Σοβαρή ύφεση της κυπριακής οικονομίας για το 2020 προβλέπει ο Διοικητής της ΚΤΚ

«Σοβαρή ύφεση» αναμένει ότι θα βιώσει η κυπριακή οικονομία το 2020, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) Κωνσταντίνος Ηροδότου, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού και στην Κύπρο.
 
«Οι προοπτικές της οικονομίας για το 2020 και μετά, έχουν επισκιαστεί δραματικά από τις αρνητικές εξελίξεις της πανδημίας του κορωνοϊού», τονίζει ο κ. Ηροδότου, σε εισαγωγικό του σημείωμα που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της ΚΤΚ για το 2019, η οποία δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.
 
Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρει ότι  στις προβλέψεις της ΚΤΚ του Δεκεμβρίου 2019 είχε επισημανθεί ότι γενικότερα εξακολουθούσαν να υφίστανται καθοδικοί κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία, οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τη μελλοντική της πορεία.
 
Προσθέτει ότι παράγοντες όπως οι εξωτερικές γεωπολιτικές εξελίξεις (Brexit, εμπορικές εντάσεις κ.ά.), και το υψηλό επίπεδο ιδιωτικού χρέους σε συνάρτηση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας, συνεχίζουν να αποτελούν πιθανούς κινδύνους, όπως υπογραμμίζει, «που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα και μετά την πανδημία, αλλά σε έκδηλα ακόμη μεγαλύτερο βαθμό».
 
Τα βήματα προόδου που επιτεύχθηκαν κατά το 2019, σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, «έδωσαν στήριξη στις γρήγορες και συντονισμένες ενέργειες της Κυβέρνησης και της ΚΤΚ για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης της πανδημίας».
 
Αναφέρει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στοχεύουν στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων και του κόστους στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία και τονίζει πως «θα πρέπει και μετά την πάροδο της κρίσης, να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια πλήρους εξυγίανσης της οικονομίας και του τραπεζικού της συστήματος».
 
«Αυτό θα θέσει τις βάσεις πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί μια μακροπρόθεσμη και ταυτόχρονα βιώσιμη, πορεία ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας», υπογραμμίζει.
 
Επικαλούμενος προβλέψεις της ΚΤΚ του Δεκεμβρίου του 2019, ο κ. Ηροδότου αναφέρει ότι αναμενόταν να καταγραφούν ελαφρώς χαμηλότεροι ρυθμοί κατά τα έτη 2020-22 και τονίζει πως «η πρόβλεψη αυτή έχει ανατραπεί εκ των πραγμάτων με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και στην Κύπρο, στη βάση της οποίας αναμένεται να υπάρξει σοβαρή ύφεση για το έτος 2020».
 
«Παρά τις πρωτόγνωρες εξελίξεις και τις πολύ αρνητικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις, θα πρέπει να αναλογιστούμε πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα αν δεν είχε επιτευχθεί η πρόοδος που είχαμε το 2019, τόσο σε θέματα μακροοικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, όσο και σε θέματα σταθερότητας του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα», υπογραμμίζει.
 
Εξάλλου, στην ετήσια έκθεση της για το 2019, η ΚΤΚ αναφέρει ότι «η πανδημία αποτελεί σοβαρότατο εσωτερικό και εξωτερικό κλυδωνισμό που επιδρά αρχικά από την πλευρά της ζήτησης, και του οποίου η αντιμετώπιση συναρτάται και με τα απαραίτητα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και μέτρα επεκτατικής νομισματικής πολιτικής για τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας».
 
Η ΚΤΚ αναφέρει ότι οι προβλέψεις της για την κυπριακή οικονομία, όπως καταρτίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2019, «είναι ξεπερασμένες λόγω των οικονομικών επιπτώσεων από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο».
 
«Οι οικονομικές επιπτώσεις προς το παρόν δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή οικονομικά στοιχεία για το 2020, αλλά ούτε μπορεί να προβλεφθεί η διάρκεια της πανδημίας», υπογραμμίζει η ΚΤΚ.
 
Εντούτοις, συνεχίζει, «θα πρέπει να αναμένεται ότι θα υπάρξει μια σημαντικά προς τα κάτω αναθεώρηση των προβλέψεων για το 2020 σε συνάρτηση με τις εκτιμήσεις όλων των διεθνών οργανισμών για βαθιά ύφεση σε παγκόσμιο επίπεδο».
 
«Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει ύφεση αλλά πόσο εκτεταμένη θα είναι», σημειώνει η ΚΤΚ.
 
Πορεία οικονομίας το 2019

Αναφορικά με την πορεία της οικονομίας το 2019, ο κ. Ηροδότου αναφέρει ότι «τόσο το μακροοικονομικό όσο και το τραπεζικό περιβάλλον έχουν ισχυροποιηθεί περαιτέρω» και προσθέτει ότι το 2019 η κυπριακή οικονομία συνέχισε να καταγράφει υψηλό, αν και επιβραδυνόμενο ρυθμό αύξησης του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) με την οικονομική δραστηριότητα να αυξάνεται κατά 3,2%, σε σύγκριση με άνοδο 4,1% το 2018.
 
Όσον αφορά τις εξελίξεις στον κυπριακό τραπεζικό τομέα κατά το 2019, ο Διοικητής της ΚΤΚ αναφέρει ότι οι τράπεζες συνέχισαν τις προσπάθειές τους για την εξυγίανση των ισολογισμών τους και μείωση των ΜΕΧ, ενώ εξακολούθησαν να τροφοδοτούν την πραγματική οικονομία με νέο δανεισμό.
 
Προσθέτει ότι την ίδια στιγμή, λόγω του περιβάλλοντος των ιστορικά χαμηλών επιτοκίων και της αύξησης του ανταγωνισμού, οι τράπεζες συνέχισαν την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και συρρίκνωσης του κόστους λειτουργίας τους.
 
«Εκτός από την προσπάθεια για μείωση των ΜΕΧ στα χαρτοφυλάκιά τους, η άλλη μεγάλη πρόκληση που αντιμετώπισαν οι κυπριακές τράπεζες κατά το 2019 ήταν η εξεύρεση εναλλακτικών κερδοφόρων προϊόντων πέραν από το δανεισμό και η επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης των συναλλαγών», υπογραμμίζει.
 
Σε μικρές χώρες όπως η Κύπρος, σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, η μεγαλύτερη πρόκληση για τις τράπεζες είναι η κερδοφορία, καθώς έχουν λιγότερες ευκαιρίες για εξεύρεση νέων προϊόντων εκτός του δανεισμού.
 
«Η ραγδαία εξέλιξη στη τεχνολογία που αφορά τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές αποτελεί επίσης μεγάλη πρόκληση για τις τράπεζες», προσθέτει.
 
Αναφέρει επίσης ότι την τελευταία δεκαετία, η ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών άλλαξε καθοριστικά τον τρόπο που οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα οικονομικά τους ζητήματα και με τον οποίο συναλλάσσονται με τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
 
Τέλος, ο κ. Ηροδότου αναφέρει ότι «οι τράπεζες πρέπει να βρίσκουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της τεχνολογίας, της καινοτομίας και του περιορισμού των κινδύνων, έτσι ώστε να μπορούν να ευημερούν σε ένα ταχέως εξελισσόμενο μετασχηματισμό της αγοράς και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον αναπόφευκτο ανταγωνισμό από τους γίγαντες τεχνολογίας όπως οι Google, Amazon, Facebook κ.ά».
 
Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις

Στην ετήσια έκθεση της η ΚΤΚ αναφέρει ότι η συνολική μείωση των ΜΕΧ από την κορύφωσή τους (Φεβρουάριος 2015) μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) έφθασε τα €18,8 δισ.
 
«Παρόλα αυτά, ο ρυθμός μείωσης των ΜΕΧ επιβραδύνθηκε κατά το 2019», αναφέρει και προσθέτει ότι «λόγω του ενισχυμένου νομικού πλαισίου, καθώς και άλλων πωλήσεων ΜΕΧ, αναμενόταν για το μέλλον επιτάχυνση των διευθετήσεων των ΜΕΧ».
 
Αναπόφευκτα, σύμφωνα με την ΚΤΚ, «αυτή η προσδοκία δυστυχώς ανατράπηκε για το σύντομο τουλάχιστον μέλλον λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της δυσλειτουργίας της οικονομίας το 2020».
 

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Ξανανοίγει το σχέδιο ΕΣΤΙΑ: Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Οι προθεσμίες και τα νέα δεδομένα
28/05/2020 - 17:43

ΣχετικέςΕιδήσεις

Βουλή: Ειδική Επιτροπή αναλαμβάνει την λίστα Γιωρκάτζη (BINTEO)

Νέα σύσκεψη την Παρασκευή για τη σύνθεση και τους όρους εντολής
01/07/2020 - 15:58

Ηροδότου: Δώσαμε χρόνο σε τράπεζες και οικονομία για αντιμετώπιση της κρίσης

Τι λέει ο Διοικητής της ΚΤΚ για τα μέτρα που εφαρμόστηκαν και την ανάκαμψη της οικονομίας
04/06/2020 - 21:08

Κεντρική Τράπεζα: Δόσεις ύψους 1,19 δις αναστάλησαν από δανειολήπτες

43,632 δανειολήπτες επωφελήθηκαν του σχεδίου αναστολής δόσεων
25/05/2020 - 17:43

Τουρκική οικονομία: Μείωση δανειστικών επιτοκίων και απίστευτες ζημιές

Η πανδημία οδηγεί την τουρκική οικονομία σε εξαιρετικά δύσκολα μονοπάτια
22/04/2020 - 16:41

Κάλεσμα Υπουργού Οικονομικών για ενότητα και υπευθυνότητα ενόψει των δυσκολιών

SOS προς τα πολιτικά κόμματα μετά τη σύσκεψη αρχηγών υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
13/04/2020 - 14:30

Υπ. Υγείας: "Κάθε βοήθεια είναι καλοδεχούμενη ώστε να ξεπεράσουμε τη δοκιμασία"

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Ιωάννου μετά την ανακοίνωση της ΚΤΚ για εισφορά ύψους 1 εκατ.
10/04/2020 - 23:07

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Τι κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού του 24χρονου Ευαγόρα

Μοιραία η μη χρήση κράνους από τον άτυχο νεαρό που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο

Καταγγέλλουν προβλήματα στον στίβο για το ατύχημα στον Ιππόδρομο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ακολουθούνται όλες οι προδιαγραφές διαβεβαιώνει ο Διευθυντής Λέσχης Ιπποδρόμων

ΦΩΤΟ: Απουσιάζει για ένατη μέρα από την οικία του στη Λεμεσό 15χρονος

Οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να συνδράμει στον εντοπισμό
Ελλάδα

Ηλικιωμένος πατέρας σκότωσε τον γιο του και αυτοπυροβολήθηκε

Οι δύο άνδρες διαπληκτίζονταν συχνά τα τελευταία χρόνια

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό αγοράκι που έπεσε από καρότσα φορτηγού

Διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από το όχημα που βρισκόταν εν κινήσει

43 κρούσματα καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα

Τα 36 περιστατικά της νόσου Covid-19 είναι "εισαγόμενα"
Διεθνή

Ισπανία: Το 5% έχει αντισώματα, η θεωρία της αγέλης αμφισβητείται

Τι αναφέρει νέα έρευνα που διεξήχθη στη χώρα

Μάικ Πομπέο: Αξιολογούμε ενδεχόμενη απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ

"Τα δεδομένα των χρηστών βρίσκονται στα χέρια του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας"

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που εκρήγνυται βυτιοφόρο στην Κολομβία και σκορπίζει το θάνατο

Εξερράγη όταν περαστικοί επιχειρούσαν να κλέψουν καύσιμα από το όχημα που ανετράπη

tv news

Ο Αποστόλης ομολογεί στο Χρήστο πως πριν χρόνια σκότωσε τον αδερφό του Σταύρου..

Δείτε αυτή την εβδομάδα τις συγκλονιστικές εξελίξεις της σειράς «Έρωτας Μετά»
Alpha TV Κύπρου

Η Μαρίνα είναι αποφασισμένη να αγωνιστεί για την αθώωση της Κάτιας ως το τέλος..

«Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Δείτε στα συγκλονιστικά τελευταία επεισόδια της σειράς!
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 07/07/2020 - 13:45ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 07/07/2020 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τρί, 07/07/2020 - 17:40DEAL
Τρί, 07/07/2020 - 18:00ALPHA NEWS
Τρί, 07/07/2020 - 18:10DEAL
Τρί, 07/07/2020 - 18:40ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τρί, 07/07/2020 - 19:30ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 07/07/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Τρί, 07/07/2020 - 22:00ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ
Τρί, 07/07/2020 - 22:50ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 07/07/2020 - 23:45Η ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΔΕ ΛΕΣ
Τετ, 08/07/2020 - 01:30ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
Τετ, 08/07/2020 - 02:1010Η ΕΝΤΟΛΗ
Τετ, 08/07/2020 - 03:00ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ
Τετ, 08/07/2020 - 03:50ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 08/07/2020 - 04:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ