Οι πτήσεις με τις περισσότερες αναταράξεις στον κόσμο, δύο από αυτές στην Ευρώπη