Ενώπιον προστίμων εταιρείες λόγω αδυναμίας να δηλώσουν πραγματικούς δικαιούχους