Τη νέα πολιτική για προσφορές και εκπτώσεις ανακοίνωσε ο Υπουργός Εμπορίου

Πέμπτη, 20/6/2024 - 15:48
Μικρογραφία

Τη νέα πολιτική για τις πρακτικές προσφορών και εκπτώσεων των επιχειρήσεων, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία παρουσία εκπροσώπων των επιχειρηματικών οργανώσεων και των συνδέσμων και οργανώσεων καταναλωτών.

Σε ανακοίνωση το Υπουργείο Εμπορίου αναφέρει ότι προς υποστήριξη της εν λόγω πολιτικής, συντάχθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εξειδικευμένος «Οδηγός Επιχειρήσεων για πρακτικές Προσφορών για Εκπτώσεων», ο οποίος τέθηκε στη διάθεση των ενδιαφερομένων και σκοπό έχει να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις σε σχέση με συγκεκριμένες πρακτικές που εφαρμόζουν για την προώθηση των προϊόντων τους.

Προσθέτει ότι ο Οδηγός μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, ώστε να μπορούν να τα διεκδικούν αποτελεσματικά.

Η ανάγκη για υιοθέτηση της νέας πολιτικής, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, «προέκυψε, κυρίως, από τις δράσεις της Υπηρεσίας (ελέγχους, εκπαιδεύσεις, νέες νομοθεσίες), καθώς μέσα από αυτές διαπιστώθηκε ότι απαιτείται γενικότερη καθοδήγηση των επιχειρήσεων, ώστε να τεθούν συγκεκριμένες αρχές, τις οποίες όλοι οι εμπορευόμενοι πρέπει να τηρούν για σκοπούς ομοιομορφίας και ομαλής λειτουργίας της αγοράς».

Με την ευκαιρία αυτή, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τις επιχειρήσεις να μελετήσουν και να εφαρμόσουν σωστά τις πρόνοιες του Οδηγού, αντιμετωπίζοντας την πρωτοβουλία σύνταξής του ως μια ενέργεια η οποία θα ευνοήσει την ορθή λειτουργία της αγοράς και θα ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Πηγή
ΚΥΠΕ