Δρ. Jonilda Kushta του ΙΚυ: Διορίστηκε εκπρόσωπος της Κύπρου σε Ευρωπαϊκό Φόρουμ

Παρασκευή, 21/6/2024 - 12:50

Άλλη μια σημαντική διάκριση καταγράφει το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ), καθώς το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διόρισε την ερευνήτρια του Κέντρου Κλιματικής και Ατμοσφαιρικής Έρευνας (CARE-C) του ΙΚυ, Δρα Jonilda Kushta, ως εκπρόσωπο της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Forum for Air Quality Modelling (FAIRMODE).

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τον επίσημο διορισμό του CARE-C του Ινστιτούτου Κύπρου, ως Επιστημονικού Αντιπροσώπου που θα εκπροσωπεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στις συνεδρίες, τα φόρουμ, τις συναντήσεις και άλλες σχετικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με κοινά επιστημονικά ενδιαφέροντα για την ποιότητα του αέρα και τις εκπομπές αερίων ρύπων.

Ο διορισμός της Δρος Kushta ως Επιστημονικού Αντιπροσώπου αναμένεται να ενισχύσει, όχι μόνο τις επιστημονικές και πολιτικές προσπάθειες του CARE-C και του ΤΕΕ, αλλά θα συμβάλει επίσης στους ευρύτερους στόχους της ΕΕ, για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της δημόσιας υγείας μέσω πολιτικών δράσεων.

Οι εμπειρογνώμονες κάθε χώρας που εντάσσονται στο δίκτυο FAIRMODE, διορίζονται από τα αντίστοιχα Κράτη-Μέλη. Ο διορισμός της Δρος Kushta αποτελεί αναγνώριση της αφοσίωσης και της εμπειρογνωμοσύνης της, στην προώθηση του πεδίου της έρευνας και της μοντελοποίησης της ποιότητας του αέρα.

Το FAIRMODE ιδρύθηκε το 2007 ως μια συνεργατική πρωτοβουλία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC). Το φόρουμ στοχεύει να διευρύνει το διάλογο ανάμεσα σε ερευνητές και χρήστες μοντέλων της ποιότητας του αέρα σε όλη την ΕΕ, προωθώντας την εναρμονισμένη χρήση των μοντέλων για νομοθετικές και ρυθμιστικές εφαρμογές στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Ποιότητα του Αέρα. Διευκολύνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων, το FAIRMODE διασφαλίζει ότι τα μοντέλα ποιότητας του αέρα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για την ενημέρωση και την καθοδήγηση των πολιτικών αποφάσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ.