Στην Επ. Παιδείας πρόταση νόμου για τα τετράμηνα από το ΑΚΕΛ

Τρίτη, 28/3/2023 - 18:17
Μικρογραφία

Ξεκινάει την Τετάρτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας η συζήτηση επί της αρχής της πρότασης νόμου των Βουλευτών Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για κατάργηση των εξετάσεων τετραμήνων.

Η πρόταση νόμου προβλέπει ότι «στο τέλος του Α΄ τετραμήνου της σχολικής χρονιάς δεν θα πραγματοποιούνται προαγωγικές εξετάσεις και, όπου αυτές προβλέπονται, καταργούνται». Προβλέπει επίσης ότι «οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στο τέλος του Β΄ τετραμήνου της σχολικής χρονιάς».

Σημειώνεται ότι «για τη σχολική χρονιά 2022-2023 οι εξετάσεις του Α΄ τετραμήνου έχουν διαμορφωτικό χαρακτήρα και δεν προσμετρούνται στην τελική αξιολόγηση των μαθητών».

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, ώστε να καταργηθούν οι ενδιάμεσες εξετάσεις στο τέλος του Α΄ τετραμήνου στα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, όπως έχει διαφανεί και στην πράξη, οι εξετάσεις του Α΄ τετραμήνου έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικού διδακτικού και εκπαιδευτικού χρόνου, τη δημιουργία αχρείαστου άγχους σε γονείς και μαθητές, την αύξηση της παραπαιδείας, αλλά και των ανισοτήτων ανάμεσα στους μαθητές που είτε διαμένουν σε απομακρυσμένες κοινότητες είτε προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερα στρώματα και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ).

Στο μεταξύ, σε Υπόμνημα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπως Μιχαηλίδου, ενόψει της αυριανής συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, και το οποίο έχει εξασφαλίσει το ΚΥΠΕ, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο θεσμός των εξετάσεων ανά τετράμηνο ενώ θεωρήθηκε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό μαθησιακών αναγκών και δυσκολιών και την εισαγωγή της συντρέχουσας αξιολόγησης που οδηγεί σε ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων του παιδιού, εντούτοις ο τρόπος εφαρμογής του παρουσιάζει προβλήματα.

Σημειώνει, παράλληλα, ότι οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζεται στενή παρακολούθηση, αλλά κυρίως αξιολόγηση μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα εφαρμογής του σε όλες τις βαθμίδες της Μέσης Εκπαίδευσης, για να διαφανεί πως το μέτρο διασφαλίζει το συμφέρον όλων των παιδιών την απόλαυση όλων των δικαιωμάτων τους.

Για το λόγο αυτό, προσθέτει, έχει θέσει ενώπιον του ΥΠΑΝ τους προβληματισμούς της σχετικά με την ανάγκη αξιολόγησης μιας τέτοιας πολιτικής, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για κατάργηση των εξετάσεων ή για τροποποίησή τους.

Στην αυριανή συνεδρία αναμένεται να παρευρεθεί και εκπρόσωπος από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο τον περασμένο Φεβρουάριο είχε καταθέσει σειρά από διαπιστώσεις και προβληματισμούς αναφορικά με την αξιολόγηση του μαθητή/τριας.