Κύπρος

Υπόθεση Λαϊκής: "Είμαι αθώος για όλα όσα κατηγορούμαι", είπε ο Μάρκος Φόρος

ΠΡΩΗΝ ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ουδέποτε γνώριζα και ουδέποτε περιήλθε στην αντίληψη µου ότι έπρεπε να περιληφθεί αποµείωση υπεραξίας ανερχόµενη σε €330 εκ. τουλάχιστον  στις επίδικες οικονοµικές καταστάσεις ενιαµήνου 2011, δήλωσε  το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώην Λαϊκής Τράπεζας Μάρκος Φόρος, προσθέτοντας ότι ένεκα της ποινικής υπόθεσης εναντίον του καταστράφηκε η καριέρα του και αµαυρώθηκε η οικογένεια του.

Ο κ. Φόρος έδωσε σήμερα ένορκη μαρτυρία από το εδώλιο του μάρτυρα του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας στο πλαίσιο της απολογίας του ως κατηγορούμενου στην ποινική υπόθεση εναντίον υψηλόβαθμων στελεχών της Λαϊκής.

Σε γραπτή του δήλωση που κατέθεσε στο δικαστήριο ως μέρος της κύριας εξέτασης του, ο κ. Φόρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι εργάζεται από 18 ετών και στα πενήντα χρόνια της καριέρας του «είναι η πρώτη φορά που κατηγορούµαι για διάπραξη ποινικού αδικήµατος».

«Ένεκα της ποινικής υπόθεσης την οποία αντιµετωπίζω καταστράφηκε η καριέρα µου και αµαυρώθηκε η οικογένεια µου. Δεν έγινα πλούσιος ούτε αδίκησα κανένα στη ζωή µου. Το µόνο που µε ενδιέφερε ήταν να αφήσω ένα καλό όνοµα στις τρεις θυγατέρες µου, όπως άφησε σ’ έµενα ο πατέρας µου», ανέφερε ο κατηγορούμενος με τρεμάμενη φωνή και εμφανή τη συγκίνηση του.

Είπε επίσης ότι «ως αποτέλεσµα της ποινικής δίωξης, µετά την απόφαση της έκδοσης µας στην Κύπρο από τον Άρειο Πάγο τον Απρίλιο του 2016, αναγκάστηκα σε παραίτηση από τη θέση του διευθύνοντος συµβούλου του Όµιλου Χανδρή και από το διοικητικό συµβούλιο της MIG, µένοντας άνεργος µέχρι σήµερα».

Ο κ. Φόρος ανέφερε ότι εργαζόταν πάντοτε προς το καλύτερο συµφέρον της Τράπεζας και των µετόχων της «κατά την κρίση µου».

Αναφερόμενος στις επίδικες οικονοµικές καταστάσεις ενιαµήνου 2011, υποστήριξε ότι για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου ηµεροµηνίας 29.11.2011, δεν υπήρξε έγκαιρη ενηµέρωση για τις οικονοµικές καταστάσεις ενιαµήνου από την οικονοµική διευθύντρια Αννίτα Φιλιππίδου.

Ένεκα της µη έγκαιρης ενηµέρωσης, πρόσθεσε, «δεν είχα αρκετό χρόνο να µελετήσω ενδελεχώς τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις», σημειώνοντας ωστόσο ότι « αυτό δεν επηρέασε την ορθότητα της απόφασης την οποία λάβαµε ως Επιτροπή για τις οικονοµικές καταστάσεις, την οποία εξακολουθώ να υποστηρίζω».

Ο Μάρκος Φόρος ανέφερε ότι «οι οικονοµικές καταστάσεις ενιαµήνου 2011 τις οποίες είχα υπόψη µου πριν την επίδικη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου ήταν αυτές που µου απέστειλε στις 25.11.2011, ο κος Στέλιος Χατζηϊωσήφ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αναφέροντας ότι η µη αποµείωση είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι πλείστες Ελληνικές Τράπεζες θα προχωρήσουν µε τους λογαριασµούς τους…»

Τη συγκεκριµένη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου όπως και την επακολουθήσασα συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου, συνέχισε ο κατηγορούμενος, «τις παρακολούθησα µέσω τηλέφωνο-διάσκεψης, χωρίς να γνωρίζω οτιδήποτε για την προηγηθείσα διαφωνία µεταξύ της κας Αννίτας Φιλιππίδου και του κου Ευθυµίου Μπουλούτα για το θέµα της συµπερίληψης ή µη (α) της αποµείωσης αξίας των Οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου και (β) της αποµείωσης υπεραξίας, στις επίδικες οικονοµικές καταστάσεις».

«Είναι δε µετά µεγάλης εκπλήξεως που άκουσα την κα Αννίτα Φιλιππίδου να ισχυρίζεται κατά τη µαρτυρία της ότι για το εν λόγω θέµα είχαµε προσυνεννοηθεί µε τον κον Ευθύµιο Μπουλούτα πριν την εν λόγω συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην αποκάλυψη από την κατηγορούσα Αρχή στις 17.05.2018 τις χειρόγραφες σηµειώσεις του κου Στέλιου Χατζηϊωσήφ για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου ηµεροµηνίας 29.11.2011, είπε ότι «οι σηµειώσεις αυτές, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση µου για πρώτη φορά στις 17.05.2018, µε βοήθησαν να φρεσκάρω καλύτερα τη µνήµη µου για τα όσα έλαβαν χώρα κατά την επίδικη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, επτά περίπου χρόνια πριν από σήµερα. Προτού δω τις εν λόγω σηµειώσεις η θύµηση µου για τα διαδραµατισθέντα στην εν λόγω συνεδρίαση στηριζόταν εν πολλοίς στο δακτυλογραφηµένο πρακτικό…»

Συγκεκριµένα, είπε, « δεν θυµόµουν ότι η κα Αννίτα Φιλιππίδου µίλησε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου για αποµείωση υπεραξίας 250 εκατοµµυρίων ευρώ. Οι εν λόγω χειρόγραφες σηµειώσεις συµπληρώνουν την εικόνα των διαµειφθέντων κατά τη συνεδρίαση. Οι σηµειώσεις καταδεικνύουν, και διαβάζοντας τες ανακάλεσα στη µνήµη µου, ότι ναι µεν η κα Αννίτα Φιλιππίδου αναφέρθηκε σε συµπερίληψη 250 εκατοµµυρίων ευρώ αποµείωση υπεραξίας στους επίδικους λογαριασµούς, αλλά δεν επέµενε επ’ αυτού µετά που ερωτώµενη δεν µπορούσε να προσφέρει οποιαδήποτε τεκµηρίωση».

Ο κ. Φόρος είπε ότι «η κα Αννίτα Φιλιππίδου δεν αναφέρθηκε σε θέµα αποµείωσης υπεραξίας κατά την επίµαχη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου».

Αναφερόμενος στη συζήτηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, σε σχέση µε το θέµα αποµείωσης της αξίας Οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου, είπε ότι επικαλέστηκε τη στάση την οποία γνώριζε ότι θα τηρούσαν οι Ελληνικές Τράπεζες στους λογαριασµούς ενιαµήνου 2011, «αναφέροντας ότι χωρίς οριστικοποίηση της αντικατάστασης των Οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου δεν µπορεί να είναι γνωστό το ποσό αποµείωσης».

Ως Επιτροπή, είπε, « κρίναµε ότι η σηµείωση 10 µε την πρόσθετη διευκρίνηση ήταν κατάλληλη υπό τις περιστάσεις».

«Ο χειρισµός των Ελληνικών Τραπεζών και η σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας Ελλάδος µου δηµιούργησαν την έντονη πεποίθηση ότι η µη αποµείωση της αξίας των Οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου στους λογαριασµούς ενιαµήνου 2011 της Τράπεζας, και η αντιµετώπιση του θέµατος µε τη σηµείωση 10, ήταν καθόλα ορθή και νόµιµη», πρόσθεσε.

Ο κ. Φόρος είπε ότι «προ της δηµοσιοποίησης των επίδικων οικονοµικών καταστάσεων ενιαµήνου 2011, ουδέποτε γνώριζα και ουδέποτε περιήλθε στην αντίληψη µου ότι έπρεπε να περιληφθεί αποµείωση υπεραξίας ανερχόµενη σε 330 εκατοµµύρια τουλάχιστον, ως είναι η διατύπωση λεπτοµερειών της πρώτης κατηγορίας».

«Επίσης ουδέποτε συναίνεσα ή συµµετείχα στην κατ’ ισχυρισµό απόκρυψη από τις επίδικες οικονοµικές καταστάσεις ποσού αποµείωσης υπεραξίας κατά 330 εκατοµµύρια τουλάχιστον ως είναι οι λεπτοµέρειες αδικήµατος της δεύτερης κατηγορίας την οποία αντιµετωπίζω και γενικά για οποιοδήποτε ποσό αποµείωσης υπεραξίας. Την επίδικη αποµείωση υπεραξίας την πληροφορήθηκα για πρώτη φορά µέσα από το κατηγορητήριο και το µαρτυρικό υλικό το οποίο παραδόθηκε στο δικηγόρο µου στην παρούσα ποινική υπόθεση».


Ανέφερε επίσης ότι « εργαζόµουν πάντοτε µε πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος προς το καλύτερο συµφέρον της τράπεζας και των µετόχων της. Ουδέποτε περιήλθε σε γνώση µου ότι οι επίδικες οικονοµικές καταστάσεις περιείχαν οποιεσδήποτε παραπλανητικές ενδείξεις ή οποιαδήποτε ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ως είναι οι κατηγορίες τις οποίες αντιµετωπίζω, ή έστω οτιδήποτε το µεµπτό. Είµαι αθώος για όλα όσα κατηγορούµαι», κατέληξε.


Η αντεξέταση του κ. Φόρου από την Εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής θα γίνει στις 30 Μαίου.


Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε και η αντεξέταση του μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της πρώην Λαϊκής Νεοκλή Λυσάνδρου.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Φρένο στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές βάζει το Υπ. Γεωργίας

Το φαινόμενο έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στον γεωργό, όπως η απώλεια εισοδήματος
23/05/2018 - 16:59

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ρέγκλιγκ: Η Ελλάδα χάνει τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος

Μήνυμα στην Ελλάδα να συνεχίσει να σέβεται τους δημοσιονομικούς στόχους
16/05/2019 - 21:52

Moody's: Προς νέα υποβάθμιση η Τουρκία

Η Moody's υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Τουρκίας σε Ba3
16/05/2019 - 16:47

Έρχονται νέα κίνητρα για προσιτή κατοικία

Αυξάνεται και το επίδομα ενοικίου για λήπτες ΕΕΕ
16/05/2019 - 09:27

Υπουργός Μεταφορών: Η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει κάθε μορφή τουρισμού

Τη σημαντικότητα του τομέα στην οικονομία τόνισε η Βασιλική Αναστασιάδου
10/05/2019 - 14:59

ΗΠΑ Vs. Κίνα: Τεράστια ανησυχία στην ΕΕ για τον εμπορικό πόλεμο

Καταρρέει η διαδικασία, έρχονται νέες ταρίφες – Πώς επηρεάζεται η Κύπρος
10/05/2019 - 10:15

ΓεΣΥ και κρατικό μισθολόγιο ανησυχούν την Κομισιόν για την πορεία της οικονομίας

"Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, πληθαίνουν οι καθοδικοί κίνδυνοι"
07/05/2019 - 17:12

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Πάφος: Αίσιος τέλος στην επιχείρηση διάσωσης άνδρα που έπεσε σε χαράδρα

Ανασύρθηκε τραυματισμένος από γκρεμό στην περιοχή λουτρών της Αφροδίτης

Επιχείρηση διάσωσης άνδρα που έπεσε σε γκρεμό στα λουτρά της Αφροδίτης

Σε συναγερμό Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομία

Το μέλλον και η λειτουργία του ΑΞΙΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Και πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου θα προφέρει από το 2021
Ελλάδα

Σε κρίσιμη κατάσταση αγοράκι που κάηκε με βραστό νερό στον Ασπρόπυργο

Έριξε πάνω του κατσαρόλα με νερό ενώ βρισκόταν υπό την επιμέλεια φίλης της μητέρας του

Δεν αποκλείει "θερμό επεισόδιο" με την Τουρκία ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας

Σε πλήρη συντονισμό Αθήνα και Λευκωσία για αναχαίτιση των απειλών της 'Αγκυρας

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 20χρονου φοιτητή στην Κρήτη (ΦΩΤΟ)

Εντοπίστηκε μετά από δυο μέρες σε αγροτική τοποθεσία του Καβροχωρίου στο Ηράκλειο
Διεθνή

Ισχυρή σεισμική δόνηση στη Δυτική Παπούα

Oι ινδονησιακές αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Ο ανατριχιαστικός διάλογος λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία του Κασόγκι

Στο "φως" αποσπάσματα ηχογραφήσεων από την ημέρα του φόνου

Εκτός του αγώνα διαδοχής της Μέι ο Ρόρι Στιούαρτ

Συγκέντρωσε 27 ψήφους στην 3η ψηφοφορία μεταξύ των βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος

tv news

Ο Ορφέας παραφυλάει μέσα στο ιατρείο της Μίνας με σκοπό να της επιτεθεί...

Ο κλοιός γύρω από τη Μαργκώ στενεύει... «To Τατουάζ» Πέμπτη: Νέο Επεισόδιο στον Alpha
Alpha TV Κύπρου

Η Μελίτη το σκάει και η Λίλιαν τη βρίσκει! Η Μαρίνα είναι πλέον αποφασισμένη...

Θα πάει στο αστυνομικό τμήμα να ομολογήσει; «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Πέμπτη:Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 20/06/2019 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Πέμ, 20/06/2019 - 07:00ALPHA ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πέμ, 20/06/2019 - 09:30DEAL
Πέμ, 20/06/2019 - 10:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 20/06/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πέμ, 20/06/2019 - 13:00ΕΛΕΝΗ
Πέμ, 20/06/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 20/06/2019 - 17:40DEAL
Πέμ, 20/06/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Πέμ, 20/06/2019 - 18:10DEAL
Πέμ, 20/06/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 20/06/2019 - 19:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Πέμ, 20/06/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Πέμ, 20/06/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Πέμ, 20/06/2019 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Πέμ, 20/06/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 21/06/2019 - 00:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Παρ, 21/06/2019 - 01:00ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ