Α. Μιχαηλίδου: Η Κύπρος έδωσε παραδείγματα καλής πρακτικής στην ΕΕ