Αύξηση δείκτη κύκλου εργασιών μεταφορών και αποθήκευσης

Τρίτη, 20/2/2018 - 14:20
Μικρογραφία

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017 σημείωσε αύξηση της τάξης του 2,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, κατά οικονομική δραστηριότητα, άνοδο 24,2% κατέγραψαν οι πλωτές μεταφορές, 12,4% οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες και 9,0% οι χερσαίες μεταφορές, ενώ μείωση της τάξης του 1,6% σημειώθηκε στην αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Η ανοδική πορεία στις αεροπορικές μεταφορές, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των νέων αεροπορικών εταιρειών, συνεχίστηκε.

Εξάλλου, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 σημείωσε αύξηση της τάξης του 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.