Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε αποκοπές στους μισθούς δικαστών του Ανωτάτου

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε, μετά από προσφυγές, την απόφαση για επιβολή αποκοπών στους μισθούς τριών πρώην δικαστών και ενός νυν δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως «χρέος αναλογικής σύνταξης» στη βάση του περί Προϋπολογισμού του έτους 2013 Νόμου (Ν.59(ΙΙ)/2012)

Οι προσφυγές, οι οποίες εκδικάστηκαν χωριστά, καταχωρήθηκαν συγκεκριμένα από τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Δημήτρη Χατζηχαμπή και τους πρώην δικαστές του Ανωτάτου Γεώργιο Ερωτοκρίτου και Ανδρέα Πασχαλίδη, καθώς επίσης από τον νυν Δικαστή Κώστα Παμπαλλή. Οι προσφυγές στρέφονταν κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Γενικού Λογιστή και του Υπουργού Οικονομικών.

Οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες και στηρίχθηκαν στην, επίσης, ακυρωτική απόφασή που εξέδωσε τον περασμένο Δεκέμβριο η Ολομέλεια του Διοικητικού Δικαστηρίου σε άλλη προσφυγή της πρώην δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου Έφης Παπαδοπούλου.

Η εν λόγω προσφυγή είχε επιλεγεί ως πιλοτική διότι αφορούσε τα ίδια γεγονότα και προβάλλονταν οι ίδιοι λόγοι ακύρωσης με τις παρούσες προσφυγές.

Το Διοικητικό Δικαστήριο στις αποφάσεις του υιοθέτησε και επανέλαβε για τους σκοπούς των υπό εξέταση προσφυγών, το σκεπτικό και την κατάληξη της απόφασης στην προσφυγή της δικαστού Έφης Παπαδοπούλου, η οποία, να σημειωθεί, δεν έχει εφεσιβληθεί από τη Δημοκρατία.

Διαβάστε Επίσης: Αντισυνταγματικές οι αποκοπές σε πρώην δικαστές λέει το Διοικητικό Δικαστήριο

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Ολομέλειας, η εν λόγω Δικαστής εδικαιούτο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν την θέσπιση του Ν.59(ΙΙ)/2012 νομοθετικές πρόνοιες, μετά τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας της και μέχρι την αφυπηρέτηση της από τη θέση Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, να λαμβάνει προσθετικά τόσο τον προβλεπόμενο (σε ύψος) μισθό για τη προαναφερόμενη θέση της, όσο και σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς ή μειώσεις, αποκοπές ή συμψηφισμό των πιο πάνω.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2013 (Ν.59(ΙΙ)/2012) «ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων της Δημοκρατίας και των κρατικών υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες στην κρατική υπηρεσία, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου».

 ανώτατο δικαστήριο

Όπως αναφέρεται, παρά το ότι στον Ν.59(ΙΙ)/2012, δεν ερμηνεύεται η έννοια της λέξης "αξιωματούχος" εντούτοις το Γενικό Λογιστήριο ερμήνευσε ότι, η εν λόγω έννοια συμπεριλαμβάνει και Δικαστή (του Ανωτάτου Δικαστηρίου) και ως εκ τούτου «θα έπρεπε να αποκόπτεται από την αντιμισθία της αιτήτριας το αναλογικό μέρος της σύνταξης γήρατος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 1/1/2013 μέχρι την ημέρα αφυπηρέτησης της».

Η Ολομέλεια του Διοικητικού Δικαστηρίου είχε διαπιστώσει στην απόφαση της τον περασμένο Δεκέμβρη ότι η ερμηνεία του Γενικού Λογιστηρίου ότι η επίμαχη διάταξη του άρθρου 11 του Ν.59(ΙΙ)/2012 εφαρμόζεται (και μάλιστα αναδρομικά) και στην περίπτωση της αιτήτριας ως Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κρίνεται αντισυνταγματική ως παραβιάζουσα τις πρόνοιες των Άρθρων 158.3 και 153.12 του Συντάγματος, καθότι συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή μεταβολή της αντιμισθίας της αιτήτριας.  

Συγκεκριμένα το άρθρο 153.12 προβλέπει ότι «η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας οιουδήποτε δικαστού του Aνωτάτου Δικαστηρίου δεν δύναται να μεταβληθώσι δυσμενώς δι` αυτόν μετά τον διορισμόν αυτού».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση,  «το θέμα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θέμα ίσης μεταχείρισης. Είναι η επιλογή του συνταγματικού νομοθέτη να εξαιρέσει τη Δικαστική Υπηρεσία από οποιαδήποτε μέτρα μείωσης της αντιμισθίας των Δικαστών, για ευνόητους λόγους. Η συνταγματική πρόνοια εκφράζει την απαραίτητη προϋπόθεση της ευρύτερης αρχής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, άρρηκτα συνδεδεμένης με την ύπαρξη και λειτουργία της Δικαστικής Εξουσίας σε κράτος δικαίου».

"Kύριος σκοπός της προστασίας αυτής, πέραν από του να προσελκύει αξιόλογους νομικούς στη δικαστική έδρα, ‘είναι να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία πνεύματος που είναι αναγκαία για να διασφαλίζει τη λεπτή εξισορρόπηση μεταξύ ατομικών δικαιωμάτων και κρατικών εξουσιών, που ισοδυναμεί με πολιτική ελευθερία"

Σημειώνεται επίσης ότι ([…]άμεση μείωση των απολαβών των δικαστών με νομοθεσία, που έχει ως αποτέλεσμα αποκοπή μέρους του μισθού τους, απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο η μείωση τέτοιων απολαβών μέσω φορολογικού νομοθετήματος, που επηρεάζει την αντιμισθία εμμέσως, η δε φορολογία αυτή, θα πρέπει να είναι τέτοια, που να εφαρμόζεται σε όλους τους φορολογούμενους χωρίς διάκριση (non discriminatory)». 

Επισημαίνεται ότι «οι επίδικες νομοθεσίες δεν συνιστούν φορολογικούς νόμους, αλλά ούτε και μπορεί να λεχθεί ότι είναι γενικής εφαρμογής και, ως εκ τούτου, συνιστούν ανεπίτρεπτη δυσμενή μεταβολή της αντιμισθίας των δικαστών, κατ` αντίθεση με τις πρόνοιες του Άρθρου 158.3 του Συντάγματος».

Υπό το φως των ανωτέρω, καταλήγουν οι αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου στις προσφυγές των δικαστών, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι άκυρη ως εκδοθείσα κατ` αντισυνταγματική ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν.59(ΙΙ)/2012.

Επόμενο άρθρο

Προδρόμου: Η ανάκαμψη στην Κύπρο παραμένει ισχυρή, σύμφωνα με το ΔΝΤ

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν μια πρόκληση
04/06/2019 - 14:19

ΣχετικέςΕιδήσεις

"Πρωταθλητές" στους μισθούς οι κρατικοί αξιωματούχοι (ΒΙΝΤΕΟ)

Αμείβονται περισσότερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
15/10/2019 - 21:40

Αναγνωρίζει τα προβλήματα στο δικαστικό σύστημα ο ΠτΔ (ΦΩΤΟ)

Ανέλαβε καθήκοντα το νέο μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Χάρης Μαλαχτός
15/10/2019 - 14:05

Ήγγικεν η ώρα για την επιβολή ποινής στον Χατζηξενοφώντος για το διπλό φονικό

Συνέχιση της διαδικασίας με τελικές αγορεύσεις της κατηγορούσας αρχής και της υπεράσπισης
15/10/2019 - 12:45

Ξανά ενώπιον του δικαστηρίου η 19χρονη Βρετανίδα που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

Υπέστη νευρικό κλονισμό κατά την προηγούμενη δικαστική διαδικασία
15/10/2019 - 07:24

H FIFA θα πληρώνει τους μισθούς Ουζόχο και Παναγή

Η Παγκόσμια ομοσπονδία θα επωμιστεί τους μισθούς των δύο ποδοσφαιριστών
14/10/2019 - 14:43

Στο δικαστήριο οι ύποπτοι για την κομπίνα με τους άστεγους

Πως κατάφεραν εξαπατήσουν το κράτος και να πάρουν τουλάχιστον 35 χιλιάδες ευρώ
14/10/2019 - 07:34

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Υπ. Υγείας: Καμία πρόθεση παρέμβασης στο θέμα του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ

Διευκρινίσεις προς αποφυγή παρερμηνειών και δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων

Σε απεργιακό κλοιό νοσοκομεία, λιμάνια, Κοινοτικά Συμβούλια και ΑΗΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Στάσεις εργασίας και δυναμικές κινητοποιήσεις με "φόντο" ασφάλιση και συλλογικές συμβάσεις

"Γλεντούν" σε Facebook και Twitter τα νέα παγκάκια στην πλατεία Ελευθερίας(ΦΩΤΟ)

Ποικίλες αντιδράσεις στα social media για το σχήμα και τη χρήση τους...
Ελλάδα

Χανιά: Στην εντατική τετράχρονο κοριτσάκι μετά από πτώση

Οι ιατροί θεωρούν πως οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες για την πορεία της υγείας του

Διπλή επιχείρηση εκκένωσης κτηρίων υπό κατάληψη στα Εξάρχεια

Εντοπίστηκαν μετανάστες και πρόσφυγες εντός κτηρίου

Γλυπτά Παρθενώνα: Η Βασίλισσα Ελισάβετ απαντά πρώτη φορά για την επιστροφή τους

Η επιστολή ομογενούς και η πρώτη αντίδραση στην Ιστορία επί του θέματος από το Παλάτι
Διεθνή

Σενάριο “κωλοτούμπας” Μπόρις Τζόνσον για το Brexit

Από την έξοδο με ή χωρίς συμφωνία στη νέα παράταση

Ήταν κρυμμένοι σε κελάρι για 9 χρόνια επειδή περίμεναν το τέλος του κόσμου (VID)

Εφταμελής οικογένεια δεν είχε επαφή με κανένα για χρόνια

Μεξικό: Δεκαπέντε νεκροί σε ανταλλαγή πυρών αστυνομικών με ενόπλους

Περίπου 80 στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να εντοπίσουν τους δράστες

tv news

Ο καιρός που Οδυσσέας και Ηλιάνα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα πλησιάζει..

Το ζευγάρι φοβάται... «8 Λέξεις» Δείτε στα νέα διπλά επεισόδια της εβδομάδας
Alpha TV Κύπρου

Ο Μάξιμος μαθαίνει από την Αλεξία ότι οι γονείς τους είχαν ερωτική σχέση...

Δείτε αυτή την εβδομάδα στα νέα επεισόδια της σειράς «Αστέρια Στην Άμμο» στον Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 16/10/2019 - 14:40ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ
Τετ, 16/10/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 16/10/2019 - 17:30ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Τετ, 16/10/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Τετ, 16/10/2019 - 18:10ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Τετ, 16/10/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 16/10/2019 - 19:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Τετ, 16/10/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Τετ, 16/10/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τετ, 16/10/2019 - 22:108 ΛΕΞΕΙΣ
Τετ, 16/10/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 17/10/2019 - 00:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Πέμ, 17/10/2019 - 01:15ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Πέμ, 17/10/2019 - 02:008 ΛΕΞΕΙΣ
Πέμ, 17/10/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 17/10/2019 - 06:00KITCHEN LAB
Πέμ, 17/10/2019 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Πέμ, 17/10/2019 - 09:30ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 17/10/2019 - 10:15ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Πέμ, 17/10/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πέμ, 17/10/2019 - 13:20ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ