Τι δουλειές κάνουν οι Ουκρανοί πρόσφυγες που ήρθαν στην Κύπρο μετά τον πόλεμο

Σάββατο, 13/5/2023 - 07:22

Συνολικά 1.416 Ουκρανοί πρόσφυγες εργοδοτούνταν στην Κύπρο τον περασμένο Απρίλιο, την ίδια ώρα που περίπου 3.000 πρόσφυγες – μέχρι το τέλος Μαΐου – βγαίνουν στην αγορά εργασίας, βάσει της πολιτικής απόφασης που λήφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Κλάδου Στατιστικής Υπηρεσίας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τους 1.416 Ουκρανούς, κάποιοι εξ αυτών είχαν παράλληλη απασχόληση πέραν της μιας οικονομικής δραστηριότητας. Συνεπώς ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας για Ουκρανούς ανέρχεται στις 1.523.

Η πλειοψηφία αυτών εργαζόταν στην τουριστική βιομηχανία και σε χώρους εστίασης. Συγκεκριμένα, 326 (21,4%) Ουκρανοί εργοδοτούνταν σε εστιατόρια και 320 (21,0%) σε ξενοδοχεία. Επιπλέον, 147 (9,7%) εργάζονταν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών.

Πέραν από τους πιο πάνω κλάδους 136 (8,9%) Ουκρανοί εργοδοτούνταν στον τομέα της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 113 (7,4%) σε άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και 106 (7,0%) απασχολούνταν με επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα ίδια ωστόσο στοιχεία, κανένας Ουκρανός δεν εργαζόταν σε ορυχεία και λατομεία, στον τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, στον τομέα παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, στον τομέα δημόσιας διοίκησης και άμυνας, αλλά ούτε και με δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων.

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Εργαζομένων ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
1. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2 0,1%
2. Ορυχεία και λατομεία 0 0,0%
3. Μεταποίηση 29 1,9%
4. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 0 0,0%
5. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 0 0,0%
6. Κατασκευές 77 5,1%
7. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο.  Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 147 9,7%
8. Μεταφορά και αποθήκευση 34 2,2%
9. Ξενοδοχεία 320 21,0%
10. Εστιατόρια 326 21,4%
11. Ενημέρωση και επικοινωνία 136 8,9%
12. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 38 2,5%
13. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 18 1,2%
14. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 106 7,0%
15. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 43 2,8%
16. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 0 0,0%
17. Εκπαίδευση 56 3,7%
18. Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 16 1,1%
19. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 57 3,7%
20. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 113 7,4%
21. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 5 0,3%
22. Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 0 0,0%
ΣΥΝΟΛΟ 1523 100,00%

Ουκρανοί πρόσφυγες ψάχνουν στέγη προς ενοικίαση

Στο μεταξύ να υπενθυμίσουμε πως σε ισχύ βρίσκεται η πολιτική απόφαση που λήφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με την οποία οι Ουκρανοί πρόσφυγές που φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία, μέχρι τις 31 Μαΐου θα πρέπει να εξεύρουν αλλού στέγη.

Αφού αναχωρήσουν από τα ξενοδοχεία στα οποία φιλοξενούνται, οι Ουκρανοί πρόσφυγες μπορούν να αποταθούν στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και να υποβάλουν αίτηση για επιδότηση ενοικίου.

Την ίδια ώρα οι εμπλεκόμενες αρχές εφαρμόζουν πλάνο για εξεύρεση εργασίας σε Ουκρανούς πρόσφυγες, οι οποίοι είναι σε θέση να εργαστούν. Μάλιστα τα άτομα αυτά έχουν ήδη ενημερωθεί για το δικαίωμα που έχουν να αποταθούν στα Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας και να εξασφαλίσουν εργασία.