Έργα συνολικού κόστους €92 εκ. «τρέχουν» από την ΑΗΚ

Πέμπτη, 13/6/2024 - 15:17
Μικρογραφία

Συγχρηματοδοτούμενα έργα, συνολικού κόστους €92 εκατομμυρίων, βρίσκονται σε εξέλιξη από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Επιπλέον, αναμένεται να ξεκινήσει και το έργο για την αναβάθμιση γραμμών μεταφοράς με την μέθοδο αλλαγής του αγωγού (reconductoring), κόστους €10 εκ.

Τα έργα της ΑΗΚ έχουν προταθεί προς υλοποίηση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Η συνεισφορά της ΕΕ στο κάθε έργο ανέρχεται στο 70%.

Πιο αναλυτικά, για την Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Μεταφοράς βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο για την «Εγκατάσταση και αναβάθμιση Υποσταθμών Μεταφοράς», κόστους €43 εκ.

Το έργο «Εγκατάσταση και αναβάθμιση Υποσταθμών Μεταφοράς» περιλαμβάνει την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε 6 υφιστάμενους υποσταθμούς Μεταφοράς, ονομαστικής τάσης λειτουργίας 132kV (χιλιάδες βoλτ), την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε ένα πρωτεύοντα υποσταθμό, ονομαστική τάσης λειτουργίας 22kV (χιλιάδες βoλτ) και την εγκαθίδρυση ενός νέου πρωτεύοντα υποσταθμού, ονομαστική τάσης λειτουργίας 22kV (χιλιάδες βoλτ).

Εξάλλου, σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης τρία έργα για την ΒΡΔ Διανομής.

Συγκεκριμένα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, βρίσκονται σε εξέλιξη το έργο για την ανάπτυξη και επέκταση του συστήματος Γεωδίας – GIS, κόστους €5 εκ., το έργο για την ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Οπτικών Ινών στο Σύστημα Διανομής, κόστους €17 εκ. και το έργο για την αυτοματοποίηση του Συστήματος Διανομής και Εγκατάσταση Συστήματος SCADA/ADMS, κόστους €27 εκ.

Πηγή
ΚΥΠΕ