Fitch: Η αναβάθμιση της Κύπρου φέρνει χαμόγελα

FITCH ΟΙΚΟΣ

Με το μήνυμα "Συνεχίζουμε" ο Υπουργός Οικονομικών χαιρέτισε την νέα αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch στην επενδυτική βαθμίδα.

Πρόκειται για την δεύτερη αναβάθμιση από οίκο, που βγάζει την κυπριακή πιστοληπτική ικανότητα από την κατηγορία σκουπίδια μετά τον Standard and Poor’s. 

Ο οίκος Fitch κρατούσε την κυπριακή οικονομία στην κατηγορία "σκουπίδια" από το καλοκαίρι του 2012 και το βράδυ της Παρασκευής αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής οικονομίας κατά μία βαθμίδα στο ΒΒΒ- από το ΒΒ+ αναθέτοντας σταθερή προοπτική.

Σύμφωνα με τον οίκο τα αυξημένα κρατικά έσοδα και η δημοσιονομική πολιτική ευθύνονται για την αναβάθμιση καθώς διατηρήθηκαν υψηλά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και η οικονομική ανάπτυξη, την ώρα που η πορεία του δημόσιου χρέους ήταν πτωτική και έγιναν ενέργειες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

«Η Κύπρος επωφελείται από ισχυρή οικονομική ανάκαμψη με το πραγματικό ΑΕΠ να φτάνει στα προς της κρίσης επίπεδα» αναφέρει ο οίκος και προβλέπει ανάπτυξη της οικονομίας κατά 4% για το 2018, ενώ το 2019 ο ρυθμός αυτός θα κυμανθεί στα 3,8%. 

Σύμφωνα με τον Fitch, τα ισχυρά κρατικά έσοδα και η συνετή δημοσιονομική πολιτική σημαίνουν ότι η Κύπρος θα καταγράψει δημοσιονομικό πλεόνασμα 2,7% του ΑΕΠ το 2019, σε σύγκριση με τον στόχο του 1,8% στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας του 2018.
 
Ο οίκος αναμένει ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα θα παραμείνουν υψηλά στο 2,4% και 2,2% το 2019 και το 2020 αντίστοιχα σε σύγκριση με 3,1% και 2,9% που ήταν στόχος του στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2019.

Το χρέος μειώνεται

Όσον αφορά το ακαθάριστο δημόσιο χρέος, ο οίκος εκτιμά ότι θα διατηρήσει τη πτωτική του πορεία παρά την αναμενόμενη μεμονωμένη αύξησή του το 2018, λόγω της έκδοσης κρατικών ομολόγων €3,19 δις, που αντιστοιχεί στο 15,5% του ΑΕΠ για τη διευκόλυνση της εξαγοράς του Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, ενέργεια που θα αυξήσει την αναλογία του χρέους ως προς το ΑΕΠ στο 104,4% από 95,7% το 2017.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Fitch, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα διευρυνθεί στο 6,7% του ΑΕΠ το 2019 και στο 7,2% το 2019 σε σύγκριση με τον μέσο όρο της βαθμίδας «ΒΒΒ» που είναι το 1,6%, καθώς η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα, τροφοδοτεί τις εισαγωγές.

Ο ρόλος του Συνεργατισμού

Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση έπαιξε και η εξαγορά της Συνεργατικής Τράπεζας από την Ελληνική Τράπεζα και η μεταφορά των ΜΕΔ ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων στον φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό, σημειώνει ο οίκος, θα μειώσει τα "κόκκινα" δάνεια στο 30% τον Σεπτέμβριο του 2018. 

Η εξαγορά της ΣΚΤ από την Ελληνική, θεωρεί ο Fitch, θα οδηγήσει σε περαιτέρω συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα μεταξύ των δύο μεγάλων τραπεζών, με τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία να αντιστοιχούν στο 336% του ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου μισού του 2018 σε σύγκριση με 352% στο τέλος του 2017.

Τα μη εξασφαλισμένα δάνεια για την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική θα υποχωρήσουν στα €3,8 δις μετά την συναλλαγή της ΣΚΤ και την πώληση δανείων της Τράπεζας Κύπρου, αλλά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κεφαλαιακό έλλειμμα, αν αποκρυσταλλωθούν απώλειες και πραγματοποιηθούν υψηλότερες από τις αναμενόμενες απομειώσεις στις αξίες των εξασφαλίσεων, προσθέτει.

Βοηθάει και το σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Στην αξιολόγηση γίνεται αναφορά και στα μέτρα της Κυβέρνησης για μείωση των προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα και στην πρόθεση για την εφαρμογή του σχεδίου ΕΣΤΙΑ. Εκτιμά ότι το αυξημένο κόστος για την Κυβέρνηση λόγω της κρατικής χορηγίας που σχετίζεται με το ΕΣΤΙΑ και του αυξημένου κόστους εξυπηρέτησης του χρέους μετά την κρατική στήριξη στην ΣΚΤ αποτιμάται στο 0,5% του ΑΕΠ, προσθέτοντας ότι αυτό έχει περιληφθεί στις προβλέψεις του οίκου.

Σύμφωνα με τον οίκο το χρέος του ιδιωτικού τομέα και τα ΜΕΧ παραμένουν υψηλά στο 226% και 97% του ΑΕΠ αντίστοιχα και περιορίζουν την πιστωτική επέκταση.

Τέλος,  οίκος σημειώνει ότι η ευελιξία χρηματοδότησης της Κύπρου έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Μάρτιο του 2016. Αναφέρεται στην βελτιωμένη πρόσβαση στις αγοράς με την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων τον Ιούνιο του 2017 και τον Σεπτέμβριο του 2018, καθώς και τη συσσώρευση ενός μεγάλου αποθεματικού ρευστών διαθεσίμων που αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ και καλύπτει τις μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες για τους επόμενους εννέα μήνες.

ΟΕΒ: Στόχος το ΑΑΑ μέχρι το 2027

Την αναβάθμιση χαιρέτισε και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχανών με ανακοίνωση της όπου τονίζει πως δικαιώνονται οι θυσίες που έγιναν μέχρι σήμερα, ενώ θεωρεί σταθερό και εφικτό το στόχο η Κύπρος να φτάσει το ΑΑΑ μέχρι το 2027.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει την βαθιά της ικανοποίηση για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας και την τοποθέτηση της σε επενδυτική βαθμίδα από τον Οίκο αξιολόγησης FITCH Ratings.

Η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του Οίκου, ακολουθεί την προηγούμενη αναβάθμιση στα μέσα Σεπτεμβρίου από τους Standard and Poor’s, και ενισχύει την διεθνή θέση της Κύπρου ακόμα περισσότερο, φέρνοντας την πατρίδα μας πιο κοντά στην έξοδο από την μεγάλη κρίση.

Σταθερά δικαιώνονται οι θυσίες των παραγωγικών δυνάμεων, η συνετή δημοσιονομική πολιτική, η συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων, η εργατική και κοινωνική ειρήνη και η ισχύς του Κυπριακού επιχειρείν.

Η ΟΕΒ επισημαίνει για μια ακόμα φορά  ότι ο δρόμος για αποκατάσταση πλήρους ομαλότητας είναι μακρύς. Η σύνεση στην δημοσιονομική πολιτική, η στήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η προσέλκυση επενδύσεων πρέπει να ενισχυθούν.

Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια υπηρεσία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην παιδεία και την υγεία και η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία πρέπει να επιταχυνθούν.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν την οικονομία μας είναι τεράστιοι, αλλά τεράστιες είναι και οι δυνατότητες του λαού μας, όταν είναι ενωμένος και έχει στρατηγικό σχέδιο.

Σταθερός και εφικτός στόχος της ΟΕΒ είναι το ΑΑΑ μέχρι το 2027.

Επόμενο άρθρο

Fitch: Αναβάθμιση της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα

Oι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας χαρακτηρίζονται ως σταθερές
19/10/2018 - 23:33

ΣχετικέςΕιδήσεις

Από τις 5638 αιτήσεις για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ μόνο οι 1150 είναι συμπληρωμένες σωστά

Σύμφωνα με εκτίμηση του ΥΠΟΙΚ περί το 10% των αιτήσεων εμφανίζονται ως μη βιώσιμες
20/01/2020 - 15:23

Σύγκρουση Υπουργείου Οικονομικών και ΑΚΕΛ για το Σχέδιο "Εστία" (ΒΙΝΤΕΟ)

Όχι σε λαϊκισμούς απαντά η κυβέρνηση στη θέση Πολυκάρπου ότι τα αποτελέσματα είναι πενιχρά
16/01/2020 - 17:45

Ο Μητσοτάκης αξιοποιεί τον Κύπριο οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη

Αναλαμβάνει Πρόεδρος της Επιτροπής Σχεδίου Ανάπτυξης της Ελλάδας
16/01/2020 - 14:03

Χαιρετίζει την έκδοση των κυπριακών ομολόγων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

«Επιβεβαιώνει τις θετικές προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας» ανέφερε ο Νίκος Αναστασιάδη
15/01/2020 - 09:17

Δίνουν πίστωση χρόνου για διάλογο και προειδοποιούν για παναπεργία (ΒΙΝΤΕΟ)

Το Υπουργείο Οικονομικών αρχίζει διαβουλεύσεις για το συνταξιοδοτικό
13/01/2020 - 14:38

Υπ. Οικονομικών: Άνω του 50% των δικαιούχων υπέβαλε αιτήσεις για το «Εστία»

Ποια είναι τα σχέδια της Κυβέρνησης για όσες αιτήσεις απορριφθούν
10/01/2020 - 14:26

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Ταξιτζήδες σε ρόλο τροχονόμων στους κυπριακούς δρόμους

Κατάρτισαν σχέδιο παρακολούθησης της τροχαίας κίνησης και συλλογής πληροφοριών

€95.000.000 το κόστος για ανέγερση νέου κτηρίου Βουλής και Αρχαιολογικού Πάρκου

Ο χρόνος αποπεράτωσης των κατασκευαστικών εργασιών είναι 54 μήνες

Δρομολογούνται λύσεις για τα ΤΑΕΠ Λεμεσού και Πάφου (ΒΙΝΤΕΟ)

Καθοριστικοί για τα δημόσια νοσηλευτήρια οι επόμενοι έξι μήνες
Ελλάδα

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος» για ύποπτο κρούσμα κορονοϊού

Πρόκειται για παιδί που ταξίδεψε στην Ελλάδα από την Κίνα

Σε τέσσερις φορές ισόβια καταδικάστηκε ο Κώστας Πάσσαρης

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθήνας δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον διαβόητο κακοποιό

«Προσβλέπω σε μια κοινωνία που ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον»

Οι πρώτες δηλώσεις της νέας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
Διεθνή

Η ΕΕ επιβεβαιώνει την στήριξή της στον Χουάν Γκουαϊδό

Δεν ανακοίνωσε μέτρα για να επηρεάσει την πολιτική διαδικασία στη χώρα του

Σε καραντίνα εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα

Αύριο η κρίσιμη απόφαση του ΠΟΥ εάν θα κηρύξει παγκόσμιο συναγερμό

Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία

Από τη σεισμική δόνηση «ταρακουνήθηκαν» και τα νησιά του Αιγαίου. 

tv news

Μάξιμος και Νικηφόρος βρίσκονται σε δεινή θέση, με τους τοκογλύφους να πιέζουν..

Δείτε αυτή την εβδομάδα στα νέα επεισόδια της σειράς «Αστέρια Στην Άμμο»
Alpha TV Κύπρου

Ο Χατζής προχωράει το σχέδιό του να απομακρύνει την Μαρίνα από τον Μιχάλη...

«Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Δείτε στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια της εβδομάδας
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 23/01/2020 - 06:00DIVIDED
Πέμ, 23/01/2020 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Πέμ, 23/01/2020 - 09:30ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 23/01/2020 - 10:15ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Πέμ, 23/01/2020 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πέμ, 23/01/2020 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 23/01/2020 - 17:30DEAL
Πέμ, 23/01/2020 - 18:00ALPHA NEWS
Πέμ, 23/01/2020 - 18:10DEAL
Πέμ, 23/01/2020 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 23/01/2020 - 19:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Πέμ, 23/01/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Πέμ, 23/01/2020 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Πέμ, 23/01/2020 - 22:108 ΛΕΞΕΙΣ
Πέμ, 23/01/2020 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 24/01/2020 - 00:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Παρ, 24/01/2020 - 01:15ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ