Κύπρος

Brexit, εμπορία προσώπων και καταχρηστικές ρήτρες στη συνεδρία της Βουλής

βουλή

Τρεις νόμους ψήφισε μέχρι στιγμής στη σημερινή της ολομέλεια η Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο ένας νόμος που ψηφίστηκε αφορά τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ο άλλος νόμος που ψήφισαν οι Βουλευτές σήμερα είναι η ελεύθερη διακίνηση των Βρετανών υπηκόων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε περίπτωση ενός άτακτου Brexit και τέλος ψήφισαν νόμο που ποινικοποιεί την αγορά υπηρεσιών από θύματα εμπορίας προσώπων.

Η Βουλή ψήφισε ομόφωνα και τροποποιητικό νομοσχέδιο περί ποινικών κυρώσεων για κατάχρηση αγοράς.

Η Βουλή ψήφισε νόμο για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ομόφωνα ψήφισε σε νόμο η Ολομέλεια της Βουλής την πρόταση νόμου «περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Επιχειρηματικές Συμβάσεις που Συνάπτονται από Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Νόμος του 2019», με 51 ψήφους υπέρ των παριστάμενων Βουλευτών.
 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για προστασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά τη σύναψη επιχειρηματικών συμβάσεων, από τη χρήση καταχρηστικών ρητρών σε αυτές κατ’ αντίστοιχο τρόπο που προστατεύονται οι καταναλωτές στις καταναλωτικές συμβάσεις δυνάμει του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.
 
Η  πρόταση νόμου, κατατέθηκε στη Βουλή από την Επιτροπή Εμπορίου και τους Γιώργο Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, και Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή ΕΔΕΚ εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας.
 
Ειδικότερα, η πρόταση νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων τον ορισμό του όρου «πολύ μικρή επιχείρηση», τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του νόμου και τις εξαιρέσεις από αυτόν, τον καθορισμό κριτηρίων που καθιστούν μια ρήτρα ως καταχρηστική και τις εξουσίες του δικαστηρίου σε υποθέσεις καταχρηστικών ρητρών.

brexit

Ψηφίστηκε ο νόμος για τη διακίνηση των Βρετανών σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμο με τον οποίο ρυθμίζεται το δικαίωμα Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στην περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία.

Διαβάστε Επίσης: Έτοιμη η Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση άτακτου Brexit
 
Με τον νόμο που ψήφισε η Βουλή θεσπίζεται το νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο, στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  χωρίς  την  επίτευξη  σχετικής συμφωνίας  αποχώρησης,  να  διασφαλίζονται  τα δικαιώματα  ελεύθερης  κυκλοφορίας  και  διαμονής  στη Δημοκρατία των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και των εξαρτώμενων  μελών  των  οικογενειών  τους  οι  οποίοι διέμεναν ή θα επιλέξουν να διαμένουν στη Δημοκρατία μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης αυτού.

Νόμος που ποινικοποιεί την αγορά υπηρεσιών από θύματα εμπορίας προσώπων

Μετά από μακρά και έντονη συζήτηση η Ολομέλεια της Βουλής ομόφωνα  ενέκρινε τροποποίηση  του  νόμου  για  την  πρόληψη  και  την καταπολέμηση  της  εμπορίας  και  εκμετάλλευσης προσώπων και την προστασία των θυμάτων, ώστε να καταστεί εφικτή η ποινικοποίηση της συμπεριφοράς των πελατών  που ζητούν  και/ή  εισπράττουν  και/ή χρησιμοποιούν υπηρεσίες θυμάτων.

Διαβάστε Επίσης: Ποινικά υπεύθυνοι και οι πελάτες για την εμπορία προσώπων
 
Ο νόμος ψηφίστηκε μετά από πρόταση νόμου που κατέθεσε η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.
 
Όπως διευκρινίζεται οι πελάτες των θυμάτων εμπορίας προσώπων στην ουσία προστατεύονται μέσα από τη διάταξη της ισχύουσας  νομοθεσίας  που  προνοεί  για  «εύλογη υπόθεση»,  με  αποτέλεσμα  να  μην  είναι  εύκολο  να αποτελέσει  τεκμήριο  για  στοιχειοθέτηση  του  σχετικού αδικήματος.

Tροποποιητικό νομοσχέδιο περί ποινικών κυρώσεων για κατάχρηση αγοράς

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα το τροποποιητικό νομοσχέδιο περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση της αγοράς, με 46 ψήφους υπέρ των παρόντων βουλευτών.       
 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ορθότερη εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (Οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς)».
 
Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευρύνεται η ευθύνη του νομικού προσώπου, το οποίο κρίνεται ένοχο για τη διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και αφορά μεταξύ άλλων την κατάχρηση και την παράνομη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και τη χειραγώγηση της αγοράς.

τμήμα πολιτικής αεροπορίας

Ψηφίστηκαν οι νομοθεσίες για σύσταση κρατικής εταιρείας αεροναυτιλίας

Με 30 ψήφους υπέρ, 19 εναντίον και 2 αποχές η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμους τα δύο νομοσχέδια με τα οποία θα δημιουργηθεί η κρατική εταιρεία αεροναυτιλίας, που θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του τμήματος πολιτικής αεροπορίας.
 
Ο ένας νόμος ρυθμίζει τη μεταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας σε κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου.
 
Με τον δεύτερο νόμο καταργούνται οι διατάξεις που διέπουν την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίες περιλήφθηκαν στον πρώτο νόμο.
 
Στον πρώτο νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων, η διαδικασία μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας για παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην εταιρεία, η διαδικασία μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας στην εταιρεία, ο διορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του συμβουλίου.
 
Επίσης γίνεται  καθορισμός των αρμοδιοτήτων της εταιρείας, το ελάχιστο περιεχόμενο που θα περιλαμβάνει το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας, η σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών, οι πηγές εσόδων της εταιρείας και oι σκοποί διάθεσης αυτών καθώς και η εργοδότηση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και άλλου προσωπικού στην εταιρεία που εργοδοτούνταν στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας πριν από την εν λόγω μεταβίβαση.
 
Περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσωπικού της εταιρείας το οποίο εργοδοτείτο στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας πριν από την εν λόγω μεταβίβαση, τη διάλυση της εταιρείας, τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης (CNS) από την ίδια την εταιρεία και τα ποινικά αδικήματα.

Επόμενο άρθρο

Σάρα Σιαμς και Ευτυχία Ζαρρή στο χορευτικό συγκρότημα (ΒΙΝΤΕΟ)

Γιόρτασαν τη λήξη της σχολικής χρονιάς οι κρατούμενοι στις Κεντρικές Φυλακές
12/07/2019 - 13:18

ΣχετικέςΕιδήσεις

Βρετανία:Θα δημοσιεύσει έκθεση για Ρώσικη εμπλοκή στην πολιτική μετά τις εκλογές

Το Λονδίνο κατηγορεί τη Ρωσία, μεταξύ άλλων, και για ανάμειξη στο δημοψήφισμα του 2016
17/11/2019 - 17:50

Ιστορίες καταδίκων για ένα μπιτόνι πετρέλαιο και κλεμμένα σάντουιτς (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Alpha αποκαλύπτει περιπτώσεις ανθρώπων που κατέληξαν στις Κεντρικές για ψύλλου πήδημα
12/11/2019 - 20:46

«Παγώνει» το νομοσχέδιο για τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας στις ΗΠΑ

«Δε νομίζω είναι καλή ιδέα να έχουμε ακρόαση, ενόσω ο Ερντογάν θα είναι είναι εδώ»
07/11/2019 - 07:32

Γιούνκερ: «Μη ρεαλιστική η πρόταση Κόρμπιν για επαναδιαπραγμάτευση»

Αντίθετος με τα όσα υποστηρίζει ο Τζέρεμι Κόρμπιν ενόψει της 12ης Δεκεμβρίου ο Γιούνκερ
06/11/2019 - 10:21

Μπαρνιέ για Brexit: «Υπαρκτός ο κίνδυνος αποχώρησης χωρίς συμφωνία»

Σε δηλώσεις του ανέφερε πως οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Βρετανία θα είναι δύσκολες
05/11/2019 - 18:18

Δήμαρχοι: Έδωσαν πράσινο φως στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην αναμονή η εισήγηση της Κυβέρνησής για το ποιοι δήμοι θα συνενωθούν
02/11/2019 - 21:09

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Ποιο είναι το φαινόμενο που έδωσε κόκκινο χρώμα στην Αλυκή Λάρνακας (ΒΙΝΤΕΟ)

Η εικόνα πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν πρόκειται να διαρκέσει πολύ.

Στα σκαριά η εφαρμογή του σχεδίου απόσυρσης παλαιών οχημάτων (ΒΙΝΤΕΟ)

"Η ζωή δεν έχει ανταλλακτικά", τόνισε η Υπουργός Μεταφορών

Αλλάζουν τα φώτα τροχαίας στους δρόμους της πρωτεύουσας (ΒΙΝΤΕΟ)

Πόσο θα κοστίσει το έργο που θα φέρει μείωση στους λογαριασμούς δήμων και κοινοτήτων
Ελλάδα

Παλλήνη: Τύχη βουνό είχε άνδρας που έπεσε στις γραμμές του προαστιακού (ΦΩΤΟ)

Απεγκλωβίστηκε έγκαιρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Βραδιά επεισοδίων με μολότοφ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα (VID)

Με δακρυγόνα απάντησαν οι διμοιρίες των ΜΑΤ στους διαδηλωτές μετά τις πορείες

Ρουβίκωνας κατά Α. Γεωργιάδη: «Κάθε κυβέρνηση έχει τον τηλεκαρνάβαλο της»

«Δεν τους φοβόμαστε!» απήντησε λίγο αργότερα ο Άδωνις Γεωργιάδης
Διεθνή

Μακελειό στην Καλιφόρνια: Προσχεδιασμένη επίθεση σε αγώνα ποδοσφαίρου

Δέκα άνδρες δέχθηκαν πυροβολισμούς με αποτέλεσμα τέσσερις να πέσουν νεκροί

Υεμένη: Οι αντάρτες Χούτι κατέλαβαν τρία πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Σαλίφ - Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες

ΗΠΑ: Οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη "δεν είναι πλέον παράνομοι"

«Η Ουάσιγκτον επανορθώνει μια ιστορική αδικία» είπε ο Νετανιάχου

tv news

Η Δέσποινα αποκαλύπτει στην Αλεξία όλη την αλήθεια για την Ασπασία...

Δείτε αυτή την εβδομάδα στα νέα επεισόδια της σειράς «Αστέρια Στην Άμμο» στον Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Το σκοτεινό σχέδιο της Μάρθας για την Κάτια μπαίνει σε εφαρμογή...

«Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Δείτε στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια της εβδομάδας
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 19/11/2019 - 09:30ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 19/11/2019 - 10:15ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Τρί, 19/11/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τρί, 19/11/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τρί, 19/11/2019 - 17:30ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Τρί, 19/11/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Τρί, 19/11/2019 - 18:10ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Τρί, 19/11/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 19/11/2019 - 19:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Τρί, 19/11/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Τρί, 19/11/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τρί, 19/11/2019 - 22:108 ΛΕΞΕΙΣ
Τρί, 19/11/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 20/11/2019 - 00:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Τετ, 20/11/2019 - 01:15ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 20/11/2019 - 02:008 ΛΕΞΕΙΣ
Τετ, 20/11/2019 - 03:30ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
Τετ, 20/11/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 20/11/2019 - 06:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τετ, 20/11/2019 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ