Απάντηση στην επιστολή Σταυρινίδη από Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνεργατισμό

Δεν λειτουργεί με τη μέθοδο της ανταλλαγής επιστολών αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή που συστάθηκε για τη διεξαγωγή έρευνας για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος και εξηγεί ότι άτομα το όνομα των οποίων έχει ακουστεί στις δημόσιες συνεδριάσεις, μπορεί να ζητήσει να κληθεί να καταθέσει δημόσια.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι παρατηρήθηκε το ανορθόδοξο φαινόμενο η Ερευνητική Επιτροπή να λαμβάνει επιστολές από άτομα, στα οποία έγινε αναφορά στο όνομα τους, από πρόσωπα τα οποία καταθέτουν ενόρκως ως μάρτυρες, στις δημόσιες/ανοιχτές συνεδριάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής.

"Σε κάποιες, μάλιστα περιπτώσεις, αυτές οι επιστολές δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ, απαντώντας στα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον της Επιτροπής", αναφέρεται.

Η Ερευνητική Επιτροπή με βάση τις εξουσίες οι οποίες της παρέχονται από τον περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο, καθώς και το Διάταγμα του Γενικού Εισαγγελέα "ακούει μάρτυρες και καταγράφει γεγονότα ενόρκως σε δημόσιες συνεδριάσεις και δεν λειτουργεί με τη μέθοδο της ανταλλαγής επιστολών", προστίθεται.

"Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, του οποίου το όνομα έχει ακουστεί στις δημόσιες/ανοικτές συνεδριάσεις, έχει το δικαίωμα να αποταθεί στην Ερευνητική Επιτροπή και με επιστολή του να ζητήσει να κληθεί και να καταθέσει δημόσια και ενόρκως, στην περίπτωση που δεν έχει ήδη κληθεί από την Επιτροπή να το πράξει, και να παραθέσει ενώπιον της Επιτροπής γεγονότα, τα οποία θα είναι χρήσιμα, στο πλαίσιο των όρων εντολής της", καταλήγει η ανακοίνωση.

κκκκ

Η επιστολή Σταυρινίδη

Αφορμή για την ανακοίνωση της Ερευνητικής Επιτροπής αποτέλεσε επιστολή που απέστειλε ο Γιάννος Σταυρινίδης, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Επιτροπής κύριο Αρέστη και στην οποία αναφέρει τα εξής: 

"Σε σχέση με εσφαλμένες αναφορές που φαίνεται να έγιναν για το πρόσωπο μου, κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας στο πλαίσιο των εργασιών της Ερευνητικής Επιτροπής, οι οποίες όπως διεφάνη στη συνέχεια της διαδικασίας προκάλεσαν ερωτηματικά στα μέλη της Επιτροπής, σάς αποστέλλω την πιο κάτω επιστολή, την οποία σας πληροφορώ ότι προτίθεμαι να δημοσιοποιήσω προς άρση παρεξηγήσεων.

Πρόσληψη στην Συνεργατική Κεντρική Τράττεζα

Προσελήφθηκα στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) τον Ιούνιο του 2014 για 12μηνη δοκιμαστική περίοδο. Η επιστολή πρόσληψής μου, ημερομηνίας 2/5/14, υπογράφεται από τον κ. Μάριο Κληρίδη και αναφέρεται στην ανάληψη της θέσης του Head of Strategy από 1i Ιουνίου 2014. Αξίζει να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη θέση ανακοινώθηκε μέσω της PWC (διαδικασία μεταξύ τριών επικρατέστερων υποψήφιων) και καμία σχέση δεν είχε με θέση που αφορούσε στο Γραφείο του Προέδρου. Στη συνέχεια, μου ανατέθηκε και το χαρτοφυλάκιο της Επικοινωνίας κατόπιν υποδείξεων της Τρόικα προς την Τράπεζα για την απουσία ανάλογης υποδομής, υποχρέωση που περιλήφθηκε στον έλεγχο του Εντολοδόχου Παρακολούθησης (Monitoring Trustee). Μονιμοποιήθηκα 12 μήνες μετά την πρόσληψή μου και συγκεκριμένα στις 26/5/2015, με επιστολή που έλαβα από τον τότε Γενικό Διευθυντή κ. Μάριο Κληρίδη.

Προϋπηρεσία

Όταν προσελήφθηκα στην ΣΚΤ είχα ήδη 17 χρόνια εμπειρίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας εργαστεί στην Κύπρο και την Ελλάδα σε θέσεις Αναλυτή, Προϊστάμενου Ανάλυσης, Διαχειριστή Κεφαλαίων και Σύμβουλου Επενδύσεων. Ο τίτλος της τελευταίας θέσης που κατείχα, προτού προσληφθώ στη Συνεργατική Τράπεζα, ήταν Γενικός Διευθυντής της PCM Advisers LTD, 100% θυγατρικής της Τράπεζας Αναπτύξεως, ενεργώντας ως ο μεγαλύτερος σε μερίδιο αγοράς Σύμβουλος Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων στην Κύπρο, με πελατολόγιο που αντιστοιχούσε σε κεφάλαια άνω του ΕΥΡΩ 1δις.

Αρμοδιότητες

Λόγω της φύσης του χαρτοφυλακίου μου, δηλαδή Στρατηγική και Επικοινωνία, είχα διπλή γραμμή αναφοράς τόσο προς τον Πρόεδρο της Επιτροπείας όσο και προς τον Γενικό Διευθυντή, το οποίο ίσχυε και όταν τη θέση του Προέδρου ανέλαβε ο κ. Ταουσιάνης και ακολούθως ο κ. Χατζηνικόλας.

Προσελήφθηκα ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Στρατηγικής, η οποία, όπως έχω ήδη αναφέρει, εμπλουτίστηκε στη συνέχεια με την Υπηρεσία Επικοινωνίας, κατόπιν εποπτικών απαιτήσεων. Με την παραίτηση του κ. Τρόκκου, τον Ιανουάριο 2016, ανέλαβα και τη Μονάδα Αναδιάρθρωσης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα και η Υπηρεσία μου από Στρατηγικής και επικοινωνίας έγινε Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανασχηματισμού. Οπότε, έγινα Διευθυντής Διεύθυνσης, ως ένας από τους 34 Διευθυντές, βάσει της διοικητικής δομής της Τράπεζας. Η δε αντιμισθία μου επιβεβαιώνει τα πιο πάνω συγκριτικά και σε απόλυτους αριθμούς.

Συμμετείχα στην επιτροπή Asset Liability Committee (ALCO), κατόπιν πρόσκλησης του κ. Μάριου Κληρίδη, καθώς και στην Executive Committee (EXCO) κατόπιν υπόδειξης που αντιλαμβάνομαι έκανε το Δ.Ν.Τ προς την Τράπεζα, την περίοδο που προσέφερε τεχνική βοήθεια στην Τράπεζα για θέματα διακυβέρνησης.

Ο ρόλος μου ήταν αποκλειστικά συμβουλευτικός προς την ιεραρχία μου και τις Επιτροπές στις οποίες συμμετείχα. Στην Επιτροπή Στρατηγικής του Συμβουλίου, η οποία χάρασσε την στρατηγική του οργανισμού και στην συνέχεια την παρουσίαζε στην Ολομέλεια για έγκριση, παρουσίαζα προτάσεις κατόπιν ανάθεσης απο την ιεραρχία μου. Σημειώνεται ότι, η ηθική τραπεζική αποτελούσε πυξίδα της στρατηγικής μας με κορυφαία πράξη την επιστροφή άνω των ΕΥΡΩΙΟΟεκ. τόκων στους πελάτες από λανθασμένες χρεώσεις.

Εκπαίδευση

Οι σπουδές μου περιλαμβάνουν πτυχίο Β.Sc. στην Διοικητική Επιστήμη από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, από το οποίο αποφοίτησα με διάκριση λαμβάνοντας βραβείο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μεταπτυχιακό Μ.Sc. από το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (UMIST) για το οποίο έλαβα υποτροφία του Ιδρύματος Λεβέντη.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις και είμαι έτοιμος για κλήση προκειμένου να καταθέσω και να τοποθετηθώ επί ισχυρισμών που μπορεί να αφορούν το άτομό μου ή και ευρύτερα τα προς διερεύνηση ζητήματα."

Επόμενο άρθρο

Ρεκόρ πωλήσεων στην Κίνα για την αυτοκινητοβιομηχανία Audi

Συνολικά, 53.191 οχήματα παραδόθηκαν σε Κινέζους πελάτες τον Ιούλιο
09/08/2018 - 21:34

ΣχετικέςΕιδήσεις

Παράταση δύο μηνών στο έργο της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό

Ο Γενικός Εισαγγελέας ανανεώνει με διάταγμα τους όρους εντολής των τριών μελών
21/12/2018 - 07:58

Χάρης Γεωργιάδης: Δεν είμαι γαντζωμένος στη θέση μου (ΒΙΝΤΕΟ)

“Δεν κόπηκε το σχέδιο Εστία” - Εξετάζεται το θέμα του κατώτατου μισθού
17/12/2018 - 15:06

Έκλεισε ο κύκλος των δημόσιων ακροάσεων της Ερευνητικής για το Συνεργατισμό

Συνεχίζεται η συγγραφή του πορίσματός που θα παραδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα
14/12/2018 - 19:29

Ταουσιάνης: "Λάθος μου που δεν παραιτήθηκα μετά την ανάθεση στην Altamira"

Τι ανέφερε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού
12/12/2018 - 17:23

Με τρεις νέες καταθέσεις επανέρχεται η Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνεργατισμό

Ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής βρέθηκαν ήδη 73 μάρτυρες συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΟΙΚ
02/12/2018 - 13:19

ΥΠΟΙΚ: "Δόθηκε κρατική ενίσχυση, για να μην γίνει κούρεμα στον Συνεργατισμό"

Η εισαγωγική δήλωση του Χάρη Γεωργιάδη ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής
22/11/2018 - 10:33

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Άμεση εκδίκαση της υπόθεσης του 23χρονου που "πετούσε" με 227 χιλιόμετρα

Παραδέχθηκε τη διάπραξη των τροχαίων αδικημάτων

Απροσπέλαστος ο χώρος στάθμευσης στην κοίτη του ποταμού Άμαθου (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Δήμος Γερμασόγειας προχώρησε εδώ και μέρες στο κλείσιμό του λόγω υπερχείλισης φράγματος

Aυτόν καταζητούν οι αρχές για υπόθεση εμπρησμού στη Λεμεσό (ΦΩΤΟ)

Η Αστυνομία ζητά τη συνδρομή του κοινού για να εντοπίσει τον ύποπτο 42χρονο
Ελλάδα

Στη σκιά επεισοδίων η "Συμφωνία των Πρεσπών" στην Ολομέλεια

Πρόθεση της κυβέρνησης να εξαντληθεί το προβλεπόμενο όριο τριών ημερών συζήτησης

Ο απόηχος των επεισοδίων στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Τραυματισμοί, συλλήψεις, χημικά και μαζική επίθεση κατά της κυβέρνησης
Διεθνή

Κορυφώνεται η αγωνία για τον εντοπισμό του δίχρονου που έπεσε σε πηγάδι (BINTEO)

Η τιτάνια μάχη για 8η μέρα και το τούνελ που αναμένεται να οδηγήσει στο μικρό Γιούλεν

Γλίτωσαν από τον ισχυρό σεισμό και πέθαναν από καρδιακό επεισόδιο

Δόθηκε εντολή εκκένωσης σε περιοχή της Χιλής και προειδοποίηση για τσουνάμι

Παγκόσμιο ενδιαφέρον για το φαινόμενο του "ματωμένου" φεγγαριού (ΦΩΤΟ)

Δείτε εικόνες από την εντυπωσιακή πρώτη πανσέληνος του 2019

tv news

Η Λήδα θυμωμένη φεύγει από το σπίτι χωρίς να ξέρει ότι απ΄ έξω καραδοκεί η Σάσα…

«To Τατουάζ» επιστρέφει με συγκλονιστικά διπλά επεισόδια από την Δευτέρα στον Αlpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Η Κάτια έρχεται  αντιμέτωπη για πρώτη φορά μετά από χρόνια, με την  Μαρίνα...

Η Σοφία ανατρέπει τα δεδομένα «Γυναίκα Χωρίς Όνομα»Δευτέρα Νέο Επεισόδιο στον Αlpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Δευ, 21/01/2019 - 17:40DEAL
Δευ, 21/01/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Δευ, 21/01/2019 - 18:10DEAL
Δευ, 21/01/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Δευ, 21/01/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Δευ, 21/01/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Δευ, 21/01/2019 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Δευ, 21/01/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 22/01/2019 - 00:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τρί, 22/01/2019 - 01:20BAKE OFF GREECE
Τρί, 22/01/2019 - 02:45ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τρί, 22/01/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τρί, 22/01/2019 - 06:10ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ
Τρί, 22/01/2019 - 06:30ΤΙ ΛΕΕΙ;
Τρί, 22/01/2019 - 08:00ΕΛΕΝΗ
Τρί, 22/01/2019 - 09:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τρί, 22/01/2019 - 10:15DEAL
Τρί, 22/01/2019 - 11:00ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 22/01/2019 - 11:45ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τρί, 22/01/2019 - 14:45ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 22/01/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ