Υπ. Εργασίας: Σημαντικά οφέλη για αγορά εργασίας από τη συμμετοχή στην ΕΕ