Σύμπραξη American Medical Center και Hellenic Healthcare Group

Τετάρτη, 12/6/2024 - 15:12

To American Medical Center (AMC) και ο Όμιλος της Hellenic Healthcare (HHG) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία συμπόρευσης στον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και άρα ουσιαστικής συμμετοχής της HHG στο μετοχικό κεφάλαιο της AMC.  

Η εν λόγω εξέλιξη αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις προσφερόμενες υπηρεσίες και να συμβάλει στη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας και κάλυψης των αναγκών των ασθενών σε Παγκύπρια βάση.

Σημειώνεται ότι, αναλυτικότερη ενημέρωση σε σχέση με τις στρατηγικές προτεραιότητες της σύμπραξης θα πραγματοποιηθεί μετά και την τελική έγκριση της αρμόδιας αρχής.