο Στέφανος μαζεύει όλη την οικογένεια στο βραδινό τραπέζι για ένα σημαντικό λόγο

Δείτε εδώ όλες οι εξελίξεις της δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου «Αγγελική»
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 08/05/2021 - 08:15ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 08/05/2021 - 09:30ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΑ
Σάβ, 08/05/2021 - 13:45ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 08/05/2021 - 15:00Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Σάβ, 08/05/2021 - 16:45ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 08/05/2021 - 18:00ALPHA NEWS
Σάβ, 08/05/2021 - 18:10ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 08/05/2021 - 19:10THE CHASE
Σάβ, 08/05/2021 - 20:20ALPHA NEWS
Σάβ, 08/05/2021 - 21:20Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗ
Σάβ, 08/05/2021 - 22:30ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Σάβ, 08/05/2021 - 23:45SPARKS AND EMBERS
Κυρ, 09/05/2021 - 01:20THE CHASE