Σχέδιο Εστία και στρατηγικοί κακοπληρωτές challenges

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΟΝΙΔΗΣ

Tου Μιχάλη Κρονίδη*

Το Σχέδιο Εστία ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 και οι αιτητές, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις προς τις τράπεζες, πλήρως συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από όλα τα σχετικά παραστατικά. Σκοπός και στόχος του Σχεδίου Εστία είναι η επίτευξη μιας κοινώς αποδεκτής και βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσης για εκείνους τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, που δεν αποπληρώνουν το δάνειό τους και που έχουν δεσμεύσει την κύρια κατοικία τους ως εξασφάλιση για τον δανεισμό. Διά μέσου της ένταξης στο Σχέδιο Εστία, το κράτος θα καταβάλλει το 1/3 των δόσεων του αναδιαρθρωμένου δανείου, θα ενισχυθεί η ικανότητα αποπληρωμής τους και θα καταστούν βιώσιμοι.

Η ένταξη ενός δανειολήπτη στο Σχέδιο Εστία, αφού αυτός υποβάλει αίτηση και κατά την εξέτασή της κριθεί ότι πληροί όλα τα κριτήρια, θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στον ίδιο τον δανειολήπτη όσο και στην τράπεζα και την κυπριακή οικονομία γενικότερα. Ο δανειολήπτης θα μπορέσει να αποπληρώσει το δάνειό του, να διατηρήσει την κύρια κατοικία του, να αναστείλει τις όποιες εν εξελίξει νομικές διαδικασίες εναντίον του και να βελτιώσει τη συνεργασία του με την τράπεζα. Επιπλέον, το δάνειο με την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος θα σταματήσει να ταξινομείται ως μη-εξυπηρετούμενο, συμβάλλοντας έτσι στον τερματισμό της αβεβαιότητας σε σχέση με τις υποχρεώσεις του. Όφελος θα έχει και η τράπεζα αφού με την ένταξη των δανειοληπτών στο Σχέδιο Εστία θα αναδιαρθρώσει ένα μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία του δανειολήπτη. Επίσης, πέραν των δανειοληπτών και των τραπεζών, από την εφαρμογή του Σχεδίου Εστία θα επωφεληθεί και η κυπριακή οικονομία αφού το πολύ υψηλό ποσοστό μη-εξυπηρετούμενων δανείων, πέραν των άλλων παραγόντων όπως το υψηλό ποσοστό ιδιωτικού χρέους, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την περαιτέρω βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης και του αξιόχρεου της οικονομίας.

Βέβαια, υπάρχει η πιθανότητα από το Σχέδιο Εστία να ωφεληθούν και στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι ενώ μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειό τους συνειδητά επιλέγουν να μην το πράττουν. Αυτοί οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, για τους οποίους γίνεται πολλή συζήτηση, θα εκμεταλλευτούν τις πρόνοιες του Σχεδίου Εστία για να αναδιαρθρώσουν το μη-εξυπηρετούμενο δάνειό τους και να επωφεληθούν όπως και οι υπόλοιποι πραγματικά ευάλωτοι δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Παρά ταύτα, το Σχέδιο Εστία ίσως να αποτελέσει και το πρώτο βήμα για τον εντοπισμό και την καταγραφή των στρατηγικών κακοπληρωτών. Κατά πρώτον, διότι κατά την υποβολή της ενυπόγραφης αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία ο αιτητής δανειολήπτης δηλώνει λεπτομερώς όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, τα δάνεια και τις υποχρεώσεις του και το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα (είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό) στο οποίο συμπεριλαμβάνει εισοδήματα από μισθοδοσία, μερίσματα, τόκους, ενοίκια, επιδόματα, συντάξεις, παροχές και άλλες πηγές για τα έτη 2017 και 2018. Επιπρόσθετα, υποβάλλοντας την αίτηση δίδει ταυτόχρονα και εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κρατικός Φορέας) να προβεί σε επαλήθευση, σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές/φορείς/πιστωτικά ιδρύματα/ασφαλιστικές εταιρείες, όλων των πληροφοριών  και στοιχείων που δηλώνει ο Αιτητής. Συνεπώς, από τον έλεγχο του Κρατικού Φορέα είναι πιθανόν να διαφανεί πόσοι και ποιοι επέλεξαν συνειδητά να μην εξυπηρετούν το δάνειό τους, ενώ είχαν τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία για να το πράττουν. Κατά δεύτερον, σε περίπτωση που κάποιος δανειολήπτης με μη-εξυπηρετούμενο δάνειο που εμπίπτει στα κριτήρια του Σχεδίου Εστία επιλέξει να μην υποβάλει αίτηση, τότε πιθανόν να ερμηνευτεί ότι δεν το πράττει διότι θέλει να αποκρύψει ή δεν επιθυμεί να δηλώσει τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία, τα εισοδήματα και τις υποχρεώσεις του και περαιτέρω ότι δεν τον απασχολεί η διευθέτηση ή/και αναδιάρθρωση του μη-εξυπηρετούμενου δανείου του με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με την υποθήκη της κύριας κατοικίας του.

Συνεπώς, στο επόμενο χρονικό διάστημα και βάσει της ροής των αιτήσεων, θα διαφανεί ο βαθμός ενδιαφέροντος για ένταξη δανειοληπτών στο Σχέδιο Εστία ώστε να επωφεληθούν της ευκαιρίας που δίδεται για να αποπληρώσουν το χρέος τους. Βάσει των πιο πάνω δεδομένων, ενδεχομένως να γίνει και μια πρώτη ουσιαστική εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος που ονομάζεται «στρατηγικοί κακοπληρωτές».

*Ο Μιχάλης Κρονίδης είναι Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και οι απόψεις που εκφράζονται στο άρθρο είναι προσωπικές                                

Επόμενο άρθρο

Στα €70 εκ. η δαπάνη για τους τρεις μήνες λειτουργίας του ΓεΣΥ

Γιατί έχει διατηρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από τα προβλεπόμενα
06/09/2019 - 14:11

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ευρωπαϊκό βέτο στο σχέδιο "ΕΣΤΙΑ 2" (ΒΙΝΤΕΟ)

Ανέφικτη η στήριξη για συνεπείς δανειολήπτες, λέει ο Υπουργός Οικονομικών
09/09/2019 - 12:18

"Ανεξαρτήτως εάν είστε εντάξιμοι ή όχι, υποβάλετε αιτήσεις για το Εστία"

Έκκληση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου προς δανειολήπτες με "κόκκινα δάνεια"
04/09/2019 - 16:50

Δεν ξέρουν από πού να πάρουν αιτήσεις για το "Εστία" οι πολίτες (ΒΙΝΤΕΟ)

Απορίες και ερωτήματα στην πρεμιέρα εφαρμογής του κυβερνητικού σχεδίου
03/09/2019 - 14:45

Πρεμιέρα για το "ΕΣΤΙΑ" με προβλήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (ΒΙΝΤΕΟ)

Μεγάλη κινητικότητα στα τηλεφωνικά κέντρα των τραπεζών
02/09/2019 - 20:56

Σύνδεσμος Κυπριακών Τραπεζών: Σε τροχιά υλοποίησης το "Εστία"

Διευκρινίζει ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί ο δανειολήπτης
02/09/2019 - 20:24

Πρεμιέρα για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Οι δανειολήπτες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
02/09/2019 - 09:14

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Σε σκουπιδότοπο έχουν μετατρέψει ασυνείδητοι τον υδατοφράκτη Λυμπιών (ΒΙΝΤΕΟ)

Αδιαφορία και έλλειψη συντονισμού καταγγέλουν Κοινοτάρχης και Κίνημα Οικολόγων

Έρχονται κυβερνητικά κίνητρα για την απόσυρση παλαιών οχημάτων (ΒΙΝΤΕΟ)

Χορηγία για την αγορά "πράσινου αυτοκινήτου" συζητούν Υπουργοί Μεταφορών και Οικονομικών

Tρεις νεκροί μέσα σε μια ημερά στις θάλασσες της Κύπρου (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

"Έσβησαν" στα νερά του κατεχόμενου Τρικώμου, του Πρωταρά και της Αγίας Νάπας
Ελλάδα

Ισχυρός σεισμός στην Αλβανία ταρακούνησε ελληνικές περιοχές

Δύο σεισμικές δονήσεις μέσα σε 11 λεπτά αναστάτωσε Αλβανία και Ελλάδα

Συνελήφθη στη Μύκονο μετά από 34 χρόνια αεροπειρατής της TWA (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Το χρονικό της αεροπειρατείας της πτήσης 847 της TWA, στην οποία επέβαιναν 15 Έλληνες
Διεθνή

Ξεψύχησε ενώ της έκανε υποβρύχια πρόταση γάμου (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν κατάφερε ποτέ να βγει από το βυθό και να ακούσει την απάντηση της κοπέλας του

Πέραν των 100 τραυματιών από τους σεισμούς στην Αλβανία (ΦΩΤΟ)

Ζημιές και ρωγμές σε 130 σπίτια στην αλβανική πρωτεύουσα

"Έσβησε" ο διάσημος ξενοδόχος και φιλάνθρωπος Barron Hilton (ΦΩΤΟ)

Τα τελευταία λόγια που είπε στον παππού και μέντορα της η Paris Hilton, πριν το θάνατο του

tv news

«Λούης Night Show» Βασιλικό Come Back με XXL- τρολαρίσματα, την Παρασκευή 27/09

Το μεγαλύτερο κωμικό σόου της κυπριακής τηλεόρασης, με τον Λούη Πατσαλίδη επιστρέφει...
Alpha TV Κύπρου

«Η Φαμίλια» Β’ Κύκλος με...μαφία, νονά και κουφέτα γάμου, έρχεται στον Alpha!

Το αψυχολόγητο ζεύγος «Χατζηβασιλείου» παντρεύεται ξανά...Πρεμιέρα Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Δευ, 23/09/2019 - 06:00KITCHEN LAB
Δευ, 23/09/2019 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Δευ, 23/09/2019 - 09:30ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Δευ, 23/09/2019 - 10:15ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Δευ, 23/09/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δευ, 23/09/2019 - 13:15ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Δευ, 23/09/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Δευ, 23/09/2019 - 17:30ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Δευ, 23/09/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Δευ, 23/09/2019 - 18:10ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Δευ, 23/09/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Δευ, 23/09/2019 - 19:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Δευ, 23/09/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Δευ, 23/09/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Δευ, 23/09/2019 - 22:108 ΛΕΞΕΙΣ
Δευ, 23/09/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 24/09/2019 - 00:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Τρί, 24/09/2019 - 01:15ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τρί, 24/09/2019 - 02:008 ΛΕΞΕΙΣ
Τρί, 24/09/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ