Στα 940 ευρώ καθορίζεται ο εθνικός κατώτατος μισθός

Τετάρτη, 31/8/2022 - 12:09
Μικρογραφία

Σε απόφαση αναφορικά με το διάταγμα καθορισμού του εθνικού κατώτατου μισθού κατέληξε το Υπουργικό Συμβούλιο. Το ύψος καθορίζεται στα 940 ευρώ και θα έχει ισχύ από 1/1/2023.

Διευκρινίζεται πως τους πρώτους έξι μήνες εργοδότησης το ύψος του μισθού καθορίζεται στα 885 ευρώ και ακολούθως αν ο εργαζόμενος παραμείνει στον εργοδότη του τότε θα ανεβαίνει στα 940 ευρώ.

Σημειώνεται ότι επειδή η εφαρμογή του ΕΚΜ αρχίζει την 1/1/2023 υπάρχει μια μεταβατική περίοδος για να μπορέσει η οικονομία και οι εργοδότες να αντιμετωπίσουν αυτήν την αλλαγή.

Στο διάταγμα εξαιρούνται κάποιες κατηγορίες εργοδοτουμένων και αυτές είναι:

- Όσοι εργάζονται στην γεωργοκτηνοτροφία

- Οικιακές Βοηθοί

- Όσοι εργάζονται στην ναυτιλία

- Όσοι τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης μέσα από σύμβαση, εθιμοπρακτική ή άλλο διάταγμα

- Άτομα τα οποία λαμβάνουν κατάρτιση ή εκπαίδευση για απόκτηση πτυχίου ή επαγγελματικού προσόντος

- Όταν ο εργοδότης προσφέρει σίτιση και στέγαση θα μπορεί με συμφωνία μεταξύ των μερών να αφαιρείται από το ποσό σε χρήμα 15% για την σίτιση και 10% για στέγαση. Ο εργοδοτούμενος θα μπορεί με ειδοποίηση 45 ημερών να απαλλαγεί από αυτό το μέρος της συμφωνίας

Όσον αφορά εποχιακούς εργάτες ηλικίας μέχρι και 18 ετών μπορεί να αποκόπτεται ποσοστό 25% από τον ΕΚΜ ενώ δεν μπορεί να αποκόπτεται ταυτόχρονα οποιοδήποτε άλλο ποσό.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας από τη θέσπιση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού επωφελούνται σαράντα χιλιάδες χαμηλόμισθοι ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η αύξηση ενδεχομένως να φτάσει και το 30%.