Κύπρος

Υπόθεση Λαϊκής: "Είμαι αθώος για όλα όσα κατηγορούμαι", είπε ο Μάρκος Φόρος

ΠΡΩΗΝ ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ουδέποτε γνώριζα και ουδέποτε περιήλθε στην αντίληψη µου ότι έπρεπε να περιληφθεί αποµείωση υπεραξίας ανερχόµενη σε €330 εκ. τουλάχιστον  στις επίδικες οικονοµικές καταστάσεις ενιαµήνου 2011, δήλωσε  το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώην Λαϊκής Τράπεζας Μάρκος Φόρος, προσθέτοντας ότι ένεκα της ποινικής υπόθεσης εναντίον του καταστράφηκε η καριέρα του και αµαυρώθηκε η οικογένεια του.

Ο κ. Φόρος έδωσε σήμερα ένορκη μαρτυρία από το εδώλιο του μάρτυρα του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας στο πλαίσιο της απολογίας του ως κατηγορούμενου στην ποινική υπόθεση εναντίον υψηλόβαθμων στελεχών της Λαϊκής.

Σε γραπτή του δήλωση που κατέθεσε στο δικαστήριο ως μέρος της κύριας εξέτασης του, ο κ. Φόρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι εργάζεται από 18 ετών και στα πενήντα χρόνια της καριέρας του «είναι η πρώτη φορά που κατηγορούµαι για διάπραξη ποινικού αδικήµατος».

«Ένεκα της ποινικής υπόθεσης την οποία αντιµετωπίζω καταστράφηκε η καριέρα µου και αµαυρώθηκε η οικογένεια µου. Δεν έγινα πλούσιος ούτε αδίκησα κανένα στη ζωή µου. Το µόνο που µε ενδιέφερε ήταν να αφήσω ένα καλό όνοµα στις τρεις θυγατέρες µου, όπως άφησε σ’ έµενα ο πατέρας µου», ανέφερε ο κατηγορούμενος με τρεμάμενη φωνή και εμφανή τη συγκίνηση του.

Είπε επίσης ότι «ως αποτέλεσµα της ποινικής δίωξης, µετά την απόφαση της έκδοσης µας στην Κύπρο από τον Άρειο Πάγο τον Απρίλιο του 2016, αναγκάστηκα σε παραίτηση από τη θέση του διευθύνοντος συµβούλου του Όµιλου Χανδρή και από το διοικητικό συµβούλιο της MIG, µένοντας άνεργος µέχρι σήµερα».

Ο κ. Φόρος ανέφερε ότι εργαζόταν πάντοτε προς το καλύτερο συµφέρον της Τράπεζας και των µετόχων της «κατά την κρίση µου».

Αναφερόμενος στις επίδικες οικονοµικές καταστάσεις ενιαµήνου 2011, υποστήριξε ότι για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου ηµεροµηνίας 29.11.2011, δεν υπήρξε έγκαιρη ενηµέρωση για τις οικονοµικές καταστάσεις ενιαµήνου από την οικονοµική διευθύντρια Αννίτα Φιλιππίδου.

Ένεκα της µη έγκαιρης ενηµέρωσης, πρόσθεσε, «δεν είχα αρκετό χρόνο να µελετήσω ενδελεχώς τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις», σημειώνοντας ωστόσο ότι « αυτό δεν επηρέασε την ορθότητα της απόφασης την οποία λάβαµε ως Επιτροπή για τις οικονοµικές καταστάσεις, την οποία εξακολουθώ να υποστηρίζω».

Ο Μάρκος Φόρος ανέφερε ότι «οι οικονοµικές καταστάσεις ενιαµήνου 2011 τις οποίες είχα υπόψη µου πριν την επίδικη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου ήταν αυτές που µου απέστειλε στις 25.11.2011, ο κος Στέλιος Χατζηϊωσήφ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αναφέροντας ότι η µη αποµείωση είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι πλείστες Ελληνικές Τράπεζες θα προχωρήσουν µε τους λογαριασµούς τους…»

Τη συγκεκριµένη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου όπως και την επακολουθήσασα συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου, συνέχισε ο κατηγορούμενος, «τις παρακολούθησα µέσω τηλέφωνο-διάσκεψης, χωρίς να γνωρίζω οτιδήποτε για την προηγηθείσα διαφωνία µεταξύ της κας Αννίτας Φιλιππίδου και του κου Ευθυµίου Μπουλούτα για το θέµα της συµπερίληψης ή µη (α) της αποµείωσης αξίας των Οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου και (β) της αποµείωσης υπεραξίας, στις επίδικες οικονοµικές καταστάσεις».

«Είναι δε µετά µεγάλης εκπλήξεως που άκουσα την κα Αννίτα Φιλιππίδου να ισχυρίζεται κατά τη µαρτυρία της ότι για το εν λόγω θέµα είχαµε προσυνεννοηθεί µε τον κον Ευθύµιο Μπουλούτα πριν την εν λόγω συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην αποκάλυψη από την κατηγορούσα Αρχή στις 17.05.2018 τις χειρόγραφες σηµειώσεις του κου Στέλιου Χατζηϊωσήφ για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου ηµεροµηνίας 29.11.2011, είπε ότι «οι σηµειώσεις αυτές, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση µου για πρώτη φορά στις 17.05.2018, µε βοήθησαν να φρεσκάρω καλύτερα τη µνήµη µου για τα όσα έλαβαν χώρα κατά την επίδικη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, επτά περίπου χρόνια πριν από σήµερα. Προτού δω τις εν λόγω σηµειώσεις η θύµηση µου για τα διαδραµατισθέντα στην εν λόγω συνεδρίαση στηριζόταν εν πολλοίς στο δακτυλογραφηµένο πρακτικό…»

Συγκεκριµένα, είπε, « δεν θυµόµουν ότι η κα Αννίτα Φιλιππίδου µίλησε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου για αποµείωση υπεραξίας 250 εκατοµµυρίων ευρώ. Οι εν λόγω χειρόγραφες σηµειώσεις συµπληρώνουν την εικόνα των διαµειφθέντων κατά τη συνεδρίαση. Οι σηµειώσεις καταδεικνύουν, και διαβάζοντας τες ανακάλεσα στη µνήµη µου, ότι ναι µεν η κα Αννίτα Φιλιππίδου αναφέρθηκε σε συµπερίληψη 250 εκατοµµυρίων ευρώ αποµείωση υπεραξίας στους επίδικους λογαριασµούς, αλλά δεν επέµενε επ’ αυτού µετά που ερωτώµενη δεν µπορούσε να προσφέρει οποιαδήποτε τεκµηρίωση».

Ο κ. Φόρος είπε ότι «η κα Αννίτα Φιλιππίδου δεν αναφέρθηκε σε θέµα αποµείωσης υπεραξίας κατά την επίµαχη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου».

Αναφερόμενος στη συζήτηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, σε σχέση µε το θέµα αποµείωσης της αξίας Οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου, είπε ότι επικαλέστηκε τη στάση την οποία γνώριζε ότι θα τηρούσαν οι Ελληνικές Τράπεζες στους λογαριασµούς ενιαµήνου 2011, «αναφέροντας ότι χωρίς οριστικοποίηση της αντικατάστασης των Οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου δεν µπορεί να είναι γνωστό το ποσό αποµείωσης».

Ως Επιτροπή, είπε, « κρίναµε ότι η σηµείωση 10 µε την πρόσθετη διευκρίνηση ήταν κατάλληλη υπό τις περιστάσεις».

«Ο χειρισµός των Ελληνικών Τραπεζών και η σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας Ελλάδος µου δηµιούργησαν την έντονη πεποίθηση ότι η µη αποµείωση της αξίας των Οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου στους λογαριασµούς ενιαµήνου 2011 της Τράπεζας, και η αντιµετώπιση του θέµατος µε τη σηµείωση 10, ήταν καθόλα ορθή και νόµιµη», πρόσθεσε.

Ο κ. Φόρος είπε ότι «προ της δηµοσιοποίησης των επίδικων οικονοµικών καταστάσεων ενιαµήνου 2011, ουδέποτε γνώριζα και ουδέποτε περιήλθε στην αντίληψη µου ότι έπρεπε να περιληφθεί αποµείωση υπεραξίας ανερχόµενη σε 330 εκατοµµύρια τουλάχιστον, ως είναι η διατύπωση λεπτοµερειών της πρώτης κατηγορίας».

«Επίσης ουδέποτε συναίνεσα ή συµµετείχα στην κατ’ ισχυρισµό απόκρυψη από τις επίδικες οικονοµικές καταστάσεις ποσού αποµείωσης υπεραξίας κατά 330 εκατοµµύρια τουλάχιστον ως είναι οι λεπτοµέρειες αδικήµατος της δεύτερης κατηγορίας την οποία αντιµετωπίζω και γενικά για οποιοδήποτε ποσό αποµείωσης υπεραξίας. Την επίδικη αποµείωση υπεραξίας την πληροφορήθηκα για πρώτη φορά µέσα από το κατηγορητήριο και το µαρτυρικό υλικό το οποίο παραδόθηκε στο δικηγόρο µου στην παρούσα ποινική υπόθεση».


Ανέφερε επίσης ότι « εργαζόµουν πάντοτε µε πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος προς το καλύτερο συµφέρον της τράπεζας και των µετόχων της. Ουδέποτε περιήλθε σε γνώση µου ότι οι επίδικες οικονοµικές καταστάσεις περιείχαν οποιεσδήποτε παραπλανητικές ενδείξεις ή οποιαδήποτε ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ως είναι οι κατηγορίες τις οποίες αντιµετωπίζω, ή έστω οτιδήποτε το µεµπτό. Είµαι αθώος για όλα όσα κατηγορούµαι», κατέληξε.


Η αντεξέταση του κ. Φόρου από την Εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής θα γίνει στις 30 Μαίου.


Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε και η αντεξέταση του μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της πρώην Λαϊκής Νεοκλή Λυσάνδρου.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Φρένο στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές βάζει το Υπ. Γεωργίας

Το φαινόμενο έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στον γεωργό, όπως η απώλεια εισοδήματος
23/05/2018 - 16:59

ΣχετικέςΕιδήσεις

Άντρος Κυπριανού: Η δεξιά εξυμνεί την Ευρώπη αλλά αγνοεί τις υποδείξεις της

Τι δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ για οικονομία, Ευρωεκλογές και κυπριακό
20/04/2019 - 12:54

Bloomberg: Πρόωρη αποπληρωμή ρωσικού δανείου εξετάζει η Κύπρος

Γιατί η Κυβέρνηση σκέφτεται να ξοφλήσει το δάνειο που πήρε ο Χριστόφιας
15/04/2019 - 17:21

Σημαντικό κοίτασμα ΦΑ ανακαλύφθηκε στην ΑΟΖ του Ισραήλ

“Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που ανακοινώνουμε αυτή τη σημαντική νέα ανακάλυψη"
15/04/2019 - 16:44

Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος απαρνιέται τα χρήματα που δικαιούται (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο κ. Λεοντίου εξηγεί στον Alpha Κύπρου την απόφασή του και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους
10/04/2019 - 20:47

Αβέρωφ: SOS για την οικονομία και μήνυμα στους δικαστές

"Στον ιδιωτικό τομέα οι μισθοί δεν είναι περιουσιακό στοιχείο;"
08/04/2019 - 13:40

Βουτιά στις καταθέσεις ξένων στις κυπριακές τράπεζες το 2018

Κατακόρυφη μείωση και των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
05/04/2019 - 10:33

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Πάγωσαν όλοι στη δικαστική αίθουσα με την ομολογία του "Ορέστη" (ΒΙΝΤΕΟ)

Με ποια αδικήματα έρχεται αντιμέτωπος και ποια τα επόμενα βήματα των αρχών

Η φρικιαστική περιγραφή για το πως εξαφάνισε τη σορό της 6χρονης Σιέρα (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο τόπο του εγκλήματος οδηγήθηκε για δεύτερη φορά ο 35χρονος ύποπτος

Το σκοτεινό προφίλ του 35χρονου "Oρέστη" που πάγωσε το παγκύπριο (ΒΙΝΤΕΟ)

Πως περιγράφουν τον ύποπτο για τους φόνους στο φρεάτιο της φρίκης στο Μιτσερό
Ελλάδα

Η απάντηση της Αθήνας στις δηλώσεις Ακάρ περί αποστρατικοποίησης του Αιγαίου

Προκλητικές οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας

Ξεψύχησε στην άσφαλτο 20χρονη μετά από τροχαίο

Νέο θανατηφόρο δυστύχημα στην Κρήτη σημειώθηκε τα ξημερώματα
Διεθνή

Κιλιτσντάρογλου: "Δεν θα υποχωρήσω ούτε ένα χιλιοστό"

Τι δηλώνει για την επίθεση που δέχτηκε στην κηδεία Τούρκου στρατιώτη στην Άγκυρα

Ουκρανία: Ο κωμικός Βολόντιμιρ Ζελένσκι είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών

Ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο παραδέχτηκε τη μεγάλη ήττα του

Βόρεια Μακεδονία: Έκλεισαν οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές

Σε ήρεμη ατμόσφαιρα και χωρίς παρατυπίες κύλησε η εκλογική διαδικασία

tv news

Ο Ορφέας υλοποιεί το σχέδιο εκδίκησής του και βάφει τα χέρια του με αίμα ξανά...

Ο Σωκράτης προσπαθεί να ξεφύγει από τον άλλο του εαυτό «To Τατουάζ» Δευτέρα Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

«16 ΓΡΑΜΜΑΤΑ» Πρεμιέρα για τη νέα μίνι σειρά τριών επεισοδίων του Alpha Κύπρου

Τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκινά ένας παράφορος έρωτας... Σε σενάριο Θέας Χριστοδουλίδου (ΒΙΝΤΕΟ)
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 21/04/2019 - 23:15ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Δευ, 22/04/2019 - 02:45ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Δευ, 22/04/2019 - 03:30ΜΠΛΕ
Δευ, 22/04/2019 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Δευ, 22/04/2019 - 07:00ALPHA ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δευ, 22/04/2019 - 09:30ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Δευ, 22/04/2019 - 10:1524 ΩΡΕΣ
Δευ, 22/04/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δευ, 22/04/2019 - 13:00ΕΛΕΝΗ
Δευ, 22/04/2019 - 15:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Δευ, 22/04/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Δευ, 22/04/2019 - 17:40DEAL
Δευ, 22/04/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Δευ, 22/04/2019 - 18:10DEAL
Δευ, 22/04/2019 - 18:45ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Δευ, 22/04/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Δευ, 22/04/2019 - 21:15ΤΑ 16 ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δευ, 22/04/2019 - 22:10ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ