Ανάλυση της έκδοσης ομολόγου €1 δισ. της Κυπριακής Δημοκρατίας

Παρασκευή, 21/6/2024 - 12:45

Η Κύπρος είχε την ευελιξία να επιλέξει την χρονική περίοδο που θα βγει στις αγορές για να αντλήσει €1 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης 7έτους ομολόγου, καθώς λόγω της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής που εφάρμοσε τα τελευταία χρόνια, εξασφάλισε ένα επαρκές «μαξιλάρι» ρευστών διαθέσιμων με το οποίο μπορεί να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για το 2024 και 2025, σύμφωνα με την ανάλυση της επενδυτικής Athlos Capital η οποία παρέχει εξειδικευμένη πρόσβαση στις αγορές  ομολόγων, υπηρεσίες θεματοφυλακής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων. 

Όπως σημειώνεται, παρά την αβεβαιότητα που προκλήθηκε στις αγορές μετά τις ευρωεκλογές, κυρίως λόγω των πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία, οι δύο πρόσφατες διαδοχικές αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας από τους οίκους Fitch και Standards & Poor’s, δημιουργήσαν ευνοϊκές συνθήκες ώστε να προχωρήσει η έκδοση.

Η Athlos Capital εξηγεί πως αν και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είχε άμεση ανάγκη για χρήματα, το υπουργείο Οικονομικών επέλεξε να προχωρήσει με την έκδοση, κρίνοντας σημαντική την παρουσία της χώρας μας στις διεθνείς αγορές και την τακτική επαφή με τους επενδυτές αλλά επίσης και επειδή επιθυμούσε να καλύψει σημεία της καμπύλης απόδοσης ομολόγων.

Η έκδοση ήταν απόλυτα επιτυχημένη καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν μεγάλο με την κάλυψη να υπερβαίνει τα €9.3 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3.31% (MS + 55bps) ελαφρώς χαμηλότερο από το αρχικά εκτιμώμενο 3.36% (MS + 60bps). «To ύψος του επιτοκίου κρίνεται ως ικανοποιητικό καθώς η Κύπρος, λόγω του μεγέθους της και της σχετικά χαμηλότερης εμπορευσιμότητας των τίτλων της, αναγκάζεται να πληρώνει λίγο περισσότερο συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ με παρόμοια πιστοληπτική διαβάθμιση», σχολίασε ο οικονομικός αναλυτής της Athlos Capital, Φάνος Βλαδιμήρου.

Επιβεβαιώνεται η δέσμευση για μείωση του Δημόσιου Χρέους

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών παρά το γεγονός ότι η Κύπρος οφείλει να αποπληρώσει 2 ομόλογα μέσα στο 2024 (ένα τον Ιούνιο και ένα τον Δεκέμβριο) συνολικού ποσού €1,850 δισ. ευρώ, προχώρησε και σε πρόταση προς τους κατόχους του ομολόγου με λήξη το 2028, για επαναγορά μέχρι του ποσού των €500 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τις προθέσεις της Κυβέρνησης για σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και σε απόλυτους όρους.  

Η Athlos Capital είχε σημαντική συμμετοχή και σ’ αυτήν την έκδοση της Δημοκρατίας ενώ υπενθυμίζεται πως την περασμένη Δευτέρα, μέσω της καινοτόμου επενδυτικής πλατφόρμας που δημιούργησε, της Sophic, εξασφάλισε πέραν από το 80% των συνολικά 21.5 εκατ. ευρώ Γραμματίων Δημοσίου (ΓΔ) που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Τα ΓΔ, με απόδοση 3.74% διατίθενται σε μη επαγγελματίες επενδυτές μέσω της πλατφόρμας Sophic.

Σχετικά με την Athlos Capital

Η Athlos Capital είναι μια ανεξάρτητη επενδυτική εταιρεία που εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (αρ. άδειας 348/17). Η Athlos Capital είναι ευρέως γνωστή στο επενδυτικό κοινό, καθώς παρέχει μεταξύ άλλων, συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα, εξειδικευμένη πρόσβαση στις αγορές  ομολόγων, υπηρεσίες θεματοφυλακής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

Σχετικά με τη Sophic

Η Sophic είναι μια εύχρηστη πλατφόρμα, που στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας των πελατών μας. Μέσω της Sophic, οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν τα ΓΔ  που συνάδουν με τους  οικονομικούς τους στόχους, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη διασπορά των κεφαλαίων τους επενδύοντας σε διαφορετικά ΓΔ, μειώνοντας περαιτέρω το ρίσκο τους. Η Sophic είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την  Athlos Capital, η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και είναι εξουσιοδοτημένη να προσφέρει διασυνοριακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.