Κύπρος

ΠτΔ: Σημαντική η συμβολή Κρίτωνα Τορναρίτη στη σύσταση και διατήρηση της ΚΔ

τορναρίτης

Η συμμετοχή του πρώην Γενικού Εισαγγελέα Κρίτωνα Τορναρίτη στην κατάρτιση του Συντάγματος, αλλά και η συμβολή του ως του πρώτου και μακροβιότερου Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής  Δημοκρατίας και, υπό την ιδιότητα αυτή, ως νομικού συμβούλου του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας, αναγνωρίζεται μείζονος σημασίας στη σύσταση και τη διατήρηση της οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
 
Σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση του τόμου γνωματεύσεων του πρώτου Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (1960-1984) με τίτλο «Κρίτων Τορναρίτης: Επιλεγμένες γνωματεύσεις συνταγματικού Δικαίου», που έγινε απόψε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην παρουσία μεταξύ άλλων, του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, του Υπουργού Άμυνας Σάββα Αγγελίδη, βουλευτών, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και εγγονός του Κρίτωνα Τορναρίτη, Νίκος Τορναρίτης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Τάσος Χριστοφίδης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι ο Κρίτωνας Τορναρίτης συνέδεσε στενά το όνομα του με το Κυπριακό Δίκαιο καθορίζοντας τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την ιστορική του εξέλιξη.

Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας
«Γεγονός, το οποίο επιβεβαιώνεται μέσα από τη διαρκή του προσπάθεια αναφορικά με τον εμπλουτισμό, την αναδιοργάνωση και την προσαρμογή του νομικού συστήματος του τόπου μας στις διαρκώς εξελισσόμενες τάσεις της Νομικής Επιστήμης, όσο και από το πλούσιο σε εύρος και μοναδικό σε ποιότητα συγγραφικό έργο που κληροδότησε»

Έργο, συνέχισε, το οποίο αριθμεί πέραν των διακοσίων επιστημονικών νομικών εργασιών υπό μορφή συγγραμμάτων, άρθρων ή γνωματεύσεων, που άφησαν έντονο το αποτύπωμα τους στην κυπριακή νομική επιστήμη.

τορναρίτης
 
Ανέφερε επίσης ότι ο Κρίτωνας Τορναρίτης ήταν νομικός με βαθύτατη γνώση, όχι μόνο συγκεκριμένων πτυχών της Νομικής Επιστήμης, αλλά με εμβριθή και επισταμένη επιστημονική γνώση επί του συνόλου του δικαίου.

Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας
«Χωρίς τον αείμνηστο  Κρίτωνα Τορναρίτη και το επιστημονικό κληροδότημα του δεν θα ήταν σε θέση να έχουν οι μελετητές του δικαίου, αλλά και όλοι εμείς, τη δυνατότητα να αντιληφθούμε, εναργέστερα, τα προβλήματα που η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Κυπριακός λαός αντιμετώπισαν σαν αποτέλεσμα ενός δοτού καθεστώτος και ενός συντάγματος που κατά κύριο λόγο στόχο είχε την ικανοποίηση των συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων δυνάμεων πλην του κυπριακού λαού. Κληθείς να υπηρετήσει τον τόπο σε καιρούς μεστούς προκλήσεων και ιδιαίτερα δύσκολους, η συμμετοχή του στην κατάρτιση του Συντάγματος, αλλά και η συμβολή του ως του πρώτου και μακροβιότερου Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής  Δημοκρατίας και, υπό την ιδιότητα αυτή, ως νομικού συμβούλου του εκάστοτε Προέδρου, αναγνωρίζεται μείζονος σημασίας στη σύσταση και τη διατήρηση της οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Ανέφερε επίσης ότι, «ο Κρίτωνας Τορναρίτης, εμφορούμενος από γνήσια αγάπη για την πρόοδο της πατρίδας και της κοινωνίας, δεν περιορίστηκε μόνο στη νομική του δραστηριότητα, αλλά παράλληλα μετείχε ενεργά σε ποικίλες πρωτοβουλίες οι οποίες συνέβαλαν στην προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής πορείας της χώρας μας».
 
Αναφερόμενος στην έκδοση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το παρόν πόνημα καθιστά κοινωνό ενός σημαντικού αριθμού γνωματεύσεων του Κρίτωνα Τορναρίτη κάθε νομικό, κάθε μελετητή του δικαίου, αλλά και κάθε ενεργού πολίτη που αναζητεί απαντήσεις σε διαχρονικά ζητήματα νομικής φύσεως.

Τόσο το μέρος των γνωματεύσεων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω τόμο όσο και το σύνολο του συγγραφικού του έργου επί νομικών θεμάτων αποτελούν σαφές δείγμα, αλλά και υπόδειγμα της επιστημονικής γνώσης και της εμβρίθειας με την οποία ενέκυπτε κάθε φορά στο υπό εξέταση θέμα.

τορναρίτης
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τους επιμελητές της έκδοσης, Αναπληρωτής Καθηγητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κωνσταντίνο Κόμπο και Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη και ανέφερε ότι οι δύο διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι με υπομονή και επιμονή στη βάση μίας πρόδηλα επίπονης μελέτης και εστιάζοντας στον εντοπισμό και την ανάδειξη άγνωστων πτυχών του ογκώδους έργου του Κρίτωνα Τορναρίτη, διασώζουν και καθιστούν με το παρόν πόνημα κτήμα και προσβάσιμο ένα σημαντικό μέρος της μακροχρόνιας και μαχόμενης υπηρεσίας του Κρίτωνα Τορναρίτη στη νομική επιστήμη και στην κυπριακή κοινωνία.

Κώστας Κληρίδης, Γενικός Εισαγγελέας
«Η Κύπρος προικοδοτήθηκε, με ένα δοτό Σύνταγμα, με ιδιάζουσες διχαστικές πρόνοιες που σε κανένα άλλο κανονικό κράτος δεν συναντώνται και με περιορισμούς που καθιστούσαν δίκαιο τον χαρακτηρισμό ως ενός από τα πλέον αυστηρά και άκαμπτα Συντάγματα του κόσμου», ενώ «μόλις μετά από τρία χρόνια προβληματικής εφαρμογής του κατέστη ουσιαστικά ανενεργό όσον αφορά ουσιώδεις πρόνοιες του, λόγω της αποχώρησης της μιας από τις δύο κοινότητες που κλήθηκαν να το λειτουργήσουν»

Είπε ακόμη ότι «δέκα χρόνια μετά, το ίδιο κράτος έμελλε να υποστεί και τις τραγικές συνέπειες μιας στρατιωτικής επέμβασης που συνεχίζεται  με την παράνομη κατοχή ενός μεγάλου μέρους της επικράτειας του» και πρόσθεσε ότι «ήταν ακριβώς μέσα στη δύνη όλης αυτής της ταραχώδους τραγικής περιόδου που κάποιοι άνθρωποι θα έπρεπε να αναλάβουν το δυσθεώρητο έργο της διάσωσης του κράτους και της περίσωσης της συνταγματικής τάξης».
 
Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι «η εγνωσμένη νομομάθεια και ευρυμάθεια του Κρίτωνα Τορναρίτη υπήρξε ιδιαίτερα βοηθητική, όχι μόνο στα ιδιάζοντα προβλήματα που επισωρεύονταν λόγω των ανωτέρων καταστάσεων, αλλά επεκτείνονταν σε κάθε τομέα του δικαίου όπως στο συνταγματικό δίκαιο, το διοικητικό, το ποινικό, το αστικό, το διεθνές κλπ».

Νίκος Τορναρίτης, Βουλευτής του ΔΗΣΥ
«Ο Κρίτων Τορναρίτης υπήρξε η νομική προσωπικότητα εκείνη που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια την πατρίδα», προσθέτοντας ότι τη νομική κρίση και την τεκμηρίωση του καθοδηγούσαν σταθερά η πίστη και το όραμα του για την ελεύθερη Κύπρο, την Δημοκρατία, τους θεσμούς και την εξυπηρέτηση του δημοσίου και του εθνικού συμφέροντος».

Ανέφερε ότι ο Κρίτωνας Τορναρίτης ήταν όλα αυτά που συμπεριλαμβάνει η λέξη άνθρωπος, με άριστη διαύγεια πνεύματος μέχρι το τέλος, απλός, εύστροφος, ευπροσήγορος, με χιούμορ και με μια ανεξάντλητη σοφία και ένας άνθρωπος με πολύ αγάπη για τον συνάνθρωπο του που έλεγε συχνά, όπως είπε, ότι οι νόμοι γίνονται από τους ανθρώπους για να υπηρετούν τους ανθρώπους.

τορναρίτης
 
«Δεν είναι δυνατό έλεγε να ψηφίζουμε νόμους που στο τέλος της ημέρας θα κάνουν τη ζωή των ανθρώπων δύσκολη», πρόσθεσε.
 
Ο κ. Τορναρίτης είπε ακόμη ότι ο Κρίτων Τορναρίτης μιλούσε πάντοτε για το μέλλον της Κύπρου μέσα στην Ευρώπη και είχε συμβάλει ουσιαστικά, όπως είπε, «στα πρώτα στάδια της συνομολόγησης της συμφωνίας σύνδεσης της Κύπρου με την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την πρώτη φάση της τελωνειακής ένωσης, που υπήρξαν ο ακρογωνιαίος λίθος μετέπειτα ώστε η Κύπρος να είχε το δικαίωμα της υποβολής της αίτησης ένταξης στην ΕΕ, παρακάμπτοντας τις πολιτικές επιφυλάξεις λόγω του κυπριακού προβλήματος».

Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου
 «Ο Κρίτων Τορναρίτης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους αν όχι ο κορυφαίος Κύπριος νομικός που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο κυπριακό δίκαιο και στο κυπριακό νομικό σύστημα και κατ΄ επέκταση στην κυπριακή πολιτεία».

Ανέφερε επίσης ότι το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα με επιλεγμένες γνωματεύσεις του Κρίτων Τορναρίτη στο πεδίο του συνταγματικού δικαίου έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και σπουδαία σημασία όχι μόνο για το νομικό κόσμο αλλά και για την ίδια την κυπριακή πολιτεία» και συνεχάρη τους επιμελητές της έκδοσης.

Επόμενο άρθρο

Συνεχίζεται η αγωνία για τον εντοπισμό της 69χρονης στη Πάφο

Αναχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης  για να μεταβεί σε περίπτερο ωστόσο έκτοτε εξαφανίστηκε
12/01/2019 - 11:10

ΣχετικέςΕιδήσεις

Γνώριζε ή όχι ο Κώστας Κληρίδης για εξώδικο συμβιβασμό της θυγατέρας Νικολάτου;

Τι αποκαλύπτει η εφημερίδα "Πολίτης" και πως απαντά ο ίδιος στο επίμαχο δημοσιεύμα
19/01/2019 - 12:32

Καταλυτική παρέμβαση Νίκου Αναστασιάδη για τα της δικαιοσύνης (ΒΙΝΤΕΟ)

Αποκαλυπτικές πληροφορίες του Alpha για το τι περιλαμβάνει η συνταγματική μεταρρύθμιση
18/01/2019 - 20:31

Κρίση στη δικαιοσύνη: Και τώρα τι;

Νίπτει τας χείρας του ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
18/01/2019 - 09:04

Επιστολή του ΑΠΟΕΛ στον ΠτΔ για την κάρτα φιλάθλου

Χαρακτηρίζει λανθασμένη την εφαρμογή της και εισηγείται τη δημιουργία κάρτας μέλους ομάδας
17/01/2019 - 17:38

Κληρίδης: Έφεση στο Ανώτατο κατά της απαλλαγής Ηλιάδη και Κυπρή

Αναβολή της υπόθεσης για ένα χρονικό διάστημα ζήτησε η Κατηγορούσα Αρχή
17/01/2019 - 14:50

περισσότερες ειδήσεις

Ελλάδα

"Εμπόλεμη ζώνη" το κέντρο της Αθήνας στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία (ΒΙΝΤΕΟ)

Τουλάχιστον 17 τραυματίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Τσίπρας: Η Συμφωνία των Πρεσπών διασφαλίζει πλήρως τα εθνικά συμφέροντα μας

"Είναι ένα ιστορικό βήμα που θέτει οριστικό τέλος στον αλυτρωτισμό"

LIVE: Επεισόδια και συμπλοκές στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Χιλιάδες διαδηλωτές φωνάζουν "ΟΧΙ" στη συμφωνία των Πρεσπών
Διεθνή

Στους 79 οι νεκροί από την έκρηξη αγωγού καυσίμων στο Μεξικό (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Πρόκειται για μία από τις φονικότερες εκρήξεις σε πετρελαιαγωγό εδώ και 25 χρόνια

Mεξικό: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου

Προηγήθηκε διαρροή καυσίμων και τα θύματα πήγαν να γεμίσουν κουβάδες και κάνιστρα

Τραμπ: Παρουσίασε και επίσημα την πρόταση του για το μεταναστευτικό (ΦΩΤΟ)

Προσωρινές άδειες παραμονής έναντι χρηματοδότησης του τείχους από το Κογκρέσο

tv news

Ωμή βία και παράνοια στο πιο φρικιαστικό έγκλημα της σειράς «ΚΑΡΜΑ»

Ένα από τα πιο φρικιαστικά φονικά που διεπράχθησαν στο νησί,την Κυριακή στον Alpha (VIDEO)
Alpha TV Κύπρου

«Για Πάντα Εδώ» Αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα με την Αιμιλία Κενεβέζου (ΒΙΝΤΕΟ)

Με σπάνιο αρχειακό υλικό από τη ζωή του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, την Κυριακή στον Alpha
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 20/01/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Κυρ, 20/01/2019 - 22:10ΚΑΡΜΑ
Κυρ, 20/01/2019 - 23:15BAKE OFF GREECE
Δευ, 21/01/2019 - 00:30ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Δευ, 21/01/2019 - 02:0024 ΩΡΕΣ
Δευ, 21/01/2019 - 02:45ΣΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Δευ, 21/01/2019 - 06:10ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ
Δευ, 21/01/2019 - 06:30ΤΙ ΛΕΕΙ;
Δευ, 21/01/2019 - 08:00ΕΛΕΝΗ
Δευ, 21/01/2019 - 09:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Δευ, 21/01/2019 - 10:15DEAL
Δευ, 21/01/2019 - 11:00ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Δευ, 21/01/2019 - 11:45ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δευ, 21/01/2019 - 14:45ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Δευ, 21/01/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Δευ, 21/01/2019 - 17:40DEAL
Δευ, 21/01/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Δευ, 21/01/2019 - 18:10DEAL
Δευ, 21/01/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ