Επικροτεί τις προσπάθειες Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα