ΕΤΕΚ: 5 δέσμες δράσεων για την αποτελεσματική διαχείριση κρατικών κτηρίων

Τετάρτη, 10/7/2024 - 13:32

Τις προτάσεις του για την αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών κτηρίων και υποδομών κατέθεσε το ΕΤΕΚ στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιακών και Έργων κ. Αλέξη Βαφεάδη, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε.

Οι προτάσεις του ΕΤΕΚ αφορούν:

1.         Δημιουργία μητρώου ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων

2.         Τακτικές επιθεωρήσεις, με στόχο τη δομοστατική αναβάθμιση εκεί και όπου χρειάζεται

3.         Ενεργειακή αναβάθμιση

4.         Καταγραφή προβλημάτων προσβασιμότητας και άμεση λήψη μέτρων

5.         Ολοκληρωμένα συμβόλαια συντήρησης και επιδιορθώσεων

Σύμφωνα με τα όσα έθεσε το ΕΤΕΚ στον Υπουργό, θα πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί μητρώο ηλεκτρονικής ταυτότητας για τα κτήρια που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του κράτους. Πρόκειται για ένα εξαιρετικής σημασίας εργαλείο, καθώς με τη δημιουργία του θα δίνεται η δυνατότητα να εντοπίζεται άμεσα και συγκεντρωτικά χρήσιμη πληροφόρηση για το σύνολο των κτηρίων της χώρας, με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και το κράτος. 

Τα κτήρια του δημοσίου θα πρέπει παράλληλα να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα  για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. 

Εξαιρετικής σημασίας για το ΕΤΕΚ αποτελεί και η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Έως το 2050 όλα τα κτήρια θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών, με το ΕΤΕΚ να εκφράζει προβληματισμό και ανησυχία για τη δυστοκία που παρατηρείται στην υλοποίηση ενεργειακών αναβαθμίσεων και στην απορρόφηση οικονομικών πόρων. Σημειώνεται ότι η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση έχει αυξήσει κατά πολύ τα κτήρια που εμπίπτουν στην ετήσια υποχρέωση ενεργειακής αναβάθμισης.

Το θέμα της προσβασιμότητας των δημόσιων κτηρίων αποτελεί για το ΕΤΕΚ τεράστιο ζήτημα. Το Επιμελητήριο εντοπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα κρατικών κτηρίων και υπογραμμίζει την αδήριτη ανάγκη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, με την αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα, και κατηγοριοποίησης των κτηρίων ώστε να τροχοδρομηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για να καταστούν προσβάσιμα.

Σε σχέση με τη συντήρηση, το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μια στρατηγική μετάβασης από τα αποσπασματικά και τμηματικά συμβόλαια συντήρησης στα ολοκληρωμένα συμβόλαια συντήρησης και επιδιορθώσεων (οικοδομικά, επιδιορθώσεις, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός).

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντή ανέφερε: «Τα κρατικά κτήρια και υποδομές είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Το κράτος πρέπει να είναι φωτεινό παράδειγμα στα θέματα αυτά, καταρτίζοντας μια ουσιώδη και αποτελεσματική στρατηγική. Σε σύγχρονα κράτη το δημόσιο δημιουργεί νέο προϊόν (ζήτηση), δείχνοντας με το παράδειγμά του το δρόμο και στον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως, σε αυτές τις συζητήσεις σημαντική θέση έχει η πράσινη μετάβαση και η ψηφιοποίηση του κλάδου των κατασκευών».

Εκ μέρους του ΕΤΕΚ στη συνάντηση παρευρέθηκαν: Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, Α’ Αντιπρόεδρος, Πλάτωνας Στυλιανού, Γενικός Γραμματέας, Ανδρέας Θεοδότου, Ταμίας, Έλενα Χριστοδούλου Λιασίδου και το μέλος της ΔΕ Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα.

Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών

Σχετικά με την αλυσίδα παραγωγής έργων του δημοσίου, σε διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Μεταφορών την περασμένη εβδομάδα, στην παρουσία του Γενικού Ελεγκτή, του Γενικού Λογιστή, εκπροσώπων του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Chartered Institute of Arbitrators και του ΕΤΕΚ, συζητήθηκε το θέμα της ένταξης στα συμβόλαια του δημοσίου των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, με έμφαση στην Κριτική Διαδικασία (Adjudication) και με στόχο την απρόσκοπτη και έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων.

Το ΕΤΕΚ κατέθεσε τις εισηγήσεις του, οι οποίες βασίζονται σε διεθνώς καλές πρακτικές και εμπειρία στον τομέα, παρουσιάζοντας τις ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να τεθούν ώστε να διασφαλιστεί μια δομημένη και αμερόληπτη διαδικασία επίλυσης διαφορών. Παρουσίασε παράλληλα τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, μέσω των εγγράφων και διαδικασιών που εφαρμόζει στο Κέντρο Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΚΕΜΕΔ ΕΤΕΚ).