Τι αφορά η αδειοδότηση εταιρειών για δραστηριότητες στο διάστημα

Τετάρτη, 25/1/2023 - 12:42
Μικρογραφία

Η Κύπρος, θα αδειοδοτεί φυσικά και νομικά πρόσωπα, για διαστημικές δραστηριότητες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε τομείς της ασφάλειας, των επικοινωνιών, της δορυφορικής πλοήγησης και τηλεπισκόπησης, των μεταφορών, με νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Σήμερα στην Κύπρο, λειτουργούν 60 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος ωστόσο δεν υπάρχει καθορισμένο νομικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει την αδειοδότηση, τον έλεγχο καθώς και τις  υποχρεώσεις τους.

Εξηγώντας του λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση του θέματος, από εκπομπή Alpha Ενημέρωση, ο Κυριάκος Κόκκινος, Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας ανέφερε πως η ανάπτυξη της τεχνολογίας, επιβάλλει την αναθεώρηση σε διεθνές επίπεδο του τρόπου που αδειοδοτούνται, και εποπτεύονται δραστηριότητές στο διάστημα.

Επί της ουσίας, το νομοσχέδιο θα ρυθμίζει την αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα τις διαδικασίες εκτόξευσης, πτήσης και καθοδήγησης δορυφόρων ή και άλλων παρόμοιων συσκευών και συστημάτων με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών και την παροχή υπηρεσιών στις επικοινωνίες, στη δορυφορική πλοήγηση, στην τηλεπισκόπηση (δορυφορικές εικόνες για τις ανάγκες των κτηματολογών), στην πρόβλεψη του καιρού, στις μεταφορές, στην ασφάλεια, στην υγεία.

Ταυτόχρονα όπως εξήγησε ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, αποτελεί ευκαιρία για εμπλοκή της Κύπρου. Στην Κύπρο, είπε, υπάρχουν 60 περίπου εταιρίες που δραστηριοποιούνται με τον τομέα του διαστήματος και για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση για το ποιος τις αδειοδοτεί, πως ελέγχονται και οι υποχρεώσεις τους.

Όπως εξήγησε, ο κ. Κόκκινος οι προοπτικές για την Κύπρο είναι τεράστιες.

Μέσα από το νόμο που τιτλοφορείται ως «ο περί Διαστήματος Νόμος», θα  ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, οι διαστημικές δραστηριότητες που διεξάγονται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.