Κύπρος

ΠτΔ: Σημαντική η συμβολή Κρίτωνα Τορναρίτη στη σύσταση και διατήρηση της ΚΔ

τορναρίτης

Η συμμετοχή του πρώην Γενικού Εισαγγελέα Κρίτωνα Τορναρίτη στην κατάρτιση του Συντάγματος, αλλά και η συμβολή του ως του πρώτου και μακροβιότερου Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής  Δημοκρατίας και, υπό την ιδιότητα αυτή, ως νομικού συμβούλου του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας, αναγνωρίζεται μείζονος σημασίας στη σύσταση και τη διατήρηση της οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
 
Σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση του τόμου γνωματεύσεων του πρώτου Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (1960-1984) με τίτλο «Κρίτων Τορναρίτης: Επιλεγμένες γνωματεύσεις συνταγματικού Δικαίου», που έγινε απόψε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην παρουσία μεταξύ άλλων, του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, του Υπουργού Άμυνας Σάββα Αγγελίδη, βουλευτών, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και εγγονός του Κρίτωνα Τορναρίτη, Νίκος Τορναρίτης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Τάσος Χριστοφίδης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι ο Κρίτωνας Τορναρίτης συνέδεσε στενά το όνομα του με το Κυπριακό Δίκαιο καθορίζοντας τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την ιστορική του εξέλιξη.

Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας
«Γεγονός, το οποίο επιβεβαιώνεται μέσα από τη διαρκή του προσπάθεια αναφορικά με τον εμπλουτισμό, την αναδιοργάνωση και την προσαρμογή του νομικού συστήματος του τόπου μας στις διαρκώς εξελισσόμενες τάσεις της Νομικής Επιστήμης, όσο και από το πλούσιο σε εύρος και μοναδικό σε ποιότητα συγγραφικό έργο που κληροδότησε»

Έργο, συνέχισε, το οποίο αριθμεί πέραν των διακοσίων επιστημονικών νομικών εργασιών υπό μορφή συγγραμμάτων, άρθρων ή γνωματεύσεων, που άφησαν έντονο το αποτύπωμα τους στην κυπριακή νομική επιστήμη.

τορναρίτης
 
Ανέφερε επίσης ότι ο Κρίτωνας Τορναρίτης ήταν νομικός με βαθύτατη γνώση, όχι μόνο συγκεκριμένων πτυχών της Νομικής Επιστήμης, αλλά με εμβριθή και επισταμένη επιστημονική γνώση επί του συνόλου του δικαίου.

Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας
«Χωρίς τον αείμνηστο  Κρίτωνα Τορναρίτη και το επιστημονικό κληροδότημα του δεν θα ήταν σε θέση να έχουν οι μελετητές του δικαίου, αλλά και όλοι εμείς, τη δυνατότητα να αντιληφθούμε, εναργέστερα, τα προβλήματα που η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Κυπριακός λαός αντιμετώπισαν σαν αποτέλεσμα ενός δοτού καθεστώτος και ενός συντάγματος που κατά κύριο λόγο στόχο είχε την ικανοποίηση των συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων δυνάμεων πλην του κυπριακού λαού. Κληθείς να υπηρετήσει τον τόπο σε καιρούς μεστούς προκλήσεων και ιδιαίτερα δύσκολους, η συμμετοχή του στην κατάρτιση του Συντάγματος, αλλά και η συμβολή του ως του πρώτου και μακροβιότερου Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής  Δημοκρατίας και, υπό την ιδιότητα αυτή, ως νομικού συμβούλου του εκάστοτε Προέδρου, αναγνωρίζεται μείζονος σημασίας στη σύσταση και τη διατήρηση της οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Ανέφερε επίσης ότι, «ο Κρίτωνας Τορναρίτης, εμφορούμενος από γνήσια αγάπη για την πρόοδο της πατρίδας και της κοινωνίας, δεν περιορίστηκε μόνο στη νομική του δραστηριότητα, αλλά παράλληλα μετείχε ενεργά σε ποικίλες πρωτοβουλίες οι οποίες συνέβαλαν στην προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής πορείας της χώρας μας».
 
Αναφερόμενος στην έκδοση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το παρόν πόνημα καθιστά κοινωνό ενός σημαντικού αριθμού γνωματεύσεων του Κρίτωνα Τορναρίτη κάθε νομικό, κάθε μελετητή του δικαίου, αλλά και κάθε ενεργού πολίτη που αναζητεί απαντήσεις σε διαχρονικά ζητήματα νομικής φύσεως.

Τόσο το μέρος των γνωματεύσεων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω τόμο όσο και το σύνολο του συγγραφικού του έργου επί νομικών θεμάτων αποτελούν σαφές δείγμα, αλλά και υπόδειγμα της επιστημονικής γνώσης και της εμβρίθειας με την οποία ενέκυπτε κάθε φορά στο υπό εξέταση θέμα.

τορναρίτης
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τους επιμελητές της έκδοσης, Αναπληρωτής Καθηγητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κωνσταντίνο Κόμπο και Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη και ανέφερε ότι οι δύο διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι με υπομονή και επιμονή στη βάση μίας πρόδηλα επίπονης μελέτης και εστιάζοντας στον εντοπισμό και την ανάδειξη άγνωστων πτυχών του ογκώδους έργου του Κρίτωνα Τορναρίτη, διασώζουν και καθιστούν με το παρόν πόνημα κτήμα και προσβάσιμο ένα σημαντικό μέρος της μακροχρόνιας και μαχόμενης υπηρεσίας του Κρίτωνα Τορναρίτη στη νομική επιστήμη και στην κυπριακή κοινωνία.

Κώστας Κληρίδης, Γενικός Εισαγγελέας
«Η Κύπρος προικοδοτήθηκε, με ένα δοτό Σύνταγμα, με ιδιάζουσες διχαστικές πρόνοιες που σε κανένα άλλο κανονικό κράτος δεν συναντώνται και με περιορισμούς που καθιστούσαν δίκαιο τον χαρακτηρισμό ως ενός από τα πλέον αυστηρά και άκαμπτα Συντάγματα του κόσμου», ενώ «μόλις μετά από τρία χρόνια προβληματικής εφαρμογής του κατέστη ουσιαστικά ανενεργό όσον αφορά ουσιώδεις πρόνοιες του, λόγω της αποχώρησης της μιας από τις δύο κοινότητες που κλήθηκαν να το λειτουργήσουν»

Είπε ακόμη ότι «δέκα χρόνια μετά, το ίδιο κράτος έμελλε να υποστεί και τις τραγικές συνέπειες μιας στρατιωτικής επέμβασης που συνεχίζεται  με την παράνομη κατοχή ενός μεγάλου μέρους της επικράτειας του» και πρόσθεσε ότι «ήταν ακριβώς μέσα στη δύνη όλης αυτής της ταραχώδους τραγικής περιόδου που κάποιοι άνθρωποι θα έπρεπε να αναλάβουν το δυσθεώρητο έργο της διάσωσης του κράτους και της περίσωσης της συνταγματικής τάξης».
 
Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι «η εγνωσμένη νομομάθεια και ευρυμάθεια του Κρίτωνα Τορναρίτη υπήρξε ιδιαίτερα βοηθητική, όχι μόνο στα ιδιάζοντα προβλήματα που επισωρεύονταν λόγω των ανωτέρων καταστάσεων, αλλά επεκτείνονταν σε κάθε τομέα του δικαίου όπως στο συνταγματικό δίκαιο, το διοικητικό, το ποινικό, το αστικό, το διεθνές κλπ».

Νίκος Τορναρίτης, Βουλευτής του ΔΗΣΥ
«Ο Κρίτων Τορναρίτης υπήρξε η νομική προσωπικότητα εκείνη που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια την πατρίδα», προσθέτοντας ότι τη νομική κρίση και την τεκμηρίωση του καθοδηγούσαν σταθερά η πίστη και το όραμα του για την ελεύθερη Κύπρο, την Δημοκρατία, τους θεσμούς και την εξυπηρέτηση του δημοσίου και του εθνικού συμφέροντος».

Ανέφερε ότι ο Κρίτωνας Τορναρίτης ήταν όλα αυτά που συμπεριλαμβάνει η λέξη άνθρωπος, με άριστη διαύγεια πνεύματος μέχρι το τέλος, απλός, εύστροφος, ευπροσήγορος, με χιούμορ και με μια ανεξάντλητη σοφία και ένας άνθρωπος με πολύ αγάπη για τον συνάνθρωπο του που έλεγε συχνά, όπως είπε, ότι οι νόμοι γίνονται από τους ανθρώπους για να υπηρετούν τους ανθρώπους.

τορναρίτης
 
«Δεν είναι δυνατό έλεγε να ψηφίζουμε νόμους που στο τέλος της ημέρας θα κάνουν τη ζωή των ανθρώπων δύσκολη», πρόσθεσε.
 
Ο κ. Τορναρίτης είπε ακόμη ότι ο Κρίτων Τορναρίτης μιλούσε πάντοτε για το μέλλον της Κύπρου μέσα στην Ευρώπη και είχε συμβάλει ουσιαστικά, όπως είπε, «στα πρώτα στάδια της συνομολόγησης της συμφωνίας σύνδεσης της Κύπρου με την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την πρώτη φάση της τελωνειακής ένωσης, που υπήρξαν ο ακρογωνιαίος λίθος μετέπειτα ώστε η Κύπρος να είχε το δικαίωμα της υποβολής της αίτησης ένταξης στην ΕΕ, παρακάμπτοντας τις πολιτικές επιφυλάξεις λόγω του κυπριακού προβλήματος».

Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου
 «Ο Κρίτων Τορναρίτης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους αν όχι ο κορυφαίος Κύπριος νομικός που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο κυπριακό δίκαιο και στο κυπριακό νομικό σύστημα και κατ΄ επέκταση στην κυπριακή πολιτεία».

Ανέφερε επίσης ότι το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα με επιλεγμένες γνωματεύσεις του Κρίτων Τορναρίτη στο πεδίο του συνταγματικού δικαίου έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και σπουδαία σημασία όχι μόνο για το νομικό κόσμο αλλά και για την ίδια την κυπριακή πολιτεία» και συνεχάρη τους επιμελητές της έκδοσης.

Επόμενο άρθρο

Συνεχίζεται η αγωνία για τον εντοπισμό της 69χρονης στη Πάφο

Αναχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης  για να μεταβεί σε περίπτερο ωστόσο έκτοτε εξαφανίστηκε
12/01/2019 - 11:10

ΣχετικέςΕιδήσεις

Σύνοδος Κορυφής: Τι περιλαμβάνει το προσχέδιο συμπαρασμάτων (BINTEO)

Τελεί υπό επεξεργασία και ενδεχομένως να βελτιώθεί
20/06/2019 - 13:06

Τα ερωτήματα Κυπριανού για τη συνάντηση Αναστασιάδη - Οζερσάι

"Είναι υποχρέωση του Προέδρου να ενημερώσει τον κυπριακό λαό"
19/06/2019 - 22:57

Ξεκαθάρισμα Μούσα για το "μυστικό" δείπνο Αναστασιάδη - Οζερσάι (ΒΙΝΤΕΟ)

Η αποκάλυψη της συνάντησης άναψε «φωτιές» ένθεν και ένθεν της πράσινης γραμμής
19/06/2019 - 20:39

Το δείπνο Αναστασιάδη-Οζερσάι στην οικία Μούσα (ΦΩΤΟ)

«Ιδιωτικό και με δική μου πρωτοβουλία λέει ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών
19/06/2019 - 18:15

Για επικοινωνιακό τέχνασμα του Οζερσάι κάνει λόγο ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω

Απέφυγε να σχολιάσει τη συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με το λεγόμενο "υπεξ"
19/06/2019 - 11:31

Ελπίδα Αναστασιάδη για αποτελέσματα στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Θετική εξέλιξη χαρακτήρισε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ
18/06/2019 - 20:19

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Για οκτώ ημέρες στο κελί 35χρονος για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών

Προέκυψε μαρτυρία εναντίον του και συνελήφθη από την Αστυνομία

Οδηγείται στις Κεντρικές Φυλακές ο 35χρονος Νίκος Μεταξάς (ΒΙΝΤΕΟ)

Δωρεά 70.000 ευρώ στους συγγενείς των θυμάτων από το ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου
Ελλάδα

Σε κρίσιμη κατάσταση αγοράκι που κάηκε με βραστό νερό στον Ασπρόπυργο

Έριξε πάνω του κατσαρόλα με νερό ενώ βρισκόταν υπό την επιμέλεια φίλης της μητέρας του

Δεν αποκλείει "θερμό επεισόδιο" με την Τουρκία ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας

Σε πλήρη συντονισμό Αθήνα και Λευκωσία για αναχαίτιση των απειλών της 'Αγκυρας

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 20χρονου φοιτητή στην Κρήτη (ΦΩΤΟ)

Εντοπίστηκε μετά από δυο μέρες σε αγροτική τοποθεσία του Καβροχωρίου στο Ηράκλειο
Διεθνή

Πέραν των 70 εκατομμυρίων ανθρώπων "ξεριζώθηκαν" το 2018 (ΒΙΝΤΕΟ)

Σοκάρουν τα στοιχεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το διάδοχο του Γιούνκερ

Δεν βρέθηκε συναινετική λύση στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Aπέτυχαν και απογοήτευσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Ποιες χώρες απέτρεψαν τη συμφωνία για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050

tv news

Ετοιμόρροπα σπίτια, καταγγελίες και σπαρακτικές φωνές απόγνωσης

Οι «24 ΩΡΕΣ» στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς αυτό το Σάββατο στον Alpha Κύπρου (ΒΙΝΤΕΟ)
Alpha TV Κύπρου

Κάποιος ακούει το μυστικό που η Κάτια με δυσκολία πια κρατά κρυφό…

Θα αναγκάσει την Κάτια να πει την αλήθεια; «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Παρασκευή:Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Παρ, 21/06/2019 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Παρ, 21/06/2019 - 07:00ALPHA ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παρ, 21/06/2019 - 09:30DEAL
Παρ, 21/06/2019 - 10:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 21/06/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παρ, 21/06/2019 - 13:00ΕΛΕΝΗ
Παρ, 21/06/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 21/06/2019 - 17:40DEAL
Παρ, 21/06/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Παρ, 21/06/2019 - 18:10DEAL
Παρ, 21/06/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 21/06/2019 - 19:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Παρ, 21/06/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Παρ, 21/06/2019 - 21:15ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Παρ, 21/06/2019 - 23:40Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Σάβ, 22/06/2019 - 01:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Σάβ, 22/06/2019 - 02:0010Η ΕΝΤΟΛΗ
Σάβ, 22/06/2019 - 02:4524 ΩΡΕΣ