Σε συνθήκες κινδύνου φτώχειας 153.000 Κύπριοι (ΒΙΝΤΕΟ)

Τετάρτη, 12/6/2024 - 22:20
Μικρογραφία

Σε συνθήκες κίνδυνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκονταν τη χρονιά που μας πέρασε, 153.000 Κύπριοι, ποσοστό που αγγίζει το 16,7%, παραμένοντας στα ίδια ακριβώς επίπεδα με το 2022.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Κίνδυνος Φτώχειας 2023, που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, η μεγάλη αυτή μερίδα του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας ή σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή ακόμη και σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας.

Το ποσοστό του πληθυσμού του οποίου το διαθέσιμο εισόδημα βρισκόταν κάτω από το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας, κατά το 2023 ανήλθε στο 13,9%, δηλαδή αυτό αφορούσε 128.000 άτομα. Το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, υπολογίστηκε το 2023 στα €11.324 για νοικοκυριά ενός ατόμου και σε €23.780 για νοικοκυριά με δυο ενήλικες και δυο παιδιά κάτω των 14 χρονών.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, παρόλο που η βελτίωση των τελευταίων χρόνων αντικατοπτρίζεται και στα δύο φύλα, εντούτοις διαχρονικά οι γυναίκες διατηρούνται σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αντρών. Κατά το 2023, ο εν λόγω δείκτης για τις γυναίκες ήταν στο 18,1%, ενώ για τους άντρες στο 15,3%.

Δείτε το ρεπορτάζ της Μαρίας Ανδρονίκου