Χωρίς χειρουργικό κρεβάτι το Ορθοπεδικό του Νοσοκομείου Πάφου