Σκέψεις για "walk in" κέντρα εμβολιασμού και στις βιομηχανικές περιοχές

Τετάρτη, 14/7/2021 - 13:53
Μικρογραφία

Το Υπουργείο Υγείας μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ, στην προσπάθεια να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι των  επιχειρήσεων ώστε να ενταχθούν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα για  αντιμετώπιση του COVID-19, διερευνά την πιθανότητα να αποστείλει κινητές μονάδες εμβολιασμού στις Βιομηχανικές Ζώνες και περιοχές.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί η ταλαιπωρία για τη μετακίνηση  στα  υφιστάμενα εμβολιαστικά κέντρα και δεν θα χρειάζεται η διευθέτηση ραντεβού μέσα από την πύλη εμβολιασμού.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπουρούν να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 δηλώνοντας τον αριθμό ατόμων του προσωπικού της επιχειρήσεις που ενδιαφέρεται να εμβολιαστεί στην οικεία βιομηχανική ζώνη/περιοχή συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα.

"Λόγω της ευαισθησίας των εμβολίων παρακαλούμε να είστε όσο πιο ακριβείς γίνεται με τη δήλωση του αριθμού των ατόμων γιατί όσα εμβόλια δεν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καταστραφούν.  Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που μπορούν ή δηλώσουν να εμβολιαστούν.  Επίσης, η ρύθμιση αυτή αφορά τον πρώτο εμβολιασμό μόνο".