Συνεχίζεται η ανιούσα στις τιμές των κατοικιών, νέα ετήσια αύξηση 6,6%

Τετάρτη, 7/6/2023 - 16:15
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΠΙΤΙ

Την ανοδική τους πορεία συνέχισαν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 οι τιμές κατοικιών, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), λόγω τόσο του αυξημένου κόστους κατασκευής όσο και της αυξημένης ζήτησης.

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) που καταρτίζει η ΚΤΚ (οικίες και διαμερίσματα) κατέγραψε τόσο τριμηνιαία όσο και ετήσια αύξηση στο τέταρτο τρίμηνο του 2022, ενώ κατά επαρχία η ετήσια αύξηση στον ΔΤΚ στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας παρουσιάζει επιτάχυνση, που ενδεχομένως να σχετίζεται με την επικέντρωση της ζήτησης ακινήτων από ξένους στις εν λόγω επαρχίες.

Εντυπωσιακή ετήσια αύξηση σημείωσαν οι τιμές οικιών στην Πάφο, κατά 10,4%, ενώ οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν μεγάλη ετήσια αύξηση στην Λεμεσό (9,3%), στη Λάρνακα (9,4%) και στην Πάφο (8,6%).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΤΚ, ο ΔΤΚ (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 κατέγραψε τριμηνιαία αύξηση 1,6% σε σχέση με 2,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Η άνοδος του ΔΤΚ προέρχεται από αύξηση κατά 2,1% στις τιμές διαμερισμάτων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,1% στις τιμές των οικιών την ίδια περίοδο.

Σε ετήσια βάση, παρουσιάζεται επίσης αύξηση στις τιμές κατοικιών κατά 6,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με 6,3% το τρίτο τρίμηνο του 2022. Οι τιμές των διαμερισμάτων κατά το υπό εξέταση τρίμηνο κατέγραψαν ετήσια αύξηση 7,7% και οι τιμές των οικιών κατά 5,6%.

«Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των τιμών των κατοικιών στηρίζονται κυρίως στο αυξημένο αν και επιβραδυνόμενο κατασκευαστικό κόστος, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση εκτιμάται ότι συμβάλλει και η αύξηση της ζήτησης στην αγορά ακινήτων», υπογραμμίζει η ΚΤΚ.

Η ΚΤΚ αναφέρει ότι αυξημένη ζήτηση στην αγορά ακινήτων κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία πωλητηρίων εγγράφων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), τα οποία συνέχισαν την αυξητική πορεία. Πλησίασαν μάλιστα τα επίπεδα του δευτέρου τριμήνου του 2019, όταν και κατέγραψαν το ιστορικά ψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Επίσης, αναφέρει ότι κατά το υπό εξέταση τρίμηνο «η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολούθησε να κυμαίνεται σε αρνητικά επίπεδα, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να οφείλεται στην συνεχιζόμενη αύξηση του κατασκευαστικού κόστους», ενώ υπογραμμίζει πως μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2022, «η αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ και η συνεπακόλουθη μείωση στη ζήτηση στεγαστικών δανείων δεν φαίνεται να έχουν επηρεάσει τη ζήτηση ακινήτων σε ουσιαστικό βαθμό».

Τιμές κατοικιών ανά επαρχία

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 οι τιμές κατοικιών σε τριμηνιαία βάση σημείωσαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες εκτός της Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία καταγράφηκε οριακή αύξηση 0,3%, στη Λεμεσό 2,5%, στη Λάρνακα 2%, στην Πάφο 2%, ενώ στην Αμμόχωστο καταγράφηκε οριακή μείωση 0,8%.

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στους δείκτες τιμών κατοικιών ανά επαρχία, σύμφωνα με την ΚΤΚ, καταγράφηκε αύξηση σε όλες τις επαρχίες.

Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 3,5%, στη Λεμεσό κατά 8,7%, στη Λάρνακα κατά 5,1%, στην Πάφο κατά 9,8% και στην Αμμόχωστο κατά 4,4%.

Σε ετήσια βάση, ο ρυθμός αύξησης των τιμών κατοικιών στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου σημείωσε επιτάχυνση, εξέλιξη που ενδεχόμενα να σχετίζεται με τη ζήτηση που δημιουργείται λόγω headquartering policy.

Αντίθετα, στις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου ο ρυθμός αύξησης κατέγραψε επιβράδυνση.

Τιμές οικιών και διαμερισμάτων

Πιο αναλυτικά, σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές των οικιών κατέγραψαν αυξήσεις σε όλες τις επαρχίες, όπως αναφέρει η ΚΤΚ.

Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία αυξήθηκαν κατά 0,3%, στη Λεμεσό κατά 1,2%, στη Λάρνακα κατά 1,7%, στην Πάφο κατά 2,2% και στην Αμμόχωστο οριακά κατά 0,1%.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές οικιών κατέγραψαν επίσης αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, οι τιμές οικιών στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο αυξήθηκαν κατά 2,9%, 7,1%, 3,3%, 10,4% και 4,2%, αντίστοιχα.

Εξάλλου, οι τιμές των διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες εκτός της Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2%, στη Λεμεσό 3,6%, στη Λάρνακα 2,3%, στην Πάφο 1,4%, ενώ στην Αμμόχωστο κατέγραψαν μείωση 3,7%.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο.

 Συγκεκριμένα, το τέταρτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 στη Λευκωσία οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,3%, στη Λεμεσό 9,3%, στη Λάρνακα 9,4%, στην Πάφο 8,6% και στην Αμμόχωστο κατά 5,1%.

Πηγή
ΚΥΠΕ