Κύπρος

Πράγματα και θαύματα εντόπισε στο ΤΟΜ ο Γενικός Ελεγκτής (BINTEO)

ΤΟΜ

Κενά και αδυναμίες καταγράφει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεση για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για το έτος 2016.

Μεταξύ άλλων αναφέρει πως από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι σε διάφορες περιπτώσεις το ημερήσιο πρόγραμμα εξετάσεων παρουσιάζει τον ίδιο εξεταστή να διενεργεί δύο ή τρεις εξετάσεις την ίδια ώρα, γεγονός που εγείρει ερωτηματικά κατά πόσο έγινε κλήρωση στις συγκεκριμένες περιπτώσεις

"Αλλά και κατά πόσο τηρήθηκαν οι πρόνοιες των περί άδειας οδήγησης κανονισμών του 2004, οι οποίοι καθορίζουν το περιεχόμενο της θεωρητικής εξέτασης, το περιεχόμενο της πρακτικής εξέτασης και την ελάχιστη χρονική διάρκεια της πρακτικής εξέτασης".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΤΟΜ: Εκατομμύρια ευρώ τα καθυστερημένα έσοδα για το 2016

Στην έκθεση μάλιστα αναφέρονται και παραδείγματα:

ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση των γραφείων εξεταστών οδηγών

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται όπως η κλήρωση για την επιλογή εξεταστή σε όλα τα εξεταστικά κέντρα γίνεται μέσω του μηχανογραφικού συστήματος για να διασφαλίζεται η τυχαία και αμερόληπτη επιλογή εξεταστή για κάθε εξέταση μαθητευόμενου οδηγού. 

Η ειδική έκθεση αναφέρει,

"Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς ενημέρωσε ότι το θέμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης έχει εξεταστεί από το Τμήμα και διαφάνηκε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί πρώτο δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση των γραφείων εξεταστών οδηγών και δεύτερο επειδή, το ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης χρειάζεται επιπλέον διασύνδεση με άλλες διαδικασίες του μηχανογραφικού συστήματος για να είναι αποτελεσματικό και προς το παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης γιατί προηγούνται άλλες αλλαγές".

Καταχώριση αποτελέσματος εξέτασης στο μηχανογραφικό σύστημα

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει επίσης πως με την ολοκλήρωση της εξέτασης για απόκτηση κανονικής άδειας οδήγησης συμπληρώνεται έκθεση εξέτασης μόνο στις περιπτώσεις αποτυχίας και η οποία θεωρείται βεβαίωση αποτυχίας σύμφωνα με το άρθρο 28(2) του Νόμου 94(Ι) του 2001. Σε όλες τις περιπτώσεις, με την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο εξεταστής πρέπει να καταχωρεί το αποτέλεσμα στο μηχανογραφικό σύστημα. Εντούτοις,

"Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα της εξέτασης καταχωρήθηκε σε μεταγενέστερη ή προγενέστερη ημερομηνία ή ώρα από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα της εξέτασης χωρίς να σημειωθεί αλλαγή στο ημερήσιο πρόγραμμα εξεταζόμενων".

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ

Έλεγχος εκπαιδευτών..

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δεν διεξάγει έλεγχο ατά πόσο οι εκπαιδευτές παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης οδηγών μόνο για κατηγορίες οχημάτων για τις οποίες έχουν εξασφαλίσει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με την ειδική έκθεση.

"Αναφέρεται ότι στον κυκλικό κόμβο παρά το Γενικό Νοσοκομείο βρίσκονται σταθμευμένα εκπαιδευτικά φορτηγά συγκεκριμένης Σχολής, αλλά όπως διαπιστώθηκε από το μητρώο εκπαιδευτών η συγκεκριμένη Σχολή δεν εργοδοτεί εκπαιδευτή που να κατέχει άδεια εκπαιδευτή οδηγών για την συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων Γ."

Χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδηγών

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες ελλείψεις και αδυναμίες όσον αφορά στη διαδικασία έκδοσης αδειών εξάσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδηγών.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σε τρεις περιπτώσεις εκδόθηκαν άδειες εξάσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδηγών, ενώ οι εν λόγω εκπαιδευτές οδηγών είχαν καταδικασθεί, κατά τα τελευταία τρία έτη πριν την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, σε αντίθεση με τους ισχύοντες κανονισμούς.

"Αναφέρεται ότι οι εν λόγω εκπαιδευτές μαζί με την αίτηση είχαν υποβάλει πιστοποιητικό καλού ηθικού χαρακτήρα, εκδιδόμενο από την Αστυνομία, εντούτοις η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι το Τμήμα θα πρέπει να προβαίνει σε έρευνα για να διαπιστώνει κατά πόσο οι εκπαιδευτές οδηγών πληρούν τις σχετικές πρόνοιες την νομοθεσίας. Σε μια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις ο τότε Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε εγγράφως από τον Αρχηγό Αστυνομίας την κατ’ εξαίρεση έκδοση πιστοποιητικού καλού ηθικού χαρακτήρα παρόλο που δεν είχε παρέλθει η περίοδος των τριών ετών από την καταδίκη του εκπαιδευτή οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών".

Σε άλλες δυο περιπτώσεις, εκπαιδευτές οδηγών κατά την υποβολή της αίτησης τους για έκδοση άδειας εκπαιδευτή οδηγών προσκόμισαν πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας από δερματολόγο-αφροδισιολόγο και νευρολόγο αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με τον περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμο το πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας εκδίδεται από ιατρό εγγεγραμμένο στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο στην ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας. 

Εξέταζε μαθητευόμενους χωρίς σχετική άδεια

Η έκθεση, καταγράφει και άλλη περίπτωση που αφορά εκπαιδευτή οδηγών που εξασκούσε το επάγγελμα ενώ δεν είχε σε ισχύ άδεια εξάσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδηγών, η οποία έληξε στις 9.7.2014 και δεν ανανεώθηκε καθότι δεν πληρούνταν οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

"Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι ο εν λόγω εκπαιδευτής οδηγών συνόδευσε 28 μαθητευόμενους οδηγούς στις 29.5.2015 και 30.5.2015 για εξέταση τους οποίους, προφανώς, εκπαίδευσε ενώ δεν είχε σε ισχύ σχετική άδεια".

Εκτός λειτουργίας τα μηχανήματα ελέγχου στο ΚΕΜΟ Λευκωσίας

Η ειδική έκθεση σημειώνει επίσης πως μετά από διερεύνηση καταγγελίας ότι τα μηχανήματα ελέγχου στο ΚΕΜΟ Λευκωσίας δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα να μη γίνονται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.

Συγκεκριμένα παρουσιάζονταν τα ακόλουθα προβλήματα στις γραμμές επιθεώρησης οχημάτων.

(α)     Γραμμή 1.

 • Οι καυσαναλυτές πετρελαίου και βενζίνης δεν λειτουργούν.
 • Το φωτόμετρο δεν λειτουργεί.
 • Τα μηχανήματα, όπως ο έλεγχος αποσβεστήρα των κραδασμών και φρένων για πέραν των 2 χρόνων δεν έτυχαν ρύθμισης (calibration), ενώ τα μηχανήματα των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο σύμφωνα με τη νομοθεσία υποχρεωτικά ελέγχονται και ρυθμίζονται κάθε 6 μήνες.
 • Τα shaker δεν λειτουργούν.
 • Η λάμπα στο φανάρι δεν λειτουργεί.
 • Οι ασφάλειες του κρίκου, τις πλείστες φορές δεν απασφαλίζουν για να κατέβουν τα αυτοκίνητα κάτω.
 • Η πόρτα εξόδου των οχημάτων στην γραμμή δεν ανοίγει.

(β)    Γραμμή 3.

 • Τα shaker δεν δουλεύουν σωστά προς όλες τις κατευθύνσεις.
 • Οι λάμπες στο λάκκο δεν υπάρχουν.
 • Το μηχάνημα ελέγχου των φρένων δεν έτυχαν ρύθμισης.
 • Το φωτόμετρο δεν λειτουργεί.
 • Η πιάστρα (μάτια) στο λάστιχο του καυσαναλυτή είναι σπασμένη.

(γ)     Γραμμή 4.

 • Το μηχάνημα ελέγχου των φρένων δεν έτυχε ρύθμισης.
 • Τα rollers στο φρενόμετρο δεν είναι ίσια με αποτέλεσμα στα ρυμουλκά και στα βαρέα οχήματα να μην ξεκινούν.
 • Δεν υπάρχουν φώτα στο λάκκο.
 • Τα shaker δεν λειτουργούν.

Χορήγηση άδειας σε λήπτες σύνταξης ανικανότητας

"Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις μας, σε διάφορες περιπτώσεις άτομα τα οποία, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι λήπτες επιδομάτων ανικανότητας ή αναπηρίας είναι ταυτόχρονα κάτοχοι επαγγελματικών αδειών οδήγησης (ταξί, λεωφορείου, φορτηγού)", καταγράφει η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Χωρίς Πιστοποιητικό Έγκρισης το κτίριο του ΤΟΜ Λάρνακας

"Το ΤΟΜ, παρόλον ότι το εν λόγω κτήριο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης, εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10(1) και 10(2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96) και, ενώ μάλιστα είχε λήξει η περίοδος ενοικίασης του από τις 31.3.2017".

Αρχίζει έρευνα ο Γενικός Ελεγκτής για την... μετατροπή

"Τον Αύγουστο 2017, ο Διευθυντής του ΤΟΜ μάς πληροφόρησε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 17.3.2017, αποφάσισε – μεταξύ άλλων – τη μετατροπή μέρους των εγκαταστάσεων του Γραφείου του ΤΟΜ, σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Για το θέμα της μετατροπής μέρους των εγκαταστάσεων σε Κέντρο εξυπηρέτησης του Πολίτη, η Υπηρεσία μας διεξάγει σχετική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας θα γνωστοποιηθούν".

Επόμενο άρθρο

Αγία Νάπα: Έβαλε μαγιό ο Δήμαρχος και βγήκε για επιθεώρηση των παραλιών (ΦΩΤΟ)

Άκουσε τα παράπονα ντόπιων και ξένων επισκεπτών και συνομίλησε με το προσωπικό
27/06/2018 - 14:45

ΣχετικέςΕιδήσεις

Μέσω διαδικτύου οι περισσότερες ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας οχημάτων (ΒΙΝΤΕΟ)

Ικανοποιημένο το ΤΟΜ για το ποσοστό ανανεώσεων και τα εκατομμύρια στα κρατικά ταμεία
12/03/2019 - 09:36

Δεν δίνεται παράταση για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Από αύριο μέλη της Αστυνομίας βγαίνουν στους δρόμους για ελέγχους
11/03/2019 - 20:52

Σήμερα η τελευταία ημέρα ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων

Μόνο μέσω διαδικτύου η διαδικασία λόγω Καθαράς Δευτέρας
11/03/2019 - 11:31

Χειροπέδες σε 19χρονος που την είδε Σουμάχερ και "πετούσε" στον αυτοκινητόδρομο

Διαπιστώθηκε ότι το όχημα δεν είναι εγγεγραμμένο στο Τμήμα Οδικών
06/03/2019 - 07:55

Έβαλε τη φωτογραφία του σε άλλη άδεια οδηγού και κυκλοφορούσε ανενόχλητος

Εντοπίστηκε από την Αστυνομία και συνελήφθη
05/03/2019 - 09:29

28χρονος "πετούσε" στον αυτοκινητόδρομο με 186 χιλιόμετρα

Οδηγούσε χωρίς ασφάλεια έναντι τρίτου και χωρίς άδεια οδήγησης
17/02/2019 - 11:18

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Παρέμβαση του Γ. Εισαγγελέα ζητά το Kόμμα για τα Ζώα για τις αναφορές Χαμπουλλά

Καταδικάζει τις τελευταίες δηλώσεις και τοποθετήσεις του πρώην βουλευτή

Ξεχωριστή εμπειρία και μοναδικές εικόνες σε μια πτήση με παρατράικ (ΒΙΝΤΕΟ)

Δείτε μαγευτικές εικόνες από το Κούριο με την αδρεναλίνη στα ύψη
Ελλάδα

Ταξιτζής σε ρολό... μαιευτήρα στο κέντρο της Αθήνας (ΦΩΤΟ)

Ξεγέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι και έκοψε τον ομφάλιο λώρο

Κρατούμενοι στον Κορυδαλλό κάνουν πάρτι με ποτά, τηλεοράσεις και Live Video

Διαμένουν σε κελιά-σουίτες με ηχοσυστήματα και πετούν επιδεικτικά χιλιάδες ευρώ
Διεθνή

Σχεδόν 5 εκατομμύρια υπογραφές, μαζεύτηκαν για να σταματήσει το Brexit (ΒΙΝΤΕΟ)

Φανατικοί απειλούν πως θα σκοτώσουν την Κύπρια που ξεκίνησε να μαζεύει υπογραφές

Ο Τραμπ θα υπογράψει την αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στο Γκολάν

Ο ΟΗΕ θεωρεί ότι το Γκολάν που ελέγχεται από το Ισραήλ αποτελεί κατεχόμενο έδαφος

Ερντογάν: Όσοι περιμένουν πτώση της λίρας θα πληρώσουν «βαρύ τίμημα»

Στοιχεία έδειξαν πως οι καταθέσεις ξένου συναλλάγματος έφθασαν σε επίπεδο ρεκόρ

tv news

Η Πιλάρ επισκέπτεται τον Νικόλα με σκοπό να μιλήσει για όλους και για όλα...

Oι πληροφορίες που του δίνει τον αφήνουν άφωνο... «To Τατουάζ» Δευτέρα Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

Θα ανακαλύψει η Κάτια το σχέδιο της Μαρίνας και τη σχέση της με τον Γιάννη;

Ο Κωστής αρχίζει να υποψιάζεται την Λίλιαν... «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Τρίτη Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Δευ, 25/03/2019 - 00:15BAKE OFF GREECE
Δευ, 25/03/2019 - 02:15ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Δευ, 25/03/2019 - 03:15ΜΠΛΕ
Δευ, 25/03/2019 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Δευ, 25/03/2019 - 06:4524 ΩΡΕΣ
Δευ, 25/03/2019 - 07:3060' ΕΛΛΑΔΑ
Δευ, 25/03/2019 - 09:30DEAL
Δευ, 25/03/2019 - 10:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Δευ, 25/03/2019 - 11:45CATS & DOGS: THE REVENGE OF KITTY GALORE
Δευ, 25/03/2019 - 13:15ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Δευ, 25/03/2019 - 15:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Δευ, 25/03/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Δευ, 25/03/2019 - 17:40DEAL
Δευ, 25/03/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Δευ, 25/03/2019 - 18:10DEAL
Δευ, 25/03/2019 - 18:40ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Δευ, 25/03/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Δευ, 25/03/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Δευ, 25/03/2019 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Δευ, 25/03/2019 - 23:45ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ