Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε αποκοπές στους μισθούς δικαστών του Ανωτάτου

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε, μετά από προσφυγές, την απόφαση για επιβολή αποκοπών στους μισθούς τριών πρώην δικαστών και ενός νυν δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως «χρέος αναλογικής σύνταξης» στη βάση του περί Προϋπολογισμού του έτους 2013 Νόμου (Ν.59(ΙΙ)/2012)

Οι προσφυγές, οι οποίες εκδικάστηκαν χωριστά, καταχωρήθηκαν συγκεκριμένα από τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Δημήτρη Χατζηχαμπή και τους πρώην δικαστές του Ανωτάτου Γεώργιο Ερωτοκρίτου και Ανδρέα Πασχαλίδη, καθώς επίσης από τον νυν Δικαστή Κώστα Παμπαλλή. Οι προσφυγές στρέφονταν κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Γενικού Λογιστή και του Υπουργού Οικονομικών.

Οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες και στηρίχθηκαν στην, επίσης, ακυρωτική απόφασή που εξέδωσε τον περασμένο Δεκέμβριο η Ολομέλεια του Διοικητικού Δικαστηρίου σε άλλη προσφυγή της πρώην δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου Έφης Παπαδοπούλου.

Η εν λόγω προσφυγή είχε επιλεγεί ως πιλοτική διότι αφορούσε τα ίδια γεγονότα και προβάλλονταν οι ίδιοι λόγοι ακύρωσης με τις παρούσες προσφυγές.

Το Διοικητικό Δικαστήριο στις αποφάσεις του υιοθέτησε και επανέλαβε για τους σκοπούς των υπό εξέταση προσφυγών, το σκεπτικό και την κατάληξη της απόφασης στην προσφυγή της δικαστού Έφης Παπαδοπούλου, η οποία, να σημειωθεί, δεν έχει εφεσιβληθεί από τη Δημοκρατία.

Διαβάστε Επίσης: Αντισυνταγματικές οι αποκοπές σε πρώην δικαστές λέει το Διοικητικό Δικαστήριο

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Ολομέλειας, η εν λόγω Δικαστής εδικαιούτο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν την θέσπιση του Ν.59(ΙΙ)/2012 νομοθετικές πρόνοιες, μετά τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας της και μέχρι την αφυπηρέτηση της από τη θέση Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, να λαμβάνει προσθετικά τόσο τον προβλεπόμενο (σε ύψος) μισθό για τη προαναφερόμενη θέση της, όσο και σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς ή μειώσεις, αποκοπές ή συμψηφισμό των πιο πάνω.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2013 (Ν.59(ΙΙ)/2012) «ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων της Δημοκρατίας και των κρατικών υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες στην κρατική υπηρεσία, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου».

 ανώτατο δικαστήριο

Όπως αναφέρεται, παρά το ότι στον Ν.59(ΙΙ)/2012, δεν ερμηνεύεται η έννοια της λέξης "αξιωματούχος" εντούτοις το Γενικό Λογιστήριο ερμήνευσε ότι, η εν λόγω έννοια συμπεριλαμβάνει και Δικαστή (του Ανωτάτου Δικαστηρίου) και ως εκ τούτου «θα έπρεπε να αποκόπτεται από την αντιμισθία της αιτήτριας το αναλογικό μέρος της σύνταξης γήρατος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 1/1/2013 μέχρι την ημέρα αφυπηρέτησης της».

Η Ολομέλεια του Διοικητικού Δικαστηρίου είχε διαπιστώσει στην απόφαση της τον περασμένο Δεκέμβρη ότι η ερμηνεία του Γενικού Λογιστηρίου ότι η επίμαχη διάταξη του άρθρου 11 του Ν.59(ΙΙ)/2012 εφαρμόζεται (και μάλιστα αναδρομικά) και στην περίπτωση της αιτήτριας ως Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κρίνεται αντισυνταγματική ως παραβιάζουσα τις πρόνοιες των Άρθρων 158.3 και 153.12 του Συντάγματος, καθότι συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή μεταβολή της αντιμισθίας της αιτήτριας.  

Συγκεκριμένα το άρθρο 153.12 προβλέπει ότι «η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας οιουδήποτε δικαστού του Aνωτάτου Δικαστηρίου δεν δύναται να μεταβληθώσι δυσμενώς δι` αυτόν μετά τον διορισμόν αυτού».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση,  «το θέμα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θέμα ίσης μεταχείρισης. Είναι η επιλογή του συνταγματικού νομοθέτη να εξαιρέσει τη Δικαστική Υπηρεσία από οποιαδήποτε μέτρα μείωσης της αντιμισθίας των Δικαστών, για ευνόητους λόγους. Η συνταγματική πρόνοια εκφράζει την απαραίτητη προϋπόθεση της ευρύτερης αρχής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, άρρηκτα συνδεδεμένης με την ύπαρξη και λειτουργία της Δικαστικής Εξουσίας σε κράτος δικαίου».

"Kύριος σκοπός της προστασίας αυτής, πέραν από του να προσελκύει αξιόλογους νομικούς στη δικαστική έδρα, ‘είναι να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία πνεύματος που είναι αναγκαία για να διασφαλίζει τη λεπτή εξισορρόπηση μεταξύ ατομικών δικαιωμάτων και κρατικών εξουσιών, που ισοδυναμεί με πολιτική ελευθερία"

Σημειώνεται επίσης ότι ([…]άμεση μείωση των απολαβών των δικαστών με νομοθεσία, που έχει ως αποτέλεσμα αποκοπή μέρους του μισθού τους, απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο η μείωση τέτοιων απολαβών μέσω φορολογικού νομοθετήματος, που επηρεάζει την αντιμισθία εμμέσως, η δε φορολογία αυτή, θα πρέπει να είναι τέτοια, που να εφαρμόζεται σε όλους τους φορολογούμενους χωρίς διάκριση (non discriminatory)». 

Επισημαίνεται ότι «οι επίδικες νομοθεσίες δεν συνιστούν φορολογικούς νόμους, αλλά ούτε και μπορεί να λεχθεί ότι είναι γενικής εφαρμογής και, ως εκ τούτου, συνιστούν ανεπίτρεπτη δυσμενή μεταβολή της αντιμισθίας των δικαστών, κατ` αντίθεση με τις πρόνοιες του Άρθρου 158.3 του Συντάγματος».

Υπό το φως των ανωτέρω, καταλήγουν οι αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου στις προσφυγές των δικαστών, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι άκυρη ως εκδοθείσα κατ` αντισυνταγματική ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν.59(ΙΙ)/2012.

Επόμενο άρθρο

Προδρόμου: Η ανάκαμψη στην Κύπρο παραμένει ισχυρή, σύμφωνα με το ΔΝΤ

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν μια πρόκληση
04/06/2019 - 14:19

ΣχετικέςΕιδήσεις

Δεν εξαιρούνται οι δικαστές στις εφέσεις για αποκοπές δημοσίων υπαλλήλων

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα εξαίρεσης
16/07/2019 - 15:32

Παραδέχθηκε πως επιτέθηκε σε γυναίκες και τους έκοβε τα μαλλιά

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου θα οδηγηθεί ο 23χρονος ύποπτος
15/07/2019 - 09:12

Στη φυλακή για 18 μήνες 38χρονος που έκλεψε νυχτερινό κέντρο στη Λάρνακα

Οδηγήθηκε ενώπιον Δικαστηρίου και του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης
12/07/2019 - 17:12

Στο κελί 24χρονος για υπόθεση βιασμού και απαγωγής της πρώην συμβίας του 

Παραβίασε διάταγμα δικαστηρίου που του απαγόρευε να πλησιάσει τη γυναίκα
11/07/2019 - 13:23

Ποινή φυλάκισης τριών μηνών σε πρώην κοινοτάρχη της Κρήτου Τέρρας

Πιστοποίησε πλαστό έγγραφο για να καταφέρουν να τιτλοποιήσουν ακίνητο
08/07/2019 - 22:31

Θύματα της οικονομικής κρίσης οι νέοι ηλικίας 18-35 ετών

Ο μεγάλος αριθμός σπουδασμένων, η ανεργία, οι χαμηλοί μισθοί και οι ελλείψεις
06/07/2019 - 19:14

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Μάνα και κόρη μαζί στη ζωή μαζί στο θάνατο (ΦΩΤΟ)

Βαρύ πένθος στο Δήμο Λύσης για το θάνατο της Συμβούλου Ελένης Ιωακείμ και της μητέρας της

"Ελπίζω να μην ζω για να δω την τουρκοποίηση της Κύπρου" (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι έλεγε ο Αλέξης Γαλανός από το στούντιο του Alpha Κύπρου για Αμμόχωστο και Κυπριακό

"Χαλάει" ο καιρός τα επόμενα 24ωρα

Βροχές και καταιγίδες προβλέπει από αύριο η Μετεωρολογική Υπηρεσία
Ελλάδα

Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε γυναίκα στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ)

Τον καταδίωξαν πολίτες και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν

Ενημέρωσε το Μητσοτάκη ο Δένδιας για τα μέτρα κατά της Τουρκίας

Πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ συναντήθηκαν σήμερα το πρωί

Μοιραίο μπάνιο για 42χρονο σε παραλία στη Μεσσηνία

Είχε πάει για κανό το απόγευμα της Κυριακής
Διεθνή

Τζόνσον και Χαντ: Απορρίπτουν το backstop ακόμα και με αλλαγές

Η θέση των διεκδικητών για την πρωθυπουργία της Βρετανίας

ΗΠΑ: Αρνούνται άσυλο στους μετανάστες που φτάνουν από το Μεξικό

Το νέο μέτρο της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου

tv news

Όλοι έχουν μια ιστορία.... Ποιο είναι το τραγούδι της δικής σου;

Δήλωσε και εσύ συμμετοχή στο "Soundtrack Of Love..." Παρουσιάζει η Χριστιάνα Αριστοτέλους
Alpha TV Κύπρου

Ο Ηλίας μένει μόνος στο σπίτι,όταν ξαφνικά εισβάλλει μια γνωριμία απ’το παρελθόν

Νέα ξεκαρδιστικά επεισόδια της «Μουρμούρας»! Δείτε τις περιλήψεις της εβδομάδας...
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 16/07/2019 - 18:10ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Τρί, 16/07/2019 - 19:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 16/07/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Τρί, 16/07/2019 - 22:00Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τρί, 16/07/2019 - 22:45ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 16/07/2019 - 23:30ΚΑΡΜΑ
Τετ, 17/07/2019 - 00:15ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 17/07/2019 - 01:00ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ
Τετ, 17/07/2019 - 01:4510Η ΕΝΤΟΛΗ
Τετ, 17/07/2019 - 02:30ΣΕ ΕΙΔΑ
Τετ, 17/07/2019 - 04:45ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Τετ, 17/07/2019 - 05:45ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Τετ, 17/07/2019 - 06:3024 ΩΡΕΣ
Τετ, 17/07/2019 - 07:3060' ΕΛΛΑΔΑ
Τετ, 17/07/2019 - 09:30ΘΑ ΣΕ ΔΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Τετ, 17/07/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 17/07/2019 - 13:15DEAL
Τετ, 17/07/2019 - 14:00ΠΑΡΑΜΥΘΙ... ΑΛΛΙΩΣ
Τετ, 17/07/2019 - 14:45Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τετ, 17/07/2019 - 16:15KITCHEN LAB
Τετ, 17/07/2019 - 17:40ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Τετ, 17/07/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Τετ, 17/07/2019 - 18:10ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ