Το «λευκό ποινικό μητρώο» του Φειδία από τα κόμματα και ο αντίκτυπος στην Ελλάδα