Κύπρος

ΠτΔ: Σημαντική η συμβολή Κρίτωνα Τορναρίτη στη σύσταση και διατήρηση της ΚΔ

τορναρίτης

Η συμμετοχή του πρώην Γενικού Εισαγγελέα Κρίτωνα Τορναρίτη στην κατάρτιση του Συντάγματος, αλλά και η συμβολή του ως του πρώτου και μακροβιότερου Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής  Δημοκρατίας και, υπό την ιδιότητα αυτή, ως νομικού συμβούλου του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας, αναγνωρίζεται μείζονος σημασίας στη σύσταση και τη διατήρηση της οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
 
Σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση του τόμου γνωματεύσεων του πρώτου Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (1960-1984) με τίτλο «Κρίτων Τορναρίτης: Επιλεγμένες γνωματεύσεις συνταγματικού Δικαίου», που έγινε απόψε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην παρουσία μεταξύ άλλων, του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, του Υπουργού Άμυνας Σάββα Αγγελίδη, βουλευτών, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και εγγονός του Κρίτωνα Τορναρίτη, Νίκος Τορναρίτης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Τάσος Χριστοφίδης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι ο Κρίτωνας Τορναρίτης συνέδεσε στενά το όνομα του με το Κυπριακό Δίκαιο καθορίζοντας τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την ιστορική του εξέλιξη.

Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας
«Γεγονός, το οποίο επιβεβαιώνεται μέσα από τη διαρκή του προσπάθεια αναφορικά με τον εμπλουτισμό, την αναδιοργάνωση και την προσαρμογή του νομικού συστήματος του τόπου μας στις διαρκώς εξελισσόμενες τάσεις της Νομικής Επιστήμης, όσο και από το πλούσιο σε εύρος και μοναδικό σε ποιότητα συγγραφικό έργο που κληροδότησε»

Έργο, συνέχισε, το οποίο αριθμεί πέραν των διακοσίων επιστημονικών νομικών εργασιών υπό μορφή συγγραμμάτων, άρθρων ή γνωματεύσεων, που άφησαν έντονο το αποτύπωμα τους στην κυπριακή νομική επιστήμη.

τορναρίτης
 
Ανέφερε επίσης ότι ο Κρίτωνας Τορναρίτης ήταν νομικός με βαθύτατη γνώση, όχι μόνο συγκεκριμένων πτυχών της Νομικής Επιστήμης, αλλά με εμβριθή και επισταμένη επιστημονική γνώση επί του συνόλου του δικαίου.

Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας
«Χωρίς τον αείμνηστο  Κρίτωνα Τορναρίτη και το επιστημονικό κληροδότημα του δεν θα ήταν σε θέση να έχουν οι μελετητές του δικαίου, αλλά και όλοι εμείς, τη δυνατότητα να αντιληφθούμε, εναργέστερα, τα προβλήματα που η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Κυπριακός λαός αντιμετώπισαν σαν αποτέλεσμα ενός δοτού καθεστώτος και ενός συντάγματος που κατά κύριο λόγο στόχο είχε την ικανοποίηση των συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων δυνάμεων πλην του κυπριακού λαού. Κληθείς να υπηρετήσει τον τόπο σε καιρούς μεστούς προκλήσεων και ιδιαίτερα δύσκολους, η συμμετοχή του στην κατάρτιση του Συντάγματος, αλλά και η συμβολή του ως του πρώτου και μακροβιότερου Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής  Δημοκρατίας και, υπό την ιδιότητα αυτή, ως νομικού συμβούλου του εκάστοτε Προέδρου, αναγνωρίζεται μείζονος σημασίας στη σύσταση και τη διατήρηση της οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Ανέφερε επίσης ότι, «ο Κρίτωνας Τορναρίτης, εμφορούμενος από γνήσια αγάπη για την πρόοδο της πατρίδας και της κοινωνίας, δεν περιορίστηκε μόνο στη νομική του δραστηριότητα, αλλά παράλληλα μετείχε ενεργά σε ποικίλες πρωτοβουλίες οι οποίες συνέβαλαν στην προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής πορείας της χώρας μας».
 
Αναφερόμενος στην έκδοση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το παρόν πόνημα καθιστά κοινωνό ενός σημαντικού αριθμού γνωματεύσεων του Κρίτωνα Τορναρίτη κάθε νομικό, κάθε μελετητή του δικαίου, αλλά και κάθε ενεργού πολίτη που αναζητεί απαντήσεις σε διαχρονικά ζητήματα νομικής φύσεως.

Τόσο το μέρος των γνωματεύσεων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω τόμο όσο και το σύνολο του συγγραφικού του έργου επί νομικών θεμάτων αποτελούν σαφές δείγμα, αλλά και υπόδειγμα της επιστημονικής γνώσης και της εμβρίθειας με την οποία ενέκυπτε κάθε φορά στο υπό εξέταση θέμα.

τορναρίτης
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τους επιμελητές της έκδοσης, Αναπληρωτής Καθηγητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κωνσταντίνο Κόμπο και Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη και ανέφερε ότι οι δύο διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι με υπομονή και επιμονή στη βάση μίας πρόδηλα επίπονης μελέτης και εστιάζοντας στον εντοπισμό και την ανάδειξη άγνωστων πτυχών του ογκώδους έργου του Κρίτωνα Τορναρίτη, διασώζουν και καθιστούν με το παρόν πόνημα κτήμα και προσβάσιμο ένα σημαντικό μέρος της μακροχρόνιας και μαχόμενης υπηρεσίας του Κρίτωνα Τορναρίτη στη νομική επιστήμη και στην κυπριακή κοινωνία.

Κώστας Κληρίδης, Γενικός Εισαγγελέας
«Η Κύπρος προικοδοτήθηκε, με ένα δοτό Σύνταγμα, με ιδιάζουσες διχαστικές πρόνοιες που σε κανένα άλλο κανονικό κράτος δεν συναντώνται και με περιορισμούς που καθιστούσαν δίκαιο τον χαρακτηρισμό ως ενός από τα πλέον αυστηρά και άκαμπτα Συντάγματα του κόσμου», ενώ «μόλις μετά από τρία χρόνια προβληματικής εφαρμογής του κατέστη ουσιαστικά ανενεργό όσον αφορά ουσιώδεις πρόνοιες του, λόγω της αποχώρησης της μιας από τις δύο κοινότητες που κλήθηκαν να το λειτουργήσουν»

Είπε ακόμη ότι «δέκα χρόνια μετά, το ίδιο κράτος έμελλε να υποστεί και τις τραγικές συνέπειες μιας στρατιωτικής επέμβασης που συνεχίζεται  με την παράνομη κατοχή ενός μεγάλου μέρους της επικράτειας του» και πρόσθεσε ότι «ήταν ακριβώς μέσα στη δύνη όλης αυτής της ταραχώδους τραγικής περιόδου που κάποιοι άνθρωποι θα έπρεπε να αναλάβουν το δυσθεώρητο έργο της διάσωσης του κράτους και της περίσωσης της συνταγματικής τάξης».
 
Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι «η εγνωσμένη νομομάθεια και ευρυμάθεια του Κρίτωνα Τορναρίτη υπήρξε ιδιαίτερα βοηθητική, όχι μόνο στα ιδιάζοντα προβλήματα που επισωρεύονταν λόγω των ανωτέρων καταστάσεων, αλλά επεκτείνονταν σε κάθε τομέα του δικαίου όπως στο συνταγματικό δίκαιο, το διοικητικό, το ποινικό, το αστικό, το διεθνές κλπ».

Νίκος Τορναρίτης, Βουλευτής του ΔΗΣΥ
«Ο Κρίτων Τορναρίτης υπήρξε η νομική προσωπικότητα εκείνη που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια την πατρίδα», προσθέτοντας ότι τη νομική κρίση και την τεκμηρίωση του καθοδηγούσαν σταθερά η πίστη και το όραμα του για την ελεύθερη Κύπρο, την Δημοκρατία, τους θεσμούς και την εξυπηρέτηση του δημοσίου και του εθνικού συμφέροντος».

Ανέφερε ότι ο Κρίτωνας Τορναρίτης ήταν όλα αυτά που συμπεριλαμβάνει η λέξη άνθρωπος, με άριστη διαύγεια πνεύματος μέχρι το τέλος, απλός, εύστροφος, ευπροσήγορος, με χιούμορ και με μια ανεξάντλητη σοφία και ένας άνθρωπος με πολύ αγάπη για τον συνάνθρωπο του που έλεγε συχνά, όπως είπε, ότι οι νόμοι γίνονται από τους ανθρώπους για να υπηρετούν τους ανθρώπους.

τορναρίτης
 
«Δεν είναι δυνατό έλεγε να ψηφίζουμε νόμους που στο τέλος της ημέρας θα κάνουν τη ζωή των ανθρώπων δύσκολη», πρόσθεσε.
 
Ο κ. Τορναρίτης είπε ακόμη ότι ο Κρίτων Τορναρίτης μιλούσε πάντοτε για το μέλλον της Κύπρου μέσα στην Ευρώπη και είχε συμβάλει ουσιαστικά, όπως είπε, «στα πρώτα στάδια της συνομολόγησης της συμφωνίας σύνδεσης της Κύπρου με την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την πρώτη φάση της τελωνειακής ένωσης, που υπήρξαν ο ακρογωνιαίος λίθος μετέπειτα ώστε η Κύπρος να είχε το δικαίωμα της υποβολής της αίτησης ένταξης στην ΕΕ, παρακάμπτοντας τις πολιτικές επιφυλάξεις λόγω του κυπριακού προβλήματος».

Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου
 «Ο Κρίτων Τορναρίτης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους αν όχι ο κορυφαίος Κύπριος νομικός που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο κυπριακό δίκαιο και στο κυπριακό νομικό σύστημα και κατ΄ επέκταση στην κυπριακή πολιτεία».

Ανέφερε επίσης ότι το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα με επιλεγμένες γνωματεύσεις του Κρίτων Τορναρίτη στο πεδίο του συνταγματικού δικαίου έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και σπουδαία σημασία όχι μόνο για το νομικό κόσμο αλλά και για την ίδια την κυπριακή πολιτεία» και συνεχάρη τους επιμελητές της έκδοσης.

Επόμενο άρθρο

Συνεχίζεται η αγωνία για τον εντοπισμό της 69χρονης στη Πάφο

Αναχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης  για να μεταβεί σε περίπτερο ωστόσο έκτοτε εξαφανίστηκε
12/01/2019 - 11:10

ΣχετικέςΕιδήσεις

"Τάσο, αιωνία σου η μνήμη"

Η ανάρτηση του Προέδρου Αναστασιάδη για τα 5 χρόνια από το θάνατο του Τάσου Μητσόπουλου
22/03/2019 - 11:10

Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

Brexit, μετανάστευση και κλιματική αλλαγή ανάμεσα στα θέματα συζήτησης
21/03/2019 - 07:11

Γύρισε την πλάτη στην δικοινοτική εκδήλωση ο Ακιντζί (ΒΙΝΤΕΟ)

Ουδέν σχόλιο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
19/03/2019 - 20:59

Ακιντζί: Δεν "έπαιξε" μπάλα, αλλά παίζει περίεργα παιχνίδια για τον ρόλο του ΟΗΕ

Διάσκεψη τύπου για να εξηγήσει γιατί δεν πήγε στο Νέα Σαλαμίνα-Μagusa
19/03/2019 - 17:20

Οι πάσες και τα τρικ Αναστασιάδη και Didier Drogba (ΦΩΤΟ)

"Ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργήσει ελπίδα εκεί που υπήρχε μόνο απόγνωση"
19/03/2019 - 14:19

ΠτΔ: Η κυπριακή οικονομία έχει ανακάμψει

Η μακροοικονομική σταθερότητα έχει επανέλθει και η εμπιστοσύνη αποκαταστάθηκε
19/03/2019 - 11:55

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Αναστέλλουν την επ' αόριστον απεργία της Τρίτης οι εργαζόμενοι στην ΕΜΕΛ

Σε κατ’ αρχήν συμφωνία κατέληξαν οι συντεχνίες και οι επιτροπές

Ποια είναι τα νέα κριτήρια για τη φοιτητική χορηγία που ψήφισε η Βουλή

Το νομοσχέδιο τέθηκε ενώπιον της Ολομέλειας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Μελέτη για ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό σύστημα

Εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πραγματοποιήσουν διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο
Ελλάδα

Ολονύχτια «μάχη» με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες στη Μυτιλήνη (ΒΙΝΤΕΟ)

Ξέσπασε σε πευκόφυτο δάσος χωρίς ωστόσο να απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Συναγερμός στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μετά από πυροβολισμούς

70χρονος φέρεται να έστρεψε όπλο εναντίον της συντρόφου του
Διεθνή

Brexit: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη ζητήσει νέα ψήφο η Μέι για τη συμφωνία

Τι αναφέρει σε επιστολή της προς τους Βρετανούς βουλευτές

Της έπεσε το τηλέφωνο στη μπανιέρα και βρήκε φρικτό θάνατο (ΦΩΤΟ)

Έχασε τις αισθήσεις της από την ηλεκτροπληξία και στη συνέχεια πνίγηκε

Κρούσματα χολέρας και ελονοσίας στην Μοζαμβίκη μετά το πέρασμα του κυκλώνα

Αγώνες δρόμους δίνουν οι ομάδες εθελοντών για να βοηθήσουν τους πληγέντες

tv news

Δύο νέες ιστορίες ζωής και η αναζήτηση μιας βιολογικής μάνας στο «Πάμε Πακέτο»

Ιστορίες ζωής, οι οποίες θα προκαλέσουν τα πιο δυνατά συναισθήματα το Σάββατο στον Alpha
Alpha TV Κύπρου

Οι «24 ΩΡΕΣ» συναντούν συγγενείς των θυμάτων της ΗΛΙΟΣ και αποκαλύπτουν...

Ποια μηνύματα ζωής στέλνουν και από πού αντλούν πηγή ζωής; Aυτό το Σάββατο στον Alpha
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 23/03/2019 - 07:0060' ΕΛΛΑΔΑ
Σάβ, 23/03/2019 - 08:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 23/03/2019 - 13:50ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Σάβ, 23/03/2019 - 15:30Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Σάβ, 23/03/2019 - 17:50ALPHA NEWS
Σάβ, 23/03/2019 - 18:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 23/03/2019 - 19:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 23/03/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Σάβ, 23/03/2019 - 21:1524 ΩΡΕΣ
Σάβ, 23/03/2019 - 22:15ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Σάβ, 23/03/2019 - 23:45ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Κυρ, 24/03/2019 - 00:30ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Κυρ, 24/03/2019 - 02:00ΚΑΡΜΑ
Κυρ, 24/03/2019 - 03:0024 ΩΡΕΣ
Κυρ, 24/03/2019 - 03:45ΜΠΛΕ
Κυρ, 24/03/2019 - 06:0060' ΕΛΛΑΔΑ